Lịch khai giảng các lớp học OFFLINE 2018

Học tiếng Anh online mọi lúc mọi nơi chỉ với 149k

www.OnThiTOEIC.vn - Website Ôn thi TOEIC miễn phí

Facebook Group Học tiếng Anh MIỄN PHÍ


Top 15 Stats
Latest Posts Loading...
Loading...
Loading...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trang 1 / 2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả 1 đến 10 trong tổng số 19

Đề tài: Từ vựng về toán học

 1. #1
  Tham gia ngày
  Aug 2008
  Nơi cư ngụ
  Đức Phổ - Quảng Ngăi City
  Bài gửi
  2,166
  Cám ơn
  914
  Được cám ơn 1,145 lần

  Mặc định Từ vựng về toán học

  Acute: Nhọn (Acute angle: góc nhọn; acute triangle: tam giác nhọn)
  Adjacent pair: Cặp góc kề nhau
  Alternate exterior: So le ngoài (Không nhất thiết phải bằng nhau)
  Alternate interior: So le trong (Không nhất thiết phải bằng nhau
  Arc: Cung (Minor arc: cung nhỏ; major arc: cung lớn)
  Central angle: Góc ở tâm
  Chord: Dây cung
  Circumference: Chu vi
  Collinear: Cùng đường thẳng
  Coplanar: Cùng một mặt phẳng
  Complementary: Phụ nhau (Không kề với nhau)
  Concentric : Đồng tâm
  Cone: Hình nón
  Congruent: Bằng nhau
  Corresponding pair: Cặp góc đồng vị (Không nhất thiết phải bằng nhau)
  Cube: Hinh khối
  Cubic: Đơn vị khối ( Cm3: cubic centimeters,...)
  Cylinder: Hình trụ
  Decagon: Thập giác
  Diameter: Đường kính
  Equilateral triangle: Tam giác đều
  Fraction: Phân số
  Heptagon: Thất giác
  Hexagon: Lục giác
  Inscribed angle: Góc nội tiếp
  Interior angle: Góc có đỉnh nằm trong đường tròn
  Isosceles triangle: Tam giác cân
  Kites: Tứ giác có 2 cặp cạnh kề bằng nhau

  Lich khai giang TOEIC Academy


 2. Thành viên sau cám ơn diem hang v́ bài viết hữu ích

  PS_iloveyou (09-02-2010)

 3. #2
  Tham gia ngày
  Aug 2008
  Nơi cư ngụ
  Đức Phổ - Quảng Ngăi City
  Bài gửi
  2,166
  Cám ơn
  914
  Được cám ơn 1,145 lần

  Mặc định

  tiếp nha !
  difference: hiệu
  sum: tổng
  quotient: thương số
  cyclic: nội tiếp (adj)
  speed: vận tốc
  circumscribed: ngoại tiếp
  median: trung tuyến
  Perimeter: chu vi
  area: diện tích
  inequality: bất đẳng thức
  root (of equation); solution (algebra): nghiệm
  equation: phương tŕnh ( linear equation hương tŕnh bậc nhất, quadratic equation: phương tŕnh bậc hai, cubic equation: phương tŕnh bậc ba)
  similar; congruent: đồng dạng(Similar triangles tam giác đồng dạng_)
  rectangular parallelepiped: h́nh hộp chữ nhật
  prism; cylinder: h́nh lăng trụ

  Học từ vựng


 4. 2 thành viên cám ơn diem hang v́ bài viết hữu ích

  29011989 (16-08-2011),PS_iloveyou (09-02-2010)

 5. #3
  Tham gia ngày
  Aug 2008
  Nơi cư ngụ
  Đức Phổ - Quảng Ngăi City
  Bài gửi
  2,166
  Cám ơn
  914
  Được cám ơn 1,145 lần

