Lịch khai giảng các lớp học OFFLINE 2018

Học tiếng Anh online mọi lúc mọi nơi chỉ với 149k

www.OnThiTOEIC.vn - Website Ôn thi TOEIC miễn phí

Facebook Group Học tiếng Anh MIỄN PHÍ


Top 15 Stats
Latest Posts Loading...
Loading...
Loading...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trang 1 / 2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả 1 đến 10 trong tổng số 14

Đề tài: Trọng âm - một số mẹo cơ bản khi làm bài tập

 1. #1
  Tham gia ngày
  Apr 2009
  Bài gửi
  8
  Cám ơn
  4
  Được cám ơn 19 lần

  Mặc định Trọng âm - một số mẹo cơ bản khi làm bài tập

  Trọng âm
  Thế nào là trọng âm từ? Trọng âm từ là lực phát âm được nhấn vào một âm tiết nhất định trong một từ.
  Khi ta đọc đến âm tiết này th́ lực phát âm sẽ mạnh hơn khi phát âm các âm tiết khác.
  Để làm dạng bài tập này trước tiên các bạn phải nhớ rằng trọng âm chỉ rơi vào những âm tiết mạnh tức là những âm tiết có chứa nguyên âm mạnh, nguyên âm đôi hoặc nguyên âm dài.
  Sau đây ngọc xin giới thiệu với các bạn một số quy tắc chung nhất để nhận biết trọng âm tiếng Anh, hi vọng nó sẽ giúp các bạn và ngọc đạt điểm cao trong ḱ thi sắp tới ( tài liệu do sưu tầm )
  1) Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhấtHầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết th́ trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
  Ví dụ:
  Danh từ: PREsent, EXport, CHIna, TAble
  Tính từ: PREsent, SLENder, CLEver, HAPpy
  Đối với động từ nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm ngắn và kết thúc không nhiều hơn một phụ âm th́ trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.
  Ví dụ: ENter, TRAvel, Open...
  Các động từ có âm tiết cuối chứa ow th́ trọng âm cũng rơi vào âm tiết đầu.
  Ví dụ: FOllow, BOrrow...
  Các động từ 3 âm tiết có âm tiết cuối chưa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc nhiều hơn một phụ âm th́ âm tiết đầu nhận trọng âm.
  Ví dụ: PAradise, EXercise
  2) Trọng âm vào âm tiết thứ haiHầu hết động từ có 2 âm tiết th́ trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.
  Ví dụ: to preSENT, to exPORT, to deCIDE, to beGIN
  Nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài, nguyên âm đôi hoặc kết thúc với nhiều hơn một phụ âm th́ âm tiết đó nhận trọng âm.
  Ví dụ: proVIDE, proTEST, aGREE...
  Đối với động từ 3 âm tiết quy tắc sẽ như sau: Nếu âm tiết cuối chứa nguyên âm ngắn hoặc kết thúc không nhiều hơn một nguyên âm th́ âm tiết thứ 2 sẽ nhận trọng âm.
  Ví dụ: deTERmine, reMEMber, enCOUNter...
  3) Trọng âm rơi vào âm thứ 2 tính từ dưới lênNhững từ có tận cùng bằng –ic, -sion, tion th́ trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 tính từ dưới lên
  Ví dụ:
  Những từ có tận cùng bằng –ic: GRAphic, geoGRAphic, geoLOgic...
  Những từ có tận cùng bằng -sion, tion: suggestion, reveLAtion...
  Ngoại lệ: TElevision có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
  4) Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lênCác từ tận cùng bằng –ce, -cy, -ty, -phy, –gy th́ trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên:
  Ví dụ: deMOcracy, dependaBIlity, phoTOgraphy, geOLogy
  Các từ tận cùng bằng –ical cũng có trọng âm rơi váo âm tiết thứ 3 tính từ dưới lên.
  Ví dụ: CRItical, geoLOgical
  5) Từ ghép (từ có 2 phần)
  Đối với các danh từ ghép trọng âm rơi vào phần đầu: BLACKbird, GREENhouse...
  Đối với các tính từ ghép trọng âm rơi vào phần thứ 2: bad-TEMpered, old-FASHioned...
  Đối với các động từ ghép trọng âm rơi vào phần thứ 2: to OVERcome, to overFLOW...
  Lưu ư:
  1. Các phụ tố không làm ảnh hưởng đến trọng âm câu: -able, -age, -al, -en, -ful, -ing, -ish, -less, -ment, -ous.
  2. Các phụ tố bản thân nó nhận trọng âm câu: -ain(entertain), -ee(refugee,trainee), -ese(Portugese, Japanese), -ique(unique), -ette(cigarette, laundrette), -esque(picturesque), -eer(mountaineer), -ality (personality), -oo (bamboo), -oon (balloon), -mental (fundamental)
  Ngoại lệ: COffe, comMITtee, ENgine

