Lịch khai giảng cc lớp học OFFLINE 2018

Học tiếng Anh online mọi lc mọi nơi chỉ với 149k

www.OnThiTOEIC.vn - Website n thi TOEIC miễn ph

Facebook Group Học tiếng Anh MIỄN PH


Top 15 Stats
Latest Posts Loading...
Loading...
Loading...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiện kết quả 1 đến 10 trong tổng số 10

Đề ti: tổng hợp unit9=>16

  1. #1
    Tham gia ngy
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    don't know
    Bi gửi
    618
    Cm ơn
    655
    Được cm ơn 437 lần

    Smile tổng hợp unit9=>16


    Mọi người tải file về để tiện nghin cứu nh. chc cc bạn học tốt
    Ṭp đính kèm Ṭp đính kèm

    Lich khai giang TOEIC Academy


  2. Thnh vin sau cm ơn kimthuy_9x v bi viết hữu ch

    wellfrog (18-03-2009)

  3. #2
    Avatar của wellfrog
    wellfrog vẫn chưa có mặt trong diễn đ n Tổng phụ trch chuyn mục "Thảo luận chung" v "TA khối THPT "
    Tham gia ngy
    Aug 2007
    Bi gửi
    9,508
    Cm ơn
    4,765
    Được cm ơn 14,219 lần

    Mặc định

    Trch Nguyn văn bởi kimthuy_9x Xem bi viết

    Mọi người tải file về để tiện nghin cứu nh. chc cc bạn học tốt
    Vầy sao đọc được b :

    UNIT 9: NATURE IN DANGER
    THIEN NHIEN ANG B E DOA
    J VOCABULRY
    A. READING (pages 126-129)
    adventure (n) s phieu lu
    attempt (v) co gang
    backpack (n) cai ba lo eo tren vai
    battery (n) pin, bnh tr ien
    be in danger (exp) lam vao canh nguy hiem
    break (v) ngat, be gay
    breathe (v) th
    canister (n) bnh cha
    carve (v) khac, cham
    ..................................

    COMBO 7 kha Luyện thi TOEIC online

    Học trn TruongNgoaiNgu.com . Chỉ 699k

    Học trọn đời, 24 h trong ngy, 7 ngy trong tuần

    n thi TOEIC miễn ph

    www.OnThiTOEIC.vn

    n thi TOEIC trực tuyến miễn ph với TOEIC Academy


  4. Thnh vin sau cm ơn wellfrog v bi viết hữu ch

    kimthuy_9x (18-03-2009)

  5. #3
    Tham gia ngy
    May 2008
    Bi gửi
    22
    Cm ơn
    13
    Được cm ơn 34 lần

    Mặc định

    hi`````chỉ vậy thui sao?
    Tớ sắp c bi kiểm tra 1 tiết TA unt3..cuu voi

    Lich khai giang TOEIC Academy


  6. Thnh vin sau cm ơn Tieu Ly v bi viết hữu ch

    kimthuy_9x (18-03-2009)

  7. #4
    Tham gia ngy
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    don't know
    Bi gửi
    618
    Cm ơn
    655
    Được cm ơn 437 lần

    Mặc định

    Trch Nguyn văn bởi wellfrog Xem bi viết
    Vầy sao đọc được b :


    UNIT 9: NATURE IN DANGER    THIEN NHIEN ANG B E DOA

    J VOCABULRY
    A. READING (pages 126-129)
    adventure (n) s phieu lu
    attempt (v) co gang
    backpack (n) cai ba lo eo tren vai
    battery (n) pin, bnh tr ien
    be in danger (exp) lam vao canh nguy hiem
    break (v) ngat, be gay
    breathe (v) th
    canister (n) bnh cha
    carve (v) khac, cham
    ..................................
    Ủa sao k vậy ta? Em ko biết lm sao lại thế nữa? Tại chỗ em đọc đc cơ m