  Mặc định

  abacus: Bàn tính
  abbreviate: Viết tắt; nhiều khi được viết tắt thành abv.
  Abelian: có tính giao hoán (đặt theo tên nhà toán học Abel)
  abridge: Rút gọn, làm tắt
  abscissa: Hoành độ
  abscissae: Hoành độ
  absolute: Tuyệt đối
  absolute value: Giá trị tuyệt đối
  abut: (a.) Chung biên, kề sát
  accelerate: 1. (n.) Gia tốc; 2. (v.) tăng tốc độ
  ~ of convergence: Gia tốc hội tụ
  ~ of gravity: Gia tốc trọng trường
  ~ of translation: Gia tốc tịnh tiến
  angular ~: Gia tốc góc
  average ~: Gia tốc trung b́nh
  centripetal ~: Gia tốc hướng tâm
  instantaneous ~: Gia tốc tức thời
  local ~: Gia tốc địa phương
  normal ~: Gia tốc pháp tuyến
  relative ~: Gia tốc tương đối
  supplemental ~: Gia tốc tiếp tuyến
  total ~: Gia tốc toàn phần
  accumulator: Bộ đếm
  accuracy: Độ chính xác
  accurate: Chính xác
  acnode : Điểm cô lập (của đường cong)
  acyclic: (a.) Không tuần hoàn, phi tuần hoàn
  acyclicity: Tính không tuần hoàn, tính xilic
  add: Cộng vào, thêm vào, bổ sung
  addend: Số hạng (của tổng)
  adder: Bộ cộng
  algebraic ~: Bộ cộng đại số
  amplitude ~: Bộ cộng biên độ
  addition: Phép cộng
  additive: Cộng tính
  additivity: (tính chất) cộng tính
  adinfinitum (Latin): Vô cùng
  adjoin: Kề, nối, chung biên
  adjoint: Liên hợp
  ~ of differential quation: Phương tŕnh vi phân liên hợp
  ~ of a matrix: Ma trận liên hợp
  aerodynamic: Khí động lực
  aerodynamics: Khí động lực học
  aerostatic: Khí tĩnh học
  affine: Afin
  affinity: Phép biến đối afin
  affinor: Afinơ, toán từ biến đổi tuyến tính
  affixe (???): Tọa vị
  aggregate: 1. (n.) Tập hợp, bộ; 2, (v.) tụ tập lại
  bounded ~: Tập hợp bị chặn
  finite ~: Tập hợp hữu hạn
  infinite ~: Tập hợp vô hạn
  product ~: Tập hợp tích
  aggregation: Sự tổng hợp
  linear ~: Sự gộp tuyến tính
  agreement: Quy ước

  Thi thử TOEIC MIỄN PHÍ

  Thi thử TOEIC tại TOEIC Academy

  Thi thử như thi thật, đề thi sát đề thật

  Ôn thi TOEIC miễn phí

  www.OnThiTOEIC.vn

  Ôn thi TOEIC trực tuyến miễn phí với TOEIC Academy


 6. Thành viên sau cám ơn diem hang v́ bài viết hữu ích

  PS_iloveyou (09-02-2010)

 7. #4
  Tham gia ngày
  Aug 2008
  Nơi cư ngụ
  Đức Phổ - Quảng Ngăi City
  Bài gửi
  2,166
  Cám ơn
  914
  Được cám ơn 1,145 lần

