Lịch khai giảng các lớp học OFFLINE 2018

Học tiếng Anh online mọi lúc mọi nơi chỉ với 149k

www.OnThiTOEIC.vn - Website Ôn thi TOEIC miễn phí

Facebook Group Học tiếng Anh MIỄN PHÍ


Top 15 Stats
Latest Posts Loading...
Loading...
Loading...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trang 1 / 4 1234 CuốiCuối
Hiện kết quả 1 đến 10 trong tổng số 32

Đề tài: phương thức thành lập từ loại -học từ vựng một cách nhanh và tiết kiệm thời gian nhất

 1. #1
  Tham gia ngày
  May 2010
  Nơi cư ngụ
  paradise :)
  Bài gửi
  229
  Cám ơn
  56
  Được cám ơn 136 lần

  Post phương thức thành lập từ loại -học từ vựng một cách nhanh và tiết kiệm thời gian nhất

  Ngày nay, bên cạnh việc nắm vững ngữ pháp th́ chúng ta cũng phải có được 1 vốn từ vựng dồi dào để có đủ tự tin trong giao tiếp cũng như trong thi cử phải không các bạn?hj`. ngữ pháp th́ chúng ta có thể tự học được nhưng mà làm sao để học từ vựng 1 cách nhanh và dễ nhất thi hơi khó đấy. Vĩ vậy, ḿnh muốn chia sẻ cho các bạn 1 cách học từ rất đơn giản mà lại tiết kiệm thời gian đó là cách học theo “ từ gia đ́nh”. giải thích th́ hơi khó hiểu, các bạn thử nghiên cứu bài này ḿnh post xem thế nào nhé!
  PHƯƠNG THỨC THÀNH LẬP TỪ LOẠI
  I.Danh từ lấy gốc động từ
  1. Những động từ tận cùng bằng ate, ect, bit, ess, ict, ise, pt, uct, ute,… đổí sang danh từ bằng cách thêm –ion (động từ nào tận cùng bằng –e phải bỏ đi trước khi thêm tiếp vĩ ngữ này)
  To translate – translation (bài dịch)
  To locate - location (vị trí, địa điểm)

  To protect - protection (sự che chở)
  To reflect – reflection (sự phản chiếu)
  ( ngoại trừ : to expect - expectation (sự mong đợi))
  to inhibit – inhibition (sự ngăn chặn, ức chế)

  To exhibit – exhibition (sự trưng bày)
  to express – expression (sự diễn tả, câu nói)

  To impress – impression (ấn tượng, cảm tưởng)
  To predict – to predỉction (sự tiên đoán)
  To restrict – restriction (việc hạn chế)
  To convict – conviction (sự kết án)
  To revise – revistion (việc sửa đổi)
  To increate – increation (việc tiểu phẫu, cứa , rạch)
  to adopt – adoption (sự thừa nhận)

  To corrupt – corruption (nạn tham nhũng)
  (ngoại trừ: to bạnkrupt – bankruptcy(sự phá sản)
  To construct – construction(việc xây dựng)
  To instruct – instruction(sự giảng dạy, hướng dẫn)
  To contribute – contribution ( việc góp phần)
  To distribute – distribution (việc phân phát)
  2. Những động từ tận cùng bằng aim, igm, ine, ire, ize, orm, ore, ort, rve,… đổí sang danh từ bằng cách thêm –ation (động từ nào tận cùng bằng –e phải bỏ đi trước khi thêm tiếp vĩ ngữ này)
  To exclaim – exclaimation ( sự reo la)
  To proclaim – proclaimation ( sự công bố)
  To assign – assignation (sự phân công) ( khi là –assignment th́ nó mang nghĩa công tác)
  To resign – resignation ( sự từ chức)
  ( Ngoại trừ : + to align – alignment ( sự sắp hàng)
  + to consign – consignment ( việc kí gởi hàng))
  To combine – combination (sự phối hợp)
  To examine – examination (sự xem xét, ḱ thi)
  ( Ngoại trừ : to define – definition (định nghĩa))
  To admire – admiration ( sự ngưỡng mộ)
  To respire – respiration ( sự hô hấp)
  To organize – organization ( sự tổ chức)
  To civilize - civilization (nền văn minh)
  ( Ngoại trừ : to recognize – recognizition ( sự công nhận))
  To form – formation ( sự thành lập)
  To reform – reformation ( sự cải cách)
  ( Ngoại trừ : conform – conformity ( sự phù hợp)
  To adore – adoration ( sự tôn thờ)
  To restore – restoration ( sự khôi phục)
  To transport – transportation ( sự vận chuyển)
  To import – importation (việc nhập khẩu)
  To starve – starvation ( sự chết đói)
  To reserve – reservation (việc dự trữ)
  3. verb + ing
  read + ing à reading (bài đọc)
  paint + ing àpainting (bức họa)
  4. verb + er/or/ist/ian
  explore + er -à explorer (nhà thám hiểm)
  read + er -à reader ( độc giả)
  act + or -à actor (diễn viên)
  translate + or -à translator ( phiên dịch viên)
  type + ist --à typist ( người đánh máy)
  tour + ist --à tourist ( du khách)
  tiếp vĩ ngữ -ist hay –ian cũng thường được thêm vào sau một danh từ hay tính từ để chỉ người gây ra hay tham dự vào một lĩnh vực
  ex : druggist, artist, violinist, receptionist, pianist,………
  librarian, historian, grammarian, technician, physician, electrician,…..
  5. Những động từ tận cùng bằng –eive đổi sang danh từ ta thay nó bằng –eption
  To deceive – deception (sự lừa dối)
  To receive – reception ( sự tiếp nhận)
  6. Những động từ tận cùng bằng –ibe đổi sang danh từ ta thay bằng – iption
  To describe – description ( sự mô tả)
  To prescribe – prescription ( toa thuốc )
  7. Những động từ tận cùng bằng –ify đổi sang danh từ ta thay nó bằng –ification
  To amplify – amplification ( sự khuyếch đại)
  To certify – certification ( sự chứng nhận)
  8. Những động từ tận cùng bằng –ose đổi sang danh từ ta bỏ -e rồi thêm –ition
  To impose – imposition (việc đánh thuế)
  to expose – exposition ( sự trưng bày)

