Trích Nguyên văn bởi laodaigia222 Xem bài viết
Sai cô sửa th́ hay hơn cô a
NTT kg hiểu ư bạn ấy muốn hỏi ǵ th́ làm sao sửa? Bạn ấy kg trả lời sau khi NTT giải thích chắc là đă hiểu rồi.