  Mặc định

  aleatory: Ngẫu nhiên
  algebra: Đại số
  ~ of classes: Đại số các lớp
  ~ of finite order: Đại số có cấp hữu hạn
  ~ of logic: Đại số lôgic
  abstract ~: Đại số trừu tượng
  Boolean ~: Đại số Bool
  cardinal ~: Đại số bản số
  central ~: Đại số trung tâm
  closure ~: Đại số đóng
  complete Boolean ~: Đại số Bool đầy đủ
  complete matrix ~: Đại số toàn bộ ma trận
  convolution ~: Đại số nhân chập
  derived ~: Đại số dẫn xuất
  diagonal ~: Đại số chéo
  differential ~: Đại số vi phân
  enveloping ~: Đại số bao
  exterial (???) ~: Đại số ngoài
  formal ~: Đại số h́nh thức
  free ~: Đại số tự do
  graded ~: Đại số phân bậc
  graphic ~: Đại số đồ thị
  group ~: Đại số nhóm
  homological ~: Đại số đồng đều
  involutory ~: Đại số đối hợp
  linear ~: Đại số tuyến tính
  linearly compact ~: Đại số compắc tuyến tính
  linearly topological ~: Đại số tôpô tuyến tính
  logical ~: Đại số lôgíc
  matrix ~: Đại số ma trận
  non-commutative ~: Đại số không giao hoán
  polynomial ~: Đại số đa thức
  tensor ~: Đại số tenxơ
  vector ~: Đại số véctơ
  zero ~: Đại số không
  algorithm: Thuật toán, angôrit
  Euclid's ~: Thuật toán Euclid
  allocation: Sự phân bố
  optimum ~: Sự phân bố tối ưu
  almost-metric: (a.) Giả mêtric
  almucantar: Vĩ tuyến thiên văn
  alternate: (a.) So le, luân phiên, đan dấu
  altitude: Chiều cao
  amplification: Sự khuếch đại
  ~ of regulation: Sự khuếch đại điều ḥa
  linear ~: Sự khuếch đại tuyến tính
  amplitude: Biên độ, góc cực, agumen, độ phương vị
  ~ of complex number: Agumen của số phức
  ~ of simple harmonic motion: Biên độ chuyển động điều ḥa đơn giản
  complex ~: Biên độ phức
  delta ~: Biên độ delta
  primary ~: Biên độ nguyên sơ
  scattering ~: Biên độ tán xạ
  unit ~: Biên độ đơn vị
  amenable: dễ giải (khái niệm trong đại số C*)
  analysis: Giải tích
  ~ of convariance: Phân tích hiệp phương sai
  ~ of regression: Phân tích hồi quy
  ~ of variance: Phân tích phương sai
  bunch map ~: Phân tích biểu đồ cḥm
  combinatory ~: Giải tích tổ hợp
  confluence ~: Phân tích hợp lưu
  correlation ~: Phân tích tương quan
  dimensional ~: Phân tích thứ nguyên
  functional ~: Giải tích hàm
  harmonic ~: Phân tích điều ḥa, giải tích điều ḥa
  indeterminate ~: Giải tích vô định
  multivariate ~: Phân tích nhiều chiều
  nodal ~: Giải tích các nút
  numerical ~: Giải tích số, phương pháp tính
  operation ~: Vận trù học
  periodogram ~: Phân tích biểu đồ chu kỳ
  probity ~: Phân tích đơn vị xác suất
  rational ~: Phân tích hợp lư
  statistic ~: Phân tích thống kê
  strain ~: Phân tích biến dạng
  stress ~: Phân tích ứng suất
  successive ~: Phân tích liên tiếp
  tensor ~: Giải tích tenxơ
  anamorphosis: Tiện biến
  angle: Góc
  anharmonic: Phi điều ḥa, kép
  anholomomic: Không hôlônôm
  anisotropic: Không đẳng hướng
  antapex: Đối đỉnh
  anti-acoustic: Phản tự quang
  anti-automorphism: Phản tự đẳng cấu
  involutorial ~: Phản tự đẳng cấu đối hợp
  antichain: Phản xích
  anticollineation (???): Phép phản cộng tuyến
  anti-commutative: (a.) Phản giao hoán
  anti-commutator: Phản hoán tử
  anticorelation: Phép phản tương hỗ
  anticyclone: Đối xiclon
  antiderivative: Nguyên hàm, tích phân không định hạng
  antiform: Phản dạng
  anti-harmonic: (a.) Phi điều ḥa
  anti-homomorphism: Phản đồng cấu
  anti-isomorphism: Phản đẳng cấu
  antiparallelogram: H́nh thanh cân
  antipodal: Xuyên tâm đối, đối xứng qua tâm
  antiprojectivity: Phép phản xạ ảnh
  antiradical: Đối căn
  antirepresentation: Phép phản biểu diễn
  anti-resonance: Phản cộng hưởng
  antiseries: Chuỗi ngược
  anti-symmetric: Phản xứng
  Antitone (???): Phản tự ( cái này tớ chưa rơ lắm )

  Facebook Group Học tiếng Anh MIỄN PHÍ


 8. Thành viên sau cám ơn diem hang v́ bài viết hữu ích

  PS_iloveyou (09-02-2010)

 9. #5
  Tham gia ngày
  Aug 2008
  Nơi cư ngụ
  Đức Phổ - Quảng Ngăi City
  Bài gửi
  2,166
  Cám ơn
  914
  Được cám ơn 1,145 lần

  Mặc định

  Apolar (???): Liên hợp ( Cái này cũng chưa rơ !)
  apothem: Trung đoạn
  approach: 1. Xấp xỉ, cách tiếp cận; 2. tiến lại gần
  arbitrary: Tùy ư
  arc: Cung
  pseudo-periodic ~: Cung giả tuần hoàn
  regular ~: Cung chính quy
  arch: Ṿm
  area: Diện tích
  arithmetic: Số học
  asphericity: tính phi cầu
  associative: (a.) kết hợp̣
  assumption: Giả định, giả thiết
  asymptotic: (a.) Tiệm cận
  asynchronous: (a.) không đồng bộ
  atlas: bản đồ (trong định nghĩa của đa tạp)
  autocollelator: Máy phân tích tương quan
  autocovariance: Tự hiệp, phương sai
  autoduality: Tính tự đối ngẫu
  automorphic: Tự đẳng cấu
  automorphism: Phép nguyên h́nh, tự đẳng cấu
  central ~: Tự đẳng cấu trung tâm
  interior ~: Phép tự đẳng cấu trong
  outer ~: Phép tự đẳng cấu ngoài
  singular ~: Phép tự đẳng cấu kỳ dị
  autoprojectivity: Phép tự xạ ảnh
  autoregressive: Phép tự hồi quy
  axiom: Tiên đề
  axis: Trục
  coordinate ~: Trục tọa độ
  crystallographic ~: Trục tinh thể
  electric ~: Trục điện
  focal ~: Trục tiêu
  homothetic ~: Trục vị tự
  imaginary ~: Trục ảo
  longitudinal ~: Trục dọc
  azimuth: Góc cực, độ phương vị

