Nghe là một kỹ năng khó, chúng ta phải kiên tŕ luyện tập nhiều từ dễ đến khó, cái này ḿnh đọc trong một quyển sách thấy nó khá hay và hữu ích cho việc luyện nghe, ḿnh share để các bạn cùng đọc nhé. Nhưng rất tiếc ḿnh lại không có tài liệu luyện tập thực hành, các bạn tự chọn lọc từ các sách học nghe, đề thi nhé .
Để có thể nghe hiểu tốt tiếng anh, chúng ta có thể rèn luyện theo các bước dưới đây.
Bước 1: Luyện nghe trọng âm của từ
Bắt đầu tập nghe bằng những bài luyện phát hiện ra trọng âm
Các bạn nên chuẩn bị một danh sách các từ, nghe người Anh hoặc nhờ thầy giáo đọc để đánh dấu những vần có trọng âm.
Bước 2 : Luyện nghe trọng âm câu
Trong một câu nói người Anh chỉ nhấn mạnh những từ quan trọng mà thôi. Đó là những từ tự thân nó đứng độc lập cũng vẫn có nghĩa. Những từ không được nhấn mạnh trong câu là những từ không quan trọng như trợ động từ, từ ngữ pháp. Nghe được những từ quan trọng ta có thể hiểu nghĩa của toàn câu.
Như vậy chúng ta cần rèn luyện 2 khả năng: nhận diện trọng âm trong câu, và khớp các trọng âm câu lại để đoán nghĩa. Luyện nhận diện trọng âm trong câu bằng cách nghe một câu có sẵn văn bản và đánh dấu trọng âm vào câu. Luyện khớp các trọng âm câu bằng cách nghe lại nhiều lần câu mà không có văn bản, sau đó ghi lại các từ quan trọng ghép lại và đoán nghĩa
Bước 3: Luyện nghe nắm lấy ư chính của từng đoạn
Một đoạn thường chỉ có 2 hoặc 3 ư chính. Chúng ta chọn 3 câu và nghe 1 đoạn ứng với 3 câu ấy, sau đó chọn câu thể hiện ư chính của đoạn
Bước 4: Luyện nghe phát hiện ra ư cần nghe
Nghe một bài nói về 1 chủ đề ǵ đó và tập t́m những thông tin cần thiết, mỗi một lần nghe chỉ nên t́m thông tin cho 1 ư cần nghe/.
VD: Bài nghe về Một phi công nổi tiếng chẳng hạn
Nghe lần 1: T́m tên phi công
Nghe lần 2: Tên chuyển bay mà phi công đấy đă bay
Nghe lần 3: Tên giải thưởng mà người phi công đấy đạt được