Vân Tiên ghé lại bến đàng Thấy một bầy trộm cầm hàng lao dzô Kêu rằng " bớ đảng hung đồ " Nếu làm như vậy tao dzô giúp mày Phong Lai nhăn mặt xua tay Địs mẹ thằng khốn biến ngay tao nhờ Vân Tiên giả bộ làm ngơ Không cho tao giúp tao chờ ở đây Chờ cho cảnh sát bắt mày Lôi vào nhà đá hằng ngày tao thăm Phong Lai mặt đỏ lăm lăm Điên lên mới rút dao găm chém bừa Vân Tiên nhảy múa từa lưa Vơ công cái thế nên chưa bị ǵ Phong Lai khen thằng này ĺ Để tao ra trận chuyện ǵ cũng xong Tiên hỏi " mày nói thật không ?" Thế th́ tao sẽ chơi ngông đến cùng Hai bên tả đột hữu xung Phong Lai thất thế phải tung lựu ḿn Tiên la " Á nó chơi ḿn " Mày chơi mất dạy đừng nh́n mặt tao " Tao chơi vậy đấy th́ sao Có giỏi th́ tới đập tao đây nè " Vân Tiên chạy đến bụi tre Lụm cây đại bác lăm le tới gần Phong Lai văi đái ra quần Anh Tiên tha mạng trăm lần lạy anh Vậy th́ hăy biến cho nhanh Để tao nh́n thấy tao phanh thây mày Phong Lai mất xác như bay Đàn em thấy thế chạy ngay vô rừng Dẹp xong lũ cướp mọc sừng Nhân dân khắp khởi vui mừng xiếc bao Tiên hỏi " bây giờ th́ sao " Tụi bây phải cúng cho tao cây vàng E...mày đừng có làm càng Dân làng chơi sảnh không màng hiểm nguy Tụi tao gấp mấy lần mi Mi c̣n láo lếu thích th́ tao chơi Vân Tiên văi đái tập hai Thôi th́ tao nhịn , tao mời công an Thế rồi chuyện này cũng tan Vân Tiên đi tiếp gian nan khôn lường Bỗng thấy bóng kiệu ngập ngừng Vân Tiên nghĩ bụng không chừng Mỹ Nhân Vân Tiên bước tiến lại gần Xăm xăm đi tới không cần hỏi han Trong kiệu lên tiếng lầm than Xin ngài tha mạng em đang mang bầu Nếu không em sẽ ra hầu Hầu ngài một trận để ngài buông tha Khoan khoan ngồi đó chớ ra Nàng là phận gái để ta chui vào Có phải nàng đến từ Lào Vẻ mặt đần độn chứa bao muộn phiền Không không em vốn người Miên Bị bệnh từ nhỏ điên điên khùng khùng Bố em làm nghề buôn thùng Mẹ em th́ cũng bị khùng như em " Ơ hay nàng nói lại xem Nàng bị như vậy đếch thèm nàng đâu " Em bị như thế đă lâu Vậy để anh dắt lên cầu sông ngang Ồ wên chưa hỏi tên nàng Có ǵ mai mốt tiện đàng thăm nhau Thưa chàng dù trước dù sau Dù lên dù xuống đi đâu cũng về Tên em vừa xấu , vừa quê Khai sinh đầy đủ là Kiều nguyệt Nga Monh đc sánh duyên cùng anh Để rồi mai mốt long lanh hai thằng Câu chuyện kết thúc lăng nhăng Bà con cô bác nhăn răng ra cười