  Học tiếng Anh chất lượng cao

  Lớp học OFFLINE của TiengAnh.com.vn

  Ngữ pháp, Ngữ âm, Giao tiếp, Luyện thi TOEIC

  English to Vietnamese translation

  English to Vietnamese translation

  English to Vietnamese translation


 10. #6
  Tham gia ngày
  Aug 2008
  Nơi cư ngụ
  Đức Phổ - Quảng Ngăi City
  Bài gửi
  2,166
  Cám ơn
  914
  Được cám ơn 1,145 lần

  Mặc định

  balance: cái cân, sự cân bằng, quả lắc đồng hồ, đối trọng , kt. cán cân thanh toán
  dynamic ~ : cân động lực
  spring ~: cân ḷ xo
  static ~: cân tĩnh học
  torsion ~ vl: cân xoắn
  ball: quả bóng
  ball and socket: bản lề h́nh cầu
  ball-bearing: ổ bi
  ballistic: xạ kích
  ballistics: khoa xạ kích
  exterior ~. khoa xạ kích ngoài
  interior ~. khoa xạ kích trong
  band: dải băng, bó
  ~ of semigroup : bó nửa nhóm
  base: nền, cơ sở
  ~ of point : cơ sở tại một điểm
  ~ of cone : đáy của h́nh nón
  ~ of logarithm : cơ số của loga
  ~ of triangle : đáy tam giác
  countable ~: cơ sở đếm được
  difference ~: cơ sở sai phân
  equivalent ~: cơ sở tương đương
  neighbourhood ~: cơ sở lân cận
  proper ~: cơ sở riêng
  basic: cốt yếu
  ~ of intergers : cơ sở của hệ đếm
  absolute ~ : cơ sở tuyệt đối
  orthogonal ~: cơ sở trực giao
  transcendental ~ cơ sở siêu việt
  unitary ~ : cơ sở [ unita đơn nguyên ]
  basis: cơ sở
  orthogonal ~ : cơ sở trực giao
  orthonormal ~ : cơ sở trực chuẩn
  batch: một nhóm, một toán, một mẻ
  battery: pin, bộ ắc quy
  beam: tia ( sáng) , chùm ( sáng)
  ~ on elastic foundation : dàn trên nền đàn hồi
  ~ on elastic support : dần trên gối đàn hồi
  compound ~ dầm ghép
  conjugate ~ dầm liên hợp
  continuos ~ dầm nhiều nhịp, dầm liên tục
  electron ~ tia điện tử, chùm electron
  fixed ~ dầm số định
  floor ~ dầm ngang
  hinged ~ dầm tiết hợp
  lattice ~ dầm mạng, dầm thành phần
  narrow ~ chùm hẹp
  scanning ~ tia quét
  bearing: chỗ tựa, điểm tựa, gốc phương vị
  compass ~ góc phương vị địa bàn
  radial ~ ổ trục hướng tâm
  beat: phách
  behaviour: dáng điệu, chế độ
  asymptoic (al) ~ dáng điệu tiệm cận
  boundary ~ dáng điệu ở biên
  linear ~ dáng điệu tuyến tính
  transient ~ : chế độ chuyển tiếp
  beft: đới đai
  confidence ~ đới tin cậy
  below: dưới
  bend: sự uốn cong
  benifit: quyền lợi, lăi
  insurance ~ trợ cấp bảo hiểm
  best: tốt nhất, tối ưu
  beta: bêta
  bevel: nghiêng, gốc nghiêng
  bi-additive: song cộng tính
  biaffine: song afin
  bias: độ chênh lệch, rời, dịch chuyển
  grid ~ sự dịch chuyển lưới
  inherent ~ độ chênh không khử được
  interviewer ~ độ chênh phủ quan ( độ chênh của kết quả điều tra do chủ quan người điều ra gây ra)
  weight ~ độ chênh trọng lượng

  Lich khai giang TOEIC Academy


 11. #7
  Tham gia ngày
  Aug 2008
  Nơi cư ngụ
  Đức Phổ - Quảng Ngăi City
  Bài gửi
  2,166
  Cám ơn
  914
  Được cám ơn 1,145 lần

