Chào các bạn Hiện tại, do box lớp 11 08-09 mới lập cho nên sẽ có nhiều điều làm chưa hợp lí và thiếu sót.
Cho nên, ḿnh lập topic này để các bạn có thể vào nêu ư kiến của ḿnh để làm cho box chúng ta phát triển hơn.
Cảm ơn các bạn