  3. Trong các từ có các hậu tố dưới đây, trọng âm được đặt ở âm tiết ngay trước hậu tố: -ian (musician), - id (stupid), -ible (possible), -ish (foolish), -ive (native), -ous (advantageous), -ial (proverbial, equatorial), -ic (climatic), -ity (ability, tranquility).
  Samples:
  Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với những từ c̣n lại:
  1. A. study B. reply C. apply D. rely
  2. A. deficiency B. deficit C. reference D. deference
  3. A. employee B. referee C. committee D.refugee
  4. A. tenant B.common C. rubbish D.machine
  5. A. company B. atmosphere C.customer D. employment
  6. A. animal B. bacteria C. habitat D.pyramid
  7. A. neighbour B.establish C. community D. encourage
  8. A. investment B. television C. provision D. document
  9. A.writer B.teacher C.builder D. career
  10. A. decision B. deceive C. decisive D. decimal
  Đáp án
  1. Key: A
  Hint: Theo nguyên tắc trên th́ hầu hết động từ có 2 âm tiết th́ trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Tuy nhiên trong từ study âm y được phát âm là [i] do đó trọng âm sẽ rơi vào âm tiết có nguyên âm mạnh hơn là stu.

  2. Key: A
  Hint: Các từ tận cùng bằng –ce, -cy th́ trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên. Do đó từ deficiency (4 âm tiết) có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai từ trên xuống, các từ c̣n lại đều có trọng âm rơi vào âm tiết đầu. (Deficit có trọng âm rơi vào âm tiết đầu v́ nguyên âm e là một nguyên âm mạnh trong khi i là nguyên âm yếu).

  3. Key: C
  Hint: Các từ employee, referee, refugee đều là các từ được thêm phụ tố -ee nên trọng âm của chúng rơi vào âm tiết chứa các phụ tố này tức âm tiết cuối. Riêng từ committee là từ nguyên gốc nên có trọng âm nhấn khác các từ c̣n lại.

  4. Key: D
  Hint: Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết th́ trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Tuy nhiên từ machine có kết thúc bằng một nguyên âm (âm tiết mở) nên trọng âm sẽ rơi vào âm tiết cuối. (Âm tiết mở bao giờ phát âm cũng dài hơn, nhiều lực hơn).

  5. Key: D
  Hint: Employ là một động từ 2 âm tiết nên trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ 2 do đó từ employment có trọng âm tương tự v́ đuôi –ment không làm ảnh hưởng đến trọng âm câu. Các từ company, atmosphere, customer trọng âm đều rơi vào âm tiết đầu v́ các âm tiết này đều chứa nguyên âm mạnh.

  6. Key: A
  Hint: Hầu hết danh từ có 3 âm tiết th́ trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất tuy nhiên xét từ bacteria trọng âm lại rơi vào âm tiết thứ 2 v́ âm tiết này được đọc là [tiə] – nguyên âm đôi.

  7. Key: A
  Hint: Neighbour là danh từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Community trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên (tức thứ 2 từ trên xuống) v́ tận cùng bằng –ty. Establish và encourage là 2 động từ 3 âm tiết có âm tiết thứ hai chứa nguyên âm mạnh nên trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

  8. Key: D
  Hint: Các từ television và provision có đuôi –ion nên trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 từ dưới lên (hay âm tiết thứ 2 của từ) . Investment là danh từ xuất xứ từ động từ invest (trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2) và đuôi –ment không có ảnh hưởng đến trọng âm của câu. Document là danh từ 3 âm tiết, âm tiết cuối là âm tiết yếu, âm tiết thứ 2 đọc là [kju] do đó trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Đáp án của câu là document.

  9. Key: D
  Hint: er là một âm yếu do đó trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất đối với các từ writer, teacher, builder. Đối với từ career trọng âm lại rơi vào âm tiết thứ 2 v́ âm tiết thứ 2 có nguyên âm đôi [tiə] (Trọng âm rơi vào âm tiết nào có nguyên âm mạnh và nguyên âm đôi). Bản thân phụ tố -eer cũng nhận trọng âm.

