Lịch khai giảng cc lớp học OFFLINE 2018

Học tiếng Anh online mọi lc mọi nơi chỉ với 149k

www.OnThiTOEIC.vn - Website n thi TOEIC miễn ph

Facebook Group Học tiếng Anh MIỄN PH


Top 15 Stats
Latest Posts Loading...
Loading...
Loading...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiện kết quả 1 đến 10 trong tổng số 10

Đề ti: Mnh c vi bi tập về Relative Clauses để cc bạn pratice:

 1. #1
  Tham gia ngy
  Apr 2010
  Bi gửi
  42
  Cm ơn
  11
  Được cm ơn 10 lần

  Mặc định Mnh c vi bi tập về Relative Clauses để cc bạn pratice:

  1. Zedco has 10000 employees. It's an international company.
  ->Zedco............................................ .....is an international company.
  2. Vicky' name was missed off the list, so she wasn't very pleased.
  ->Vicky'........................................... ......wasn't very pleased.
  3.Laura painted a picture, and it's being shown in an exhibition.
  ->The picture........................................... .....is being shown in an exhibition.
  4.We're all looking forward to a concert. It's next Saturday.
  ->The concert........................................... .............next Saturday.
  5.Once week Mike and Harriet went camping. It was the wettest of the year.
  ->The week................
  6.Aunt Loan is bit deaf, so she didn't hear the phone.
  ->Aunt Loan................................
  7.You'll meet Henry tomorrow. He's also a member of the board.
  ->Henry....................................
  8.I'll see you near the post office. We met there the other day.
  -> I'll see you near the post office........................

  Lich khai giang TOEIC Academy


 2. 2 thnh vin cm ơn nhonguyen176 v bi viết hữu ch

  live to love (14-05-2010),v sản (14-05-2010)

 3. #2
  Tham gia ngy
  Oct 2009
  Nơi cư ngụ
  4 bể l nh
  Bi gửi
  46
  Cm ơn
  24
  Được cm ơn 12 lần

  Mặc định

  Trch Nguyn văn bởi nhonguyen176 Xem bi viết
  1. Zedco has 10000 employees. It's an international company.
  ->Zedco.which has 10000 employees........................................i s an international company.
  2. Vicky' name was missed off the list, so she wasn't very pleased.
  ->Vicky'.whose name was missed off the list.......................................wasn't very pleased.
  3.Laura painted a picture, and it's being shown in an exhibition.
  ->The picture.which was painted by Laura.is being shown in an.....
  4.We're all looking forward to a concert. It's next Saturday.
  ->The concert.which we're all looking 4ward to is..........next Saturday.
  5.Once week Mike and Harriet went camping. It was the wettest of the year.
  ->The week..when Mand Harriet went camping was the wettest of the years
  6.Aunt Loan is bit deaf, so she didn't hear the phone.
  ->Aunt Loan...who didn't hear the phone is a bit deaf
  7.You'll meet Henry tomorrow. He's also a member of the board.
  ->Henry.who you'll meet tomorrow is also a member of the board
  8.I'll see you near the post office. We met there the other day.
  -> I'll see you near the post office..where we met the other day
  mong l sai in t thui. hok th xấu hổ lm. sắp thi dại học ri m vẫn g con

  Học từ vựng


 4. Thnh vin sau cm ơn v sản v bi viết hữu ch

  nhonguyen176 (15-05-2010)

 5. #3
  Tham gia ngy
  Oct 2008
  Nơi cư ngụ
  Hanoi Capital
  Bi gửi
  805
  Cm ơn
  39
  Được cm ơn 254 lần

  Mặc định

  Trch Nguyn văn bởi nhonguyen176 Xem bi viết
  1. Zedco Has 10000 Employees. It's An International Company.
  ->zedco..,which Has 1000 Employees......................................... .....,.is An International Company.
  2. Vicky' Name Was Missed Off The List, So She Wasn't Very Pleased.
  ->vicky, Whose Name Was Missed Off The List,................wasn't Very Pleased.
  3.laura Painted A Picture, And It's Being Shown In An Exhibition.
  ->the Picture....that Laura Painted..................is Being Shown In An Exhibition.
  4.we're All Looking Forward To A Concert. It's Next Saturday.
  ->the Concert.which We're All Looking Forward To Is........open On..............................................ne xt Saturday.
  5.once Week Mike And Harriet Went Camping. It Was The Wettest Of The Year.
  ->the Week...when Mike And Harriet Went Camping Was The Wettest Of The Year.............
  6.aunt Loan Is Bit Deaf, So She Didn't Hear The Phone.
  ->aunt Loan , Who Didn't Hear The Phone, Is Bit Deaf...............................
  7.you'll Meet Henry Tomorrow. He's Also A Member Of The Board.
  ->henry.,.whom You'll Meet Tomorrow, Is Also A Member Of The Board..................................
  8.i'll See You Near The Post Office. We Met There The Other Day.
  -> I'll See You Near The Post Office..where We Met The Other Day......................