  To propose – proposition ( sự đề nghị )
  To depose – deposition ( sự phế truất)
  ( Lưu ư: to dispose có 2 nghĩa : an bài, xếp đặt và vứt bỏ nên có 2 danh từ khác nhau :disposition ( sự an bài, xếp đặt và disposal (sự vứt bỏ); tương tự, to propose có 2 danh từ : proposition ( sự đề nghị ) và proposal (lời đề nghị)).
  9. Những động từ tận cùng bằng –olve đổi sang danh từ ta bỏ -ve rồi thêm –ution
  To solve – solution ( giải pháp, dung dịch)
  To resolve – resolution ( nghị quyết)
  To revolve – revolution ( sự luân chuyển, cuộc cách mạng)
  10. Những động từ tận cùng bằng –uce đổi sang danh từ ta thay bằng –uction
  To introduce – introduction ( sự giới thiệu)
  To reduce – reduction ( sự giảm bớt)
  11. Những động từ tận cùng bằng –end, ide, ode, ude,…. đổi sang danh từ ta bỏ -d hay –de rồi thêm –sion
  To extend – extension ( sự kéo dài, gia hạn)
  To pretend – pretension ( sự giả vờ)
  ( Ngoại trừ : to attend – attendance ( sự tham dự)
  To decide – decision ( sự giải quyết)
  To divide – division ( sự phân chia)
  To corrode – corrosion ( sự ăn ṃn)
  To explode – explosion ( tiếng nổ)
  To seclude – seclusion ( sự cô lập)
  To include – inclusion ( sự bao gồm)
  12. Những động từ tận cùng bằng –mit, eed hay ede,…. đổi sang danh từ ta bỏ -t, -ed hay –de rồi thêm –ssion
  To assmit – assmission (sự công nhận)
  To permit – permission (sự cho phép)
  ( Ngoại trừ : to commit – commitment (sự cam kết); to limit – limitation( sự giới hạn)
  To proceed – procession ( đám rước)
  To succeed - successịon ( sự kế tục)
  To recede – recession ( sự suy thoái)
  To secede – secession ( sự can thiệp)
  ( Ngoại trừ : succeed – success : sự thành công))
  13. Những động từ tận cùng bằng –fer đổi sang danh từ ta thêm –ence
  To confer – conference ( cuộc họp, hội nghị)
  To refer – reference ( sự tham khảo)
  14. Những động từ tận cùng bằng –er đổi sang danh từ ta thêm –y
  To discover – discovery ( sự khám phá)
  To flatter – flattery ( sự nịnh hót)
  15. Những động từ sau đây đổi sang danh từ ta thêm –al
  To bestow – bestowal ( sự ân thưởng)
  To withdraw – withdrawal ( sự rút lui)
  To arrive – arrival ( sự chuyển đến)
  To remove – removal ( sự cắt bỏ, sa thải)
  to refuse – refusal ( sự khước từ)

  To survive – survival ( sự sống c̣n)
  to propose - proposal (lời đề nghị)
  to dispose - disposal (sự vứt bỏ)
  to rehearse – rehearsal ( sự tập dượt)
  to appraise – appraisal ( sự thẩm định)
  to approve – approval ( sự ưng thuận)
  16. Một số động từ sau đây đổi sang danh từ một cách bất thường, không theo một qui tắc nào cả :
  to fly – flight ( chuyến bay)
  To grow – growth ( sự tăng trưởng)
  To weigh – weight ( trọng lượng)
  to breathe – breath ( hơi thở)
  to die – death ( cái chết)