  10. Key: D
  Hint: Từ decision có đuôi –ion nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng trước nó (âm thứ 2 của từ). Các từ deceive, decisive là tính từ được cấu tạo từ động từ 2 âm tiết deceive và decide có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Decimal kết thúc bằng đuôi –al nên trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 tính từ dưới lên tức âm tiết thứ nhất của từ. Đáp án của câu là decimal.

  Lich khai giang TOEIC Academy


 2. 18 thành viên cám ơn new_kid v́ bài viết hữu ích

  ..::Scorpior::.. (29-04-2009),alice_cute95 (18-06-2009),buivandat (17-05-2009),centuryriver (04-06-2009),crazydoll (30-04-2009),dlqt (19-04-2011),dlvtrang (29-04-2009),greendragon2194 (20-05-2009),katty707 (06-06-2009),leduongbaoly (03-06-2010),lobster111 (07-05-2011),muihech (19-05-2009),mybook (04-06-2009),nhokiuyunnie (04-05-2011),ponpon26 (18-06-2009),Snow white (28-02-2011),tocroi (30-04-2009),vietnammuonnam (22-06-2013)

 3. #2
  Tham gia ngày
  Aug 2008
  Nơi cư ngụ
  xa tận chân trơi..gần ngay trước mặt...
  Bài gửi
  139
  Cám ơn
  74
  Được cám ơn 22 lần

  Red face dlvtrang

  Thank
  Sửa lần cuối bởi dlvtrang : 03-04-2010 lúc 08:59 PM

  Học từ vựng


 4. #3
  Tham gia ngày
  Apr 2009
  Bài gửi
  1
  Cám ơn
  0
  Được cám ơn 0 lần

  Mặc định

  Thanhk nhiều nha

  Thi thử TOEIC MIỄN PHÍ

  Thi thử TOEIC tại TOEIC Academy

  Thi thử như thi thật, đề thi sát đề thật

  Ôn thi TOEIC miễn phí

  www.OnThiTOEIC.vn

  Ôn thi TOEIC trực tuyến miễn phí với TOEIC Academy


 5. #4
  Tham gia ngày
  May 2009
  Nơi cư ngụ
  miền đất lạ
  Bài gửi
  5
  Cám ơn
  7
  Được cám ơn 0 lần

  Mặc định

  bài này lằng nhằng wálàm em tăng số mắt rồi nè

  Facebook Group Học tiếng Anh MIỄN PHÍ


 6. #5
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài gửi
  4
  Cám ơn
  1
  Được cám ơn 0 lần

  Mặc định

  Trích Nguyên văn bởi dlvtrang Xem bài viết
  Trước hết hoan nghênh bạn với bài viết này!
  Tuy nhiên những vấn đề bạn nêu ra chưa phải là những quy tắc cơ bản nhất, dễ nhớ nhất của cách đánh trọng âm.
  Bạn có thể tham khảo một số bài viết cùng chủ đề để bổ sung vào bài viết cũng như vốn Tiếng Anh của bạn!
  Chúc bạn thành công với vấn đề này
  Bạn cho ḿnh xin link cụ thể mấy bài đó, hoặc nói cụ thể hơn được không, thanks

  Học tiếng Anh chất lượng cao

  Lớp học OFFLINE của TiengAnh.com.vn

  Ngữ pháp, Ngữ âm, Giao tiếp, Luyện thi TOEIC

  English to Vietnamese translation

  English to Vietnamese translation

  English to Vietnamese translation


 7. #6
  Tham gia ngày
  Aug 2008
  Nơi cư ngụ
  Đức Phổ - Quảng Ngăi City
  Bài gửi
  2,166
  Cám ơn
  914
  Được cám ơn 1,145 lần

  Mặc định

  Trích Nguyên văn bởi dungkk Xem bài viết
  Bạn cho ḿnh xin link cụ thể mấy bài đó, hoặc nói cụ thể hơn được không, thanks
  http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=16795
  http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=18038
  c̣n nhiều lắm bạn !
  Bạn chịu khó vào đây t́m nha !
  http://www.tienganh.com.vn/forumdisplay.php?f=195

  Lich khai giang TOEIC Academy


 8. 2 thành viên cám ơn diem hang v́ bài viết hữu ích

  keke_93 (17-05-2009),vitcon_fantasy (18-05-2009)