  Mặc định

  biased: chệch, không đối xứng
  biaxial: lưỡng trục,
  bicategory: song phạm trù
  bicharacteristic: song đặc trưng
  bicompact: song compăc
  bicompactification: song compăc hóa
  bicomplex: song phức
  biconvex: hai phía lồi
  bicylinder: song trụ
  bidirectional: hai chiều, thuận nghịc
  bidual: song đối ngẫu
  biequivalence: song tương đương
  bifactorial: hai nhân tố
  bifecnode: song flecnôt
  bifunctor: song hàm tử, hàm tử hai ngôi
  bigenus: giống kép
  bigrade: song cấp
  biharmonic: song điều ḥa
  biholomorphic: song chỉnh h́nh
  bijection: song ánh
  bilinear: song tuyến tính
  billion: một tỷ
  bimodule: song môdun
  binariants: song biến thức
  binary: nhị nguyên, hai ngôi
  ~ operation : phép toán nhị nguyên, phép toán hai ngôi
  bind: buộc, liên kết
  binodal: nut kép
  binomial: nhị thức
  binormal: phó phép tuyến
  biomathemtics: toán sinh vật học
  biometric: sinh trắc
  biorthogonal: song trực giao
  biostatistic: thống kê sinh học
  bipolar: lưỡng cực
  biquadratic: trùng phương
  biquaternion: song qua - tenion
  biregular: song chính quy
  bisecant: song cát tuyến
  bisector: phân giác
  bit: số nhị phân ( đơn vị thông tin)
  bitangent: lưỡng tiếp ( tiếp xúc tại 2 điểm)
  biunique: một đối một
  bivariate: hai chiều
  bivector: song vector
  blackbroad: bảng đen
  block: khối, đống, kết cấu
  boost: tăng điện kế
  bore: lổ hổng
  bound: biên giới, ranh giới
  ~ of the erroe : cận của sai số, giới hạn sai số
  essential upper ~ cận trên cốt yếu
  greatest lower ~ cận dưới lớn nhất
  boundary: biên, biên giới
  homotopy ~ biên đồng luân
  natural ~ of a function : cận tự nhiên của một hàm
  brachischrone: đường đoản thời
  bracket: dấu ngoặc
  curly ~ dấu ngoặc {}
  round ~ dấu ngoặc ()
  square ~ dấu ngoặc [ ]
  brain: bộ óc, trí tuệ, trí lực
  artificial ~ óc nhân tạo
  electronic ~ óc điện tử
  branch: nhánh, cành
  analytic ~ nhánh giải tích
  linear ~ nhánh tuyến tính
  bridging in addition: phép nhớ trong phép cộng
  buckle: uống công lại
  buffer: bộ phận nhớ trung gian
  bundle: cḥm, mớ, bó, không gian phân thớ
  ~ of circle : cḥm đường tṛn
  ~ of coeffiecients : chùm hệ số
  ~ of conics chùm cônic
  ~ of lines chùm đường thẳng
  fibre ~ không gian phân thớ chính
  simple ~ chùm đơn, phân thớ đơn
  tensor ~ chùm tenxơ


 12. #8
  Tham gia ngày
  Aug 2008
  Nơi cư ngụ
  Đức Phổ - Quảng Ngăi City
  Bài gửi
  2,166
  Cám ơn
  914
  Được cám ơn 1,145 lần