    Facebook Group Học tiếng Anh MIỄN PH


  8. #5
    Avatar của wellfrog
    wellfrog vẫn chưa có mặt trong diễn đ n Tổng phụ trch chuyn mục "Thảo luận chung" v "TA khối THPT "
    Tham gia ngy
    Aug 2007
    Bi gửi
    9,508
    Cm ơn
    4,765
    Được cm ơn 14,219 lần

    Mặc định

    h h bc trexanh mới bi cho cch chuyển lại n:
    UNIT 9: NATURE IN DANGER
    THIEN NHIEN ANG B E DOA
    J VOCABULRY
    A. READING (pages 126-129)
    adventure (n) s phieu lu
    attempt (v) co gang
    backpack (n) cai ba lo eo tren vai
    battery (n) pin, bnh tr ien
    be in danger (exp) lam vao canh nguy hiem
    break (v) ngat, be gay
    breathe (v) th
    canister (n) bnh cha
    carve (v) khac, cham
    clean up thu don
    clim up / down leo len / xuong
    danger (n) s nguy hiem
    deforestation (n) nan pha rng
    deposit (n) tien at coc
    dispose of (v) vt bo
    ensure (v) bao am
    environmental (adj) thuoc ve moi trng
    expedition (n) (cuoc) tham hiem
    explode (v) bung no
    flashlight (n) en pin
    fuel (n) nhien lieu
    hallucinate (v) gi ao giac
    illegal (adj) phi phap
    junkyard (n) ni cha phe lieu
    Mt = Mount (n) nui
    pick (v) hai
    porter (n) ngi khuan vac
    provide sb with sth (v) cung cap
    register (v) ang ky
    rock (n) tang a
    route (n) tuyen ng
    Southeast Ridge pha ong Nam
    summit (n) nh (nui)

    Học tiếng Anh chất lượng cao

    Lớp học OFFLINE của TiengAnh.com.vn

    Ngữ php, Ngữ m, Giao tiếp, Luyện thi TOEIC

    Học tiếng Anh chất lượng cao

    Lớp học OFFLINE của TiengAnh.com.vn

    Ngữ php, Ngữ m, Giao tiếp, Luyện thi TOEIC


  9. 2 thnh vin cm ơn wellfrog v bi viết hữu ch

    kimthuy_9x (22-03-2009),sahmenh (02-02-2012)

  10. #6
    Avatar của wellfrog
    wellfrog vẫn chưa có mặt trong diễn đ n Tổng phụ trch chuyn mục "Thảo luận chung" v "TA khối THPT "
    Tham gia ngy
    Aug 2007
    Bi gửi
    9,508
    Cm ơn
    4,765
    Được cm ơn 14,219 lần

    Mặc định

    B. LISTENING (pages 129-131
    awareness (n) y thc
    destroy (v) pha huy
    disturb (v) pha v s yen tnh
    dolphin (n) ca heo
    effect (n) tac dung
    engine (n) ong c
    harm (n) gay thiet hai
    path (n) ng mon
    protect (v) pha huy
    soil (n) at trong
    stress (n) s cang thang
    vegetation (n) thc vat
    whale (n) ca voi
    wildlife (n) i song hoang da
    C. SPEAKING (pages 131-134)
    binocular (n) ong nhom
    brochure (n) sach hng dan du lch
    explanation (n) giai thch
    feed (v) cho an
    hike (n) cuoc i bo ng dai
    life jacket (n) ao phao
    litter (n) rac xa (v) xa rac
    Mount Fuji National Park Cong
    Vien Quoc Gia Nui Phu S
    nest (v) lam to
    note (n) ghi chu
    pollute (v) lam o nhiem
    shout (n) la het
    strong (adj) manh
    sunglasses (n) knh mat
    sunlight (n) anh sang mat tri
    D. WRITING (pages 134-135)
    Acres Burned in the USA Cac ong co b chay My
    cleanup (v) thu gom
    comparison (n) so sanh
    contrast (n) oi chieu
    cover (n) bao ve
    deforestation (n) s pha rng
    examine (n) khao sat
    loss (n) s bao ve
    Southeast Asia ong Nam A
    E. LANGUAGE FOCUS (pages 135-138)
    ban (v) cam
    compulsory (adj) bat buoc
    crane (n) con seu
    disappear (v) bien mat
    discuss (v) thao luan
    flock (n) an, bay
    gamekeeper (n) ngi c thue e nuoi va bao ve thu
    poacher (n) xam pham tai san, ngi san trom
    route (n) tuyen ng