  To choose – choice ( sự lựa chọn)
  To sing – song ( bài hát)
  Đây mới chỉ là 1 phần nhỏ trong “ phương thức thành lập từ loạị”, mong mọi người xem, nhận xét và bổ sung để em có thể đủ tự tin để tŕnh bày những ǵ ḿnh biết trong các bài tiếp theo ạ! Hi vọng rằng những ǵ em biết có thể giúp mọi người 1 phần nào đó trong học tập.

  Lich khai giang TOEIC Academy


 2. 58 thành viên cám ơn banmaithuytinh4869 v́ bài viết hữu ích

  đào thị ni na (05-01-2011),>>0nlyl0v3<< (18-04-2012),angela thuha (21-09-2012),anhtoi12 (13-07-2010),anneu (27-08-2010),chjll.dol83 (20-04-2011),chuongacl (18-08-2010),ciaocafe (21-08-2010),cúnvui (19-06-2010),currency (22-08-2010),dbsk93 (08-12-2010),denhat4doc12345 (08-04-2011),duclampv (16-04-2011),dungham (09-04-2011),emmaichoanh87@yahoo.com (20-07-2011),funnyseason (01-08-2011),Hà Small (03-05-2015),hakhanhdu (17-05-2011),hateyou_123 (09-07-2012),hikki_92 (31-08-2011),hoangthuhp (01-06-2011),hongnhungmai0305 (02-07-2010),huyen97 (04-08-2010),kunsi (29-04-2014),lethiha (01-10-2012),mario1998 (28-07-2012),messii10 (21-06-2010),mingming88 (12-07-2010),msvananh (12-10-2010),muacuoitroi1511 (02-08-2011),nanu (01-08-2011),người ham học tiếng Anh (16-06-2010),ngoc_sd (15-04-2011),Nguyễn Hùynh Như Hảo (21-10-2011),nguyenhuyentrang_20 (05-10-2012),nhatha0511 (12-06-2011),phamngochuy_xd (25-04-2012),piggy88 (29-12-2010),prodigy (20-06-2010),Shipworm (11-04-2011),sunflower610 (17-02-2012),sunny.iloverain (28-01-2013),taisaouaracroi (31-01-2012),thanhlam2571993@yahoo.com (24-07-2011),thanhtrung0sad (12-04-2011),thuysmus (02-08-2011),tieuquy_91 (12-07-2010),tintinndk (09-07-2010),tisdale (19-08-2010),Trần Mỹ Ngọc (26-06-2010),tunheo1908 (27-01-2011),tvt232 (12-08-2010),viettoanhp (13-07-2012),vipkyd (12-06-2011),virse7 (12-07-2010),xuka_pricess (21-06-2010),yobo_bembem2502 (28-06-2010),yuki0nna (25-05-2012)

 3. #2
  Tham gia ngày
  Apr 2008
  Nơi cư ngụ
  Jump City
  Bài gửi
  546
  Cám ơn
  229
  Được cám ơn 298 lần

  Mặc định

  Ḿnh nghĩ bạn nên cho mọi người biết một cách khái quát, "từ gia đ́nh"-hay word family là ǵ. Và nó không chỉ giúp bạn học từ vựng đâu, nó c̣n giúp bạn làm bài tập word form và rewrite nữa đấy.

  Học từ vựng


 4. #3
  Tham gia ngày
  May 2010
  Bài gửi
  18
  Cám ơn
  7
  Được cám ơn 4 lần

  Mặc định

  tốt nhứt là cứ ttưf điền muk tra thôi, học theo cái này............khó lém muk đôi khi gặp ngoại lệ nhiều

  Thi thử TOEIC MIỄN PHÍ

  Thi thử TOEIC tại TOEIC Academy

  Thi thử như thi thật, đề thi sát đề thật

  Ôn thi TOEIC miễn phí

  www.OnThiTOEIC.vn

  Ôn thi TOEIC trực tuyến miễn phí với TOEIC Academy


 5. #4
  Tham gia ngày
  May 2010
  Nơi cư ngụ
  paradise :)
  Bài gửi
  229
  Cám ơn
  56
  Được cám ơn 136 lần

  Mặc định

  ôi, nếu vào pḥng thi th́ sao hả bạn? theo ḿnh thi học như vậy vẫn tốt hơn chứ? thật đấy !!!