 9. #7
  Avatar của t.m.aluzu
  t.m.aluzu vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n Phụ trách chuyên mục Writing
  Phụ trách chuyên mục luyện thi đại học
  Tham gia ngày
  May 2009
  Nơi cư ngụ
  Hanoi, Vietnam
  Bài gửi
  614
  Cám ơn
  36
  Được cám ơn 775 lần

  Mặc định

  Đáng ra th́ Television trọng âm rơi vào âm thứ nhất chứ nhỉ... nó có 2 cách đọc và cái cách rơi vào âm thứ 3 là cách đọc cổ mà... haizzz


 10. #8
  Tham gia ngày
  Aug 2008
  Nơi cư ngụ
  Đức Phổ - Quảng Ngăi City
  Bài gửi
  2,166
  Cám ơn
  914
  Được cám ơn 1,145 lần

  Mặc định

  Trích Nguyên văn bởi t.m.aluzu Xem bài viết
  Đáng ra th́ Television trọng âm rơi vào âm thứ nhất chứ nhỉ... nó có 2 cách đọc và cái cách rơi vào âm thứ 3 là cách đọc cổ mà... haizzz
  Có một số người th́ nhấn âm thứ 3 nhưng các từ điểm th́ lại nhấn vào âm thứ nhất đó bạn !


 11. Thành viên sau cám ơn diem hang v́ bài viết hữu ích

  dlvtrang (16-06-2009)

 12. #9
  Tham gia ngày
  Feb 2009
  Bài gửi
  8
  Cám ơn
  4
  Được cám ơn 0 lần

  Mặc định

  Theo tui những qui tắc đó chỉ giúp bạn phần nhỏ thội Kinh nghiệm học TA của tui là phải nghe nhiều những từ đó mới thuộc trọng âm của nó. Tui đâu có học qui tắc đó đậu Nhưng tui vẫn làm đúng phần bài tâp.


 13. #10
  Tham gia ngày
  Aug 2008
  Nơi cư ngụ
  xa tận chân trơi..gần ngay trước mặt...
  Bài gửi
  139
  Cám ơn
  74
  Được cám ơn 22 lần

  Talking

  Trích Nguyên văn bởi t.m.aluzu Xem bài viết
  Đáng ra th́ Television trọng âm rơi vào âm thứ nhất chứ nhỉ... nó có 2 cách đọc và cái cách rơi vào âm thứ 3 là cách đọc cổ mà... haizzz
  Television là trường hợp đặc biêt...
  Đáng ra đuôi ion th́ trọng âm phải rơi vào âm trước nó, nhưng riêng từ này th́ khác, trọng âm luôn rơi vào âm tiết thứ nhất
  Trích Nguyên văn bởi thaiviet2536 Xem bài viết
  Theo tui những qui tắc đó chỉ giúp bạn phần nhỏ thội Kinh nghiệm học TA của tui là phải nghe nhiều những từ đó mới thuộc trọng âm của nó. Tui đâu có học qui tắc đó đậu Nhưng tui vẫn làm đúng phần bài tâp.
  phải công nhận là có khá nhiều từ mà có trọng âm không theo một quy tắc nào cả...
  đành phải học thuộc, nhưng đó vẫn là số ít so với quyển từ điển dày cộp
  Sửa lần cuối bởi dlvtrang : 16-06-2009 lúc 09:01 PM


Trang 1 / 2 12 CuốiCuối

Đề tài tương tự

 1. Cơ hội nhận học bổng 3000 bảng tại Anh Quốc
  By dont_cry_1629 in forum Thông tin học bổng
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 06-12-2010, 08:19 PM

Quyền sử dụng diễn đàn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Facebook Chat
 Lớp học tiếng Anh chất lượng cao tại Hà Nội

luyện thi toeic, luyen thi toeic, sách luyện thi toeic, luyện thi toeic online miễn phí, trung tâm luyện thi toeic, tài liệu luyện thi toeic miễn phí, luyện thi toeic ở đâu, trung tam tieng anh uy tin tai ha noi, hoc tieng anh mien phi, trung tâm tiếng anh, trung tam tieng anh, trung tâm ngoại ngữ, trung tam ngoai ngu, học tiếng anh, hoc tieng anh, dạy tiếng anh, dạy tiếng anh uy tín, trung tâm tiếng anh uy tín, tiếng Anh giao tiếp, tieng Anh giao tiep, Tieng Anh Giao tiep online, Tieng Anh Giao tiep truc tuyen, Tiếng Anh Giao tiếp online, Tiếng Anh Giao tiếp trực tuyến, học tiếng Anh Giao tiếp tốt