    Facebook Group Luyện thi TOEIC mỗi ngy


  11. Thnh vin sau cm ơn wellfrog v bi viết hữu ch

    kimthuy_9x (22-03-2009)

  12. #7
    Avatar của wellfrog
    wellfrog vẫn chưa có mặt trong diễn đ n Tổng phụ trch chuyn mục "Thảo luận chung" v "TA khối THPT "
    Tham gia ngy
    Aug 2007
    Bi gửi
    9,508
    Cm ơn
    4,765
    Được cm ơn 14,219 lần

    Mặc định

    C WORD STUDY
    * Suffix - al (Tiep v ng - al) Them Suffix - al vao sau:
    1. Danh t e thanh lap tnh t
    Noun + al Adjective
    Ex: education + al educational (co tnh giao duc)
    remedy + al remedial (danh cho hoc sinh yeu kem)
    post + al postal (thuoc bu ien)
    option + al optional (khong bat buoc)
    2. ong t e thanh lap danh t
    Verb + al Noun
    Ex: refuse + al refusal (li t choi)
    propose + al proposal (li e ngh)
    rent + al rental (tien thue)
    dispose + al disposal (s tong kh)
    $ GRAMMAR
    * Reduced relative clauses (menh e quan he rut gon)
    1. Relative clauses replaced by to-infinitive (Menh e quan he c thay the bi ong t nguyen mau co TO)
    Khi rut gon menh e quan he, dung to-infinitive trong cac trng hp sau:
    a. Sau so th t (the first, the second)
    Ex: Im usually the first guest to come to a party.
    (Toi thng thng la ngi khach mi au tien en buoi tiec)
    b. Sau so sanh bac nhat cua tnh t.
    Ex:Its the most popular route to lead to the summit of Mt.Everest
    (o la tuyen ng pho bien nhat dan en nui Everest)
    2. Relative clauses replaced by participles (Menh e quan he c thay the bi phan t)
    Menh e quan he co the rut gon thanh cac cum phan t:
    a. Hien tai phan t (present participal phrase) neu ong t chnh trong menh e quan he mang y ngha chu ong.
    Ex: Climbers bring with them canisters that contain fuel to cook their meals.
    (Nhng ngi leo nui mang theo nhng cai hop nho e ma cha nhien lieu e nau nhng ba an cua ho)
    Climbers bring with them canisters containing fuel to cook their meals.
    who/which/that + V(active meaning) V-ing
    b. Qua kh phan t(past participial phrase) neu ong t chnh trong menh e quan he mang y ngha b ong.
    Ex: The Sport Games which were held in India in 1951 were the first Asian Games.
    The Sport Games held in India in 1951 were the first Asian Games.
    which/that + V(passive meaning) V3/ed


  13. Thnh vin sau cm ơn wellfrog v bi viết hữu ch

    kimthuy_9x (22-03-2009)

  14. #8
    Avatar của wellfrog
    wellfrog vẫn chưa có mặt trong diễn đ n Tổng phụ trch chuyn mục "Thảo luận chung" v "TA khối THPT "
    Tham gia ngy
    Aug 2007
    Bi gửi
    9,508
    Cm ơn
    4,765
    Được cm ơn 14,219 lần

