Nhắc nhỡ lnhvtp viết 9 bài không dấu
Nếu c̣n tái phạm sẽ bị ban nick nhé