  Facebook Group Học tiếng Anh MIỄN PHÍ


 6. #5
  Tham gia ngày
  Apr 2008
  Nơi cư ngụ
  Jump City
  Bài gửi
  546
  Cám ơn
  229
  Được cám ơn 298 lần

  Mặc định

  Trích Nguyên văn bởi sunshinelove_91hp Xem bài viết
  tốt nhứt là cứ ttưf điền muk tra thôi, học theo cái này............khó lém muk đôi khi gặp ngoại lệ nhiều
  Cái j cũng có ngoại lệ mà bạn... Bắt buộc ḿnh fải học... Nhưng học theo kiểu này rất tốt, thật đấy!

  Học tiếng Anh chất lượng cao

  Lớp học OFFLINE của TiengAnh.com.vn

  Ngữ pháp, Ngữ âm, Giao tiếp, Luyện thi TOEIC

  English to Vietnamese translation

  English to Vietnamese translation

  English to Vietnamese translation


 7. #6
  Tham gia ngày
  May 2010
  Nơi cư ngụ
  paradise :)
  Bài gửi
  229
  Cám ơn
  56
  Được cám ơn 136 lần

  Mặc định

  hjhj, cảm ơn người ham học tiếng anh nha !

  Lich khai giang TOEIC Academy


 8. #7
  Tham gia ngày
  Jul 2010
  Bài gửi
  11
  Cám ơn
  1
  Được cám ơn 1 lần

  Mặc định

  ̉ quá hay thanks bạn nha


 9. Thành viên sau cám ơn konquer_htm v́ bài viết hữu ích

  mario1998 (28-07-2012)

 10. #8
  Tham gia ngày
  Jul 2010
  Bài gửi
  1
  Cám ơn
  2
  Được cám ơn 1 lần

  Mặc định

  Cảm ơn bạn nhiều nha!


 11. Thành viên sau cám ơn virse7 v́ bài viết hữu ích

  mario1998 (28-07-2012)

 12. #9
  Tham gia ngày
  May 2010
  Nơi cư ngụ
  paradise :)
  Bài gửi
  229
  Cám ơn
  56
  Được cám ơn 136 lần

  Mặc định

  Trích Nguyên văn bởi vietdream Xem bài viết
  đánh giá chủ quan nào phải nhanh nhất nói thật với tớ chỉ có đọc đọc và đọc mới là cách học từ vựng nhanh nhất
  , hj hj, mỗi người có một cách học riêng mà bạn^^, như bạn nói th́ cũng đúng, ḿnh chỉ muốn chia sẻ cho mọi người cùgn bít cách học này thôi mà , cảm ơn bạn nhé !


 13. Thành viên sau cám ơn banmaithuytinh4869 v́ bài viết hữu ích

  thuysmus (02-08-2011)

 14. #10
  Tham gia ngày
  Dec 2009
  Bài gửi
  10
  Cám ơn
  3
  Được cám ơn 0 lần

  Mặc định

  Bạn ơi cái này thực sự có ích lắm đấy ( ít ra là đối với ḿnh ). Thế nên nếu có điều kiện th́ bạn tiếp tục nhé, ḿnh sẽ ủng hộ. Cảm ơn bạn nhiều nhiều. Đợi những post tiếp theo của bạn


Trang 1 / 4 1234 CuốiCuối

Đề tài tương tự

 1. Trả lời: 6
  Bài cuối: 15-02-2017, 09:22 AM
 2. Bài 47: Cách xếp thứ tự các tính từ trước một danh từ
  By ngườitôithuơng in forum Lớp ngữ pháp cơ bản online của NguoiToiThuong
  Trả lời: 104
  Bài cuối: 18-07-2015, 09:18 PM
 3. Cách học từ vựng nhanh thuộc mà nhớ lâu?
  By likeghita in forum Kỹ năng đọc và từ vựng tiếng Anh
  Trả lời: 3
  Bài cuối: 02-11-2011, 09:06 AM

Quyền sử dụng diễn đàn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Facebook Chat
 Lớp học tiếng Anh chất lượng cao tại Hà Nội

luyện thi toeic, luyen thi toeic, sách luyện thi toeic, luyện thi toeic online miễn phí, trung tâm luyện thi toeic, tài liệu luyện thi toeic miễn phí, luyện thi toeic ở đâu, trung tam tieng anh uy tin tai ha noi, hoc tieng anh mien phi, trung tâm tiếng anh, trung tam tieng anh, trung tâm ngoại ngữ, trung tam ngoai ngu, học tiếng anh, hoc tieng anh, dạy tiếng anh, dạy tiếng anh uy tín, trung tâm tiếng anh uy tín, tiếng Anh giao tiếp, tieng Anh giao tiep, Tieng Anh Giao tiep online, Tieng Anh Giao tiep truc tuyen, Tiếng Anh Giao tiếp online, Tiếng Anh Giao tiếp trực tuyến, học tiếng Anh Giao tiếp tốt