    Mặc định

    UNIT 10: SOURCES OF ENERGY
    CAC NGUON NANG LNG
    J VOCABULRY
    A. READING (pages 139-142)
    arduous (adj) vat va
    available (adj) san co e dung
    biogas (n) chat kh ot
    cash (n) tien mat
    clinic (n) benh vien
    coal (n) than a
    costly (adj) at tien
    dim (adj) l m
    electricity (n) ien
    energy (n) nang lng
    exploit (v) khai thac
    expose (v) tiep xuc
    fossil fuel (n) nhien lieu hoa thach
    fundamental (adj) chu yeu
    generate (v) phat sinh
    grain (n) ngu coc
    grind (v) xay xat
    hence (adv) v the
    humanity (n) nhan loai
    indoor (adv) trong nha
    kerosene (n) dau la
    lantern (n) en xach
    manure (n) phan bon
    mineral (n) khoang san
    nuclear (adj) nguyen t
    prospect (n) trien vong
    pump (v) bm
    reform (v) sa oi
    renewable (adj) co the phuc hoi lai
    respiratory (adj) (thuoc) ho hap
    run out (v) b s dung het, can kiet
    smoke-free: khong co khoi
    solar energy (n) nang lng mat tri
    source (n) nguon
    spare (adj) d phong
    stove (n) bep
    sustain (v) duy tr
    urgent operation ca phau thuat khan
    use sth up can kiet, s dung het
    yet (adv) tuy nhien
    B. LISTENING (pages 142-144)
    biomass (n) khoi sinh nang
    cancer (n) ung th
    essential (adj) can thiet
    ethanol (n) etanol
    lecture (n) thuyet trnh
    limitless (adj) vo han
    lung (n) phoi
    run out (v) = be used up can kiet
    topic (n) chu e
    C. WRITING (pages 144-145)
    agriculture (n) nong nghiep
    alternative (adj) thay oi nhau
    clarify (v) de hieu
    convenient (adj) tien li
    garment (n) o may mac
    gem (n) a quy
    hydroelectricity (n) thuy ien
    kingdom (n) vng quoc
    prawn (n) tom
    textilex (n) hang det
    thermal (adj) nhiet
    transportation (n) giao thong van tai


  15. Thnh vin sau cm ơn wellfrog v bi viết hữu ch

    kimthuy_9x (22-03-2009)

  16. #9
    Tham gia ngy
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    don't know
    Bi gửi
    618
    Cm ơn
    655
    Được cm ơn 437 lần

    Mặc định  17. #10
    Tham gia ngy
    Apr 2011
    Bi gửi
    2
    Cm ơn
    3
    Được cm ơn 0 lần

    Mặc định

    Trch Nguyn văn bởi Tieu Ly Xem bi viết
    hi`````chỉ vậy thui sao?
    Tớ sắp c bi kiểm tra 1 tiết TA unt3..cuu voi
    ec hm nọ kiểm tra 1 tiết cẳhng lm g dc cả


Quyền sử dụng diễn đn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
Facebook Chat
 Lớp học tiếng Anh chất lượng cao tại H Nội

luyện thi toeic, luyen thi toeic, sch luyện thi toeic, luyện thi toeic online miễn ph, trung tm luyện thi toeic, ti liệu luyện thi toeic miễn ph, luyện thi toeic ở đu, trung tam tieng anh uy tin tai ha noi, hoc tieng anh mien phi, trung tm tiếng anh, trung tam tieng anh, trung tm ngoại ngữ, trung tam ngoai ngu, học tiếng anh, hoc tieng anh, dạy tiếng anh, dạy tiếng anh uy tn, trung tm tiếng anh uy tn, tiếng Anh giao tiếp, tieng Anh giao tiep, Tieng Anh Giao tiep online, Tieng Anh Giao tiep truc tuyen, Tiếng Anh Giao tiếp online, Tiếng Anh Giao tiếp trực tuyến, học tiếng Anh Giao tiếp tốt