  Mặc định

  cactoid: top. cactoit
  calculability: tính chất tính được
  effective ~: log. tính chất tính được hiệu quả
  calculagraph: máy đếm thời gian
  calculation: sự tính toán, phép tính
  automatic ~: sự tính toán tự động
  fixed point ~: sự tính toán với dấu phẩy cố định
  floating point ~: sự tính toán với dấy phẩy di động
  graphic(al) ~: phép tính đồ thị
  non-numerical ~: đs. sự tính toán không bằng số
  numerical ~: đs. sự tính toán bằng số
  calculator: dụng cụ tính toán, máy tính
  analogue ~: máy tính tương tự, máy tính mô h́nh
  card programmed electronic ~: máy tính điện tử dùng b́a đục lỗ
  direct reading ~: máy tính đọc trực tiếp
  function ~: bộ phận tính hàm số
  logarithmic ~: máy tính lôgarit
  printing ~: máy tính in
  table ~: máy tính dạng bảng
  calculus: phép tính, tính toán
  ~ of variations: tính biến phân
  differential ~: tính vi phân
  differential and integral ~: phép tính vi tích phân
  functional ~: phép tính vị từ
  high predicate ~: phép tính vị từ cấp cao
  infinitesimal ~: phép tính các vô cùng bé
  integral ~: phép tính tích phân
  logical ~: phép tính lôgic
  numerical ~: phép tính bằng số
  operational ~: phép tính toán tử
  predicate ~: phép tính vị từ
  propositional ~: phép tính mệnh đề
  restricted predicate ~: phép tính hẹp các vị từ
  sentential ~: phép tính mệnh đề, phép tính phán đoán
  calibrate: định số, xác định các hệ số; chia độ lấy mẫu
  calibration: sự định cỡ; sự lấy mẫu; sự chia độ
  calk: sao, can
  cancel: giản ước (phân phối), gạch bỏ
  ~ out: triệt tiêu lẫn nhau, giản ước
  cancellable: giản ước được
  cancellation: sự giản ước; sự triệt tiêu nhau
  candle-power: lực ánh sáng
  canonical: chính tắc
  cantilever: cơ. dầm ch́a, côngxon, giá đỡ
  cap: mũ; ng̣i thuốc nổ; kư hiệu
  spherical ~: hh. cầu phân
  cap-product: tích Witny
  capacity: dung lượng, dung tích, năng lực, công suất, khả năng, khả năng thông qua
  bearing ~: tải dung
  channel ~: khả năng thông qua của kênh
  digit ~: mt. dung lượng chữ số
  flow ~: khả năng thông qua
  heat ~: nhiệt dung
  information ~: dung lượng thông tin
  logarithmic ~: gt. dung lượng lôgarit
  memory ~: dung lượng bộ nhớ
  regulator ~: công suất của cái điều hành
  thermal ~: vl. nhiệt dung
  card: mt. tấm b́a, phiếu tính có lỗ; bảng; trch. quân bài
  correction ~: bảng sửa chữa
  plain ~: trch. quân bài công khai
  punched ~: b́a đục lỗ
  test ~: phiếu kiểm tra
  trump ~: quân bài thắng
  cardinal: cơ bản, chính
  cardinality: bản số; lực lượng
  cardioid: đường h́nh tim (đồ thị r=a(1-cosθ))
  carriage: mt. bàn trượt (của máy tính trên bàn); xe (lửa, ngựa)
  accumulator ~: mt. xe tích lũy [bàn, con] trượt tích luỹ
  movable ~: mt. [bàn trượt, xe trượt] động
  carier: giá (mang)
  carry: mt. số mang sang hàng tiếp theo, sự chuyển sang, mang sang
  accumulative ~: số mang sang được tích luỹ
  delayed ~: sự mang sang trễ
  double ~: sự mang sang kép
  end around ~: hoán vị ṿng quanh
  negative ~: sự mang sang âm
  previous ~: sự mang sang trước (từ hàng trước)
  simultaneous ~: mt. sự mang sang đồng thời
  single ~: mt. sự mang sang đơn lẻ
  successive ~ies: mt. sự mang sang liên tiếp
  undesirable ~: mt. sự mang sang không mong muốn
  cartesian: thuộc về Descartes
  cartography: môn bản đồ
  cascade: tầng, cấp
  case: trường hợp
  degenerate ~: trường hợp suy biến
  limiting ~: trường hợp giới hạn
  limit-point ~: gt. trường hợp điểm giới hạn
  ordinary ~: trường hợp thông thường
  particular ~: trường hợp [riêng, đặc biệt]
  cast: ném, quăng
  casting out: phương pháp thử tính (nhân hay cộng)
  categorical: (thuộc) phạm trù
  category: phạm trù, hạng mục
  ~ of sets: phạm trù tập hợp
  Abelian ~: phạm trụ Aben
  abstract ~: phạm trù trừu tượng
  additive ~: phạm trù cộng tính
  cocomplete ~: phạm trù đối đầy đủ
  colocally ~: phạm trù địa phương
  complete ~: phạm trù đầy đủ
  conormal ~: phạm trù đối chuẩn tắc
  dual ~: phạm trù đối ngẫu
  exact ~: phạm trù khớp
  marginal ~: tk. tần suất không điều kiện (của một dấu hiệu nào đó)
  normal ~: phạm trù chuẩn tắc
  opposite ~: phạm trù đối
  catenary: dây xích, dây chuyền, đường dây chuyền
  hydrrostatic ~: đường dây xích thuỷ tĩnh
  hyperbolic ~: đường dây xích hipebolic
  parabolic ~: đường dây xích parabolic
  spherical ~: đường dây xích cầu
  two-based ~: đường dây xích hai đáy
  catenoid: mặt catinoit
  cause: nguyên nhân, lư do; vl. nhân quả
  assibnable ~: tk. nguyên nhân không ngẫu nhiên
  chance ~: nguyên nhân ngẫu nhiên
  cavitation: sự sinh lỗ hổng
  cavity: cái hốc, lỗ hổng
  toroidal ~: lỗ hổng h́nh xuyến


 13. #9
  Tham gia ngày
  Aug 2008
  Nơi cư ngụ
  Đức Phổ - Quảng Ngăi City
  Bài gửi
  2,166
  Cám ơn
  914
  Được cám ơn 1,145 lần

