Tôi có đĩa luyện nghe tiếng anh. Đầu đề là "14 ngày luyện nghe" nhưng lại không có sách. V́ vậy nghe cũng không biết nghe đúng từ hay không. Vậy ai có sách của đĩa này, dạng pdf th́ chia sẻ cho tôi nhé.