  Thi thử TOEIC MIỄN PH

  Thi thử TOEIC tại TOEIC Academy

  Thi thử như thi thật, đề thi st đề thật

  n thi TOEIC miễn ph

  www.OnThiTOEIC.vn

  n thi TOEIC trực tuyến miễn ph với TOEIC Academy


 6. Thnh vin sau cm ơn billtan v bi viết hữu ch

  nhonguyen176 (15-05-2010)

 7. #4
  Tham gia ngy
  Aug 2009
  Nơi cư ngụ
  ?????????
  Bi gửi
  256
  Cm ơn
  71
  Được cm ơn 98 lần

  Mặc định

  Trch Nguyn văn bởi nhonguyen176 Xem bi viết
  1. Zedco has 10000 employees. It's an international company.
  ->Zedco, which has 10000 employees, ......is an international company.
  2. Vicky' name was missed off the list, so she wasn't very pleased.
  ->Vicky, whose name was missed off the list, .....wasn't very pleased.
  3.Laura painted a picture, and it's being shown in an exhibition.
  ->The picture...which Laura painted...is being shown in an exhibition.
  4.We're all looking forward to a concert. It's next Saturday.
  ->The concert......which we're all looking forward to is.....next Saturday.
  5.Once week Mike and Harriet went camping. It was the wettest of the year.
  ->The week....that Mike and Harriet went camping was the wettest of the year........
  6.Aunt Loan is bit deaf, so she didn't hear the phone.
  ->Aunt Loan, who is bit deaf, didn't hear the phone........
  7.You'll meet Henry tomorrow. He's also a member of the board.
  ->Henry, whom you'll meet tomorrow, is also a member of the board.......
  8.I'll see you near the post office. We met there the other day.
  -> I'll see you near the post office...which we met the other day....

  Facebook Group Học tiếng Anh MIỄN PH


 8. #5
  Tham gia ngy
  May 2010
  Nơi cư ngụ
  It's place where the legend starts.
  Bi gửi
  77
  Cm ơn
  16
  Được cm ơn 16 lần

  Mặc định

  Trch Nguyn văn bởi nhonguyen176 Xem bi viết
  1. Zedco has 10000 employees. It's an international company.
  ->Zedco, which has 10000 employees, is an international company.
  2. Vicky' name was missed off the list, so she wasn't very pleased.
  ->Vicky, whose name was missed off the list, wasn't very pleased.
  3.Laura painted a picture, and it's being shown in an exhibition.
  ->The picture, which was painted by Laura, is being shown in an exhibition.
  4.We're all looking forward to a concert. It's next Saturday.
  ->The concert, which we are looking foward to, is next Saturday.
  5.Once week Mike and Harriet went camping. It was the wettest of the year.
  ->The week,when Mike and Harriet went camping, was the wetest of year.
  6.Aunt Loan is bit deaf, so she didn't hear the phone.
  ->Aunt Loan, who didn't hear the phone, is bit deaf.
  7.You'll meet Henry tomorrow. He's also a member of the board.
  ->Henry, whom you will met tomorrow, is also a member of the board.
  8.I'll see you near the post office. We met there the other day.
  -> I'll see you near the post office where we met the other day.
  pác bilitan ơi. I hate you. Pác kiu lắm hỏi ko pảo bao giờ.

  Học tiếng Anh chất lượng cao

  Lớp học OFFLINE của TiengAnh.com.vn

  Ngữ php, Ngữ m, Giao tiếp, Luyện thi TOEIC

  English to Vietnamese translation

  English to Vietnamese translation

  English to Vietnamese translation


 9. #6
  Tham gia ngy
  Oct 2008
  Nơi cư ngụ
  Hanoi Capital
  Bi gửi
  805
  Cm ơn
  39
  Được cm ơn 254 lần

  Mặc định

  @Recover: sao lại chửi anh..... Anh c tội tnh g........

  Lich khai giang TOEIC Academy


 10. #7
  Tham gia ngy
  Feb 2010
  Bi gửi
  174
  Cm ơn
  112
  Được cm ơn 78 lần

  Mặc định

  Trch Nguyn văn bởi nhonguyen176 Xem bi viết
  1. Zedco has 10000 employees. It's an international company.
  ->Zedco, which has 10000 employees, is an international company.
  2. Vicky' name was missed off the list, so she wasn't very pleased.
  ->Vicky', whose name was missed off the list, wasn't very pleased.
  3.Laura painted a picture, and it's being shown in an exhibition.
  ->The picture, which was painted by Laura, is being shown in an exhibition.
  4.We're all looking forward to a concert. It's next Saturday.
  ->The concert, which we're all looking forward to, is next Saturday.
  5.Once week Mike and Harriet went camping. It was the wettest of the year.
  ->The week, when Mike and Harriet went camping, was the wettest of the year.
  6.Aunt Loan is bit deaf, so she didn't hear the phone.
  ->Aunt Loan, who didn't hear the phone, is bit deaf.
  7.You'll meet Henry tomorrow. He's also a member of the board.
  ->Henry, whom you'll meet tomorrow, is also a member of the board.
  8.I'll see you near the post office. We met there the other day.
  -> I'll see you near the post office where we met the other day.
  Sửa l̀n cúi bởi mất dp : 15-05-2010 lúc 01:24 PM