  Mặc định

  cell: tế bào; ô, ngăn (máy tính); khối
  binary ~: ô nhị phân
  degenerate ~: ngăn suy biến
  storage ~: ngăn nhớ, ngăn lưu trữ
  cellule: mắt, ô, tế bào (nhỏ)
  center, centre: trung tâm; đặt vào tâm
  ~ of a bundle: tâm của một chùm
  ~ of buyoancy: tâm nổi
  ~ of compression: tâm nén
  ~ of a conic: tâm của một cônic
  ~ of curvature: tâm cong
  ~ of flexure: tâm uốn
  ~ of gravity: trọng tâm
  ~ of a group: tâm của một nhóm
  ~ of homology: tâm thấu xạ
  ~ of inversion: tâm nghịch đảo
  ~ of isologue: tâm đối vọng
  ~ of mass: tâm khối
  ~ of mean distance: tâm khoảng cách trung b́nh
  ~ of moment: tâm mômen
  ~ of oscillation: tâm dao động
  ~ of a pencil: tâm một bó
  ~ of percussion: tâm kích động
  ~ of perspectivity: tâm phối cảnh
  ~ of projection: tâm chiếu
  ~ of a quadratic complex: tâm một mớ bậc hai
  ~ of a quadric: tâm một quadric
  ~ of a range: tâm của một miền biến thiên
  ~ of similarity: tâm đồng dạng
  ~ of surface: tâm của mặt
  ~ of suspension: tâm treo
  ~ of twist: tâm xoắn
  aerodynamic ~: tâm áp
  computation ~: trung tâm tính toán
  elastic ~: tâm dàn hồi
  harmonic ~: tâm điều hoà
  instantaneous ~: tâm tức thời
  median ~: tk. tâm [trung vị; međian]
  radical ~: tâm đẳng phương
  ray ~: tâm vị tự
  shear ~: tâm trượt, tâm cắt
  centesimal: bách phân
  centile: tk. bách phân vị
  centralizer: đs. nhóm con trung tâm
  centric (centrical): trung tâm chính
  centrifugar: vl. ly tâm
  centring: đưa tâm về; sự định tâm
  centripetal: vl. hướng tâm
  centrode: đường tâm quay tức thời
  centroid: trọng tâm (của một h́nh hay một vật); phỏng tâm
  ~ of a triangle: trung tuyến của một tam giác
  curvature ~: trọng tâm cong (trọng tâm của đường cong có mật độ khối tỷ lệ với độ cong)
  cemtrum: tâm
  ~ of a group: tâm của nhóm
  centuple: gấp phần trăm, nhân với một trăm


 14. #10
  Tham gia ngày
  Aug 2008
  Nơi cư ngụ
  Đức Phổ - Quảng Ngăi City
  Bài gửi
  2,166
  Cám ơn
  914
  Được cám ơn 1,145 lần

  Mặc định

  chain: dây xích, dây chuyền chuỗi
  ~ of syzygies: đs. xích [hội xung, xiziji]
  atternating ~: dây xích đan, dây chuyền đan
  finite ~: xs. xích hữu hạn
  Markov ~: xs. xích Mác-cốp
  normal ~: dây chuyền chuẩn tắc
  reducible ~: đs. dây chuyền khả quy
  chance: trường hợp ngẫu nhiên, khả năng có thể; cơ hội
  ~ of acceptance: xác suất thu nhận
  change: sự thay đổi, sự biến đổi; thay đổi, biến đối
  ~ of base (basis): đổi cơ sở; đổi cơ số
  secular ~: sự thay đổi trường kỳ
  the signs ~: thay đổi dấu
  channel: ống kênh
  binary ~: kênh nhị nguyên, kênh nhị phân
  correction ~: kênh hiệu đính, kênh sửa sai
  noiseless ~: ống không có nhiễu âm, kênh không ồn
  open ~: kênh nhớ
  undellayed ~: kênh không trễ
  character: đs. đặc trưng, đặc tính; đặc số; mt. dấu chữ
  conjugate ~: đs. đặc trưng liên hợp
  group ~: đặc trưng nhóm
  irreducible ~: tính chất không khả quy
  non-principal ~: tính không chính
  perforator ~: số và dấu hiệu trên phím máy đục lỗ
  principal ~: đặc trưng chính
  characteristic: đặc tính, đặc trưng; đặc tuyến
  ~ of a complex: đặc tuyến của một mớ (đường thẳng)
  ~ of correspondence: đặc trưng của một phép tương ứng
  ~ of a developable: đặc tuyến của một mặt trải được
  ~ of a family of surfaces: đặc tuyến của một họ mặt
  ~ of a field: đặc số của một trường
  ~ of logarithm: phần đặc tính của lôga
  complementary ~: đặc tính bù
  control ~: đặc trưng điều chỉnh, đặc trưng điều khiển
  decibellog frequency ~: đặc trưng biên tần lôga
  delay ~: đặc trưng trễ
  drive ~: đặc trưng biến điệu
  dynamic(al) ~: đặc trưng động
  Euler ~: đặc trưng Ơle
  external ~: xib. đặc trưng ngoài
  feed back ~: đặc trưng liên hệ ngược
  hysteresis ~: đặc trưng hiện tượng trễ
  idealized ~: xib. đặc trưng được lư tưởng hoá
  impedance ~: đặc trưng tổng trở
  lumped ~: đặc trưng chung
  noise ~: đặc trưng tiếng ồn
  no-load ~: xib. đặc trưng không tải
  operating ~: xib. đặc trưng sử dụng; tk. đường đặc trưng
  phase ~: đặc trưng pha
  recovery ~: đặc trưng quá tŕnh chuyển tiếp, đường hồi phục
  resonance ~: đường cộng hưởng
  response ~: xib. đặc trưng tần số
  rising ~: xib. đặc trưng tăng (thêm)
  selectivity ~: đặc trưng tuyển lựa
  square-law ~: xib. đặc trưng b́nh phương
  static(al) ~: xib. đặc trưng tĩnh
  steady-state ~: xib. đặc trưng của chế độ ổn định
  steep-sided ~: đặc trưng có nhát cắt dựng đứng
  surge ~: xib. đặc trưng chuyển tiếp
  target ~: đặc trưng mục đích
  through ~: đặc trưng xuyên qua
  total ~: xib. đặc trưng chung
  chart: biểu (đồ)
  arithmetics ~: biểu đồ những thay đổi số lượng
  circular ~: biểu đồ vuông
  control ~: phiếu kiểm tra
  dot ~: biểu đồ điểm
  double logarithmic ~: bản đồ có tỷ lệ xích lôga ở hai trục
  efficiency ~: biểu đồ hiệu suất, hiệu suất biểu đồ
  impedance ~: đồ thị tổng trở
  logarithmic ~: tk. biểu đồ lôga
  percentile ~: tk. đường phân phối
  recorder ~: bảng ghi, biểu đồ ghi
  chasing: sự theo dơi
  diagram ~: sự theo dơi trên biểu đồ
  check kiểm tra ~: on accuracy kiểm tra độ chính xác
  cycle ~: kiểm tra chu tŕnh
  digit ~: kiểm tra chữ số
  even-parity ~: kiểm tra tính chẵn
  odd-even ~: mt. kiểm tra tính chẵn - lẻ
  parity ~: kiểm tra tính chẵn lẻ
  checking: sự kiểm tra
  ~ by resubstitution: kiểm tra bằng cách thế (vào phương tŕnh lúc đầu)
  chequers: trch. tṛ chơi cờ (tây)
  chord: dây cung, dây trương
  ~ of contact: dăy tiếp xúc
  bifocal ~ of a quadric: dây song tiêu của một quadric
  focal ~: dây tiêu
  upplemental ~: đs. dây cung bù


 15. 2 thành viên cám ơn diem hang v́ bài viết hữu ích

  chienan (06-04-2010),doantrangqs (11-04-2011)

Trang 1 / 2 12 CuốiCuối

Đề tài tương tự

 1. Học từ vựng Tiếng Anh về Thực vật
  By laminhhang in forum Tiếng Anh cho trẻ nhỏ
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 25-10-2011, 02:14 PM
 2. phần mềm học từ Vựng cực haY^_^
  By duyduonglam in forum Kỹ năng đọc và từ vựng tiếng Anh
  Trả lời: 20
  Bài cuối: 12-07-2010, 06:25 PM
 3. Xin hỏi về từ toán học
  By M79 in forum Dịch Việt- Anh
  Trả lời: 8
  Bài cuối: 12-06-2010, 09:46 PM
 4. cần dc học từ vựng về xă hội,sự kiện,khoa học
  By kim xun in forum Kỹ năng đọc và từ vựng tiếng Anh
  Trả lời: 1
  Bài cuối: 10-08-2008, 10:29 PM

Quyền sử dụng diễn đàn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Facebook Chat
 Lớp học tiếng Anh chất lượng cao tại Hà Nội

luyện thi toeic, luyen thi toeic, sách luyện thi toeic, luyện thi toeic online miễn phí, trung tâm luyện thi toeic, tài liệu luyện thi toeic miễn phí, luyện thi toeic ở đâu, trung tam tieng anh uy tin tai ha noi, hoc tieng anh mien phi, trung tâm tiếng anh, trung tam tieng anh, trung tâm ngoại ngữ, trung tam ngoai ngu, học tiếng anh, hoc tieng anh, dạy tiếng anh, dạy tiếng anh uy tín, trung tâm tiếng anh uy tín, tiếng Anh giao tiếp, tieng Anh giao tiep, Tieng Anh Giao tiep online, Tieng Anh Giao tiep truc tuyen, Tiếng Anh Giao tiếp online, Tiếng Anh Giao tiếp trực tuyến, học tiếng Anh Giao tiếp tốt