 11. Thnh vin sau cm ơn mất dp v bi viết hữu ch

  nhonguyen176 (15-05-2010)

 12. #8
  Tham gia ngy
  Apr 2010
  Bi gửi
  42
  Cm ơn
  11
  Được cm ơn 10 lần

  Mặc định

  bai cua mat dep
  Nguyn văn bởi nhonguyen176
  1. Zedco has 10000 employees. It's an international company.
  ->Zedco, which has 10000 employees, is an international company.
  2. Vicky' name was missed off the list, so she wasn't very pleased.
  ->Vicky', whose name was missed off the list, wasn't very pleased.sao ko bo dau' đi bạn
  3.Laura painted a picture, and it's being shown in an exhibition.
  ->The picture, which was painted by Laura, is being shown in an exhibition.
  4.We're all looking forward to a concert. It's next Saturday.
  ->The concert, which we're all looking forward to, is next Saturday.
  5.Once week Mike and Harriet went camping. It was the wettest of the year.
  ->The week, when Mike and Harriet went camping, was the wettest of the year. bỏ dấu two commas ny đi nha bạn n sẽ ảnh huởng đến adding Claues v indenfy Claues
  6.Aunt Loan is bit deaf, so she didn't hear the phone.
  ->Aunt Loan, who didn't hear the phone, is bit deaf.
  7.You'll meet Henry tomorrow. He's also a member of the board.
  ->Henry, whom you'll meet tomorrow, is also a member of the board.
  8.I'll see you near the post office. We met there the other day.
  -> I'll see you near the post office where we met the other day.


  cn lại ni chung đng hết.cảm ơn nhiều nha
  Sửa l̀n cúi bởi nhonguyen176 : 15-05-2010 lúc 03:46 PM L do: thieu vai cho


 13. Thnh vin sau cm ơn nhonguyen176 v bi viết hữu ch

  mất dp (15-05-2010)

 14. #9
  Tham gia ngy
  Apr 2010
  Bi gửi
  42
  Cm ơn
  11
  Được cm ơn 10 lần

  Mặc định

  v sản lm bi tem nhiều wạ
  m sao ny thi trắc nghiệm m sợ g hn


 15. #10
  Tham gia ngy
  Apr 2010
  Bi gửi
  42
  Cm ơn
  11
  Được cm ơn 10 lần

  Mặc định

  3.Laura painted a picture, and it's being shown in an exhibition.
  ->The picture, which was painted by Laura, is being shown in an exhibition.
  4.We're all looking forward to a concert. It's next Saturday.
  ->The concert, which we're all looking forward to, is next Saturday.
  5.Once week Mike and Harriet went camping. It was the wettest of the year.
  ->The week, when Mike and Harriet went camping, was the wettest of the year. bỏ dấu two commas ny đi nha bạn n sẽ ảnh huởng đến adding Claues v indenfy Claues  3 cau afy khong co dau "," nha ban mat dep


Đ̀ tài tương tự

 1. Bi tập n về Relative Clause.
  By duongtuan456 in forum Tiếng Anh khối lớp 9
  Trả lời: 8
  Bi cuối: 24-05-2011, 07:52 PM
 2. Adverbial Clauses v Relative Clauses
  By *Ella* in forum 3. Thắc mắc v giải đp
  Trả lời: 3
  Bi cuối: 22-02-2011, 09:57 PM
 3. Relative clauses : Mệnh đề quan hệ.
  By tuanhero8451 in forum 4. Dnh cho người mới bắt đầu
  Trả lời: 2
  Bi cuối: 01-05-2009, 08:55 PM
 4. mnh đang chưa hiểu cch sử dụng cc từ loại để điền cu cho đng, cc bạn jp minh.
  By minhduc14989 in forum Luyện thi đại học cc năm trước
  Trả lời: 2
  Bi cuối: 30-01-2009, 01:24 PM

Tags for this Thread

Quyền sử dụng diễn đn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Facebook Chat
 Lớp học tiếng Anh chất lượng cao tại H Nội

luyện thi toeic, luyen thi toeic, sch luyện thi toeic, luyện thi toeic online miễn ph, trung tm luyện thi toeic, ti liệu luyện thi toeic miễn ph, luyện thi toeic ở đu, trung tam tieng anh uy tin tai ha noi, hoc tieng anh mien phi, trung tm tiếng anh, trung tam tieng anh, trung tm ngoại ngữ, trung tam ngoai ngu, học tiếng anh, hoc tieng anh, dạy tiếng anh, dạy tiếng anh uy tn, trung tm tiếng anh uy tn, tiếng Anh giao tiếp, tieng Anh giao tiep, Tieng Anh Giao tiep online, Tieng Anh Giao tiep truc tuyen, Tiếng Anh Giao tiếp online, Tiếng Anh Giao tiếp trực tuyến, học tiếng Anh Giao tiếp tốt