Lịch khai giảng cc lớp học OFFLINE 2018

Học tiếng Anh online mọi lc mọi nơi chỉ với 149k

www.OnThiTOEIC.vn - Website n thi TOEIC miễn ph

Facebook Group Học tiếng Anh MIỄN PH


Top 15 Stats
Latest Posts Loading...
Loading...
Loading...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiện kết quả 1 đến 8 trong tổng số 8

Đề ti: Grammar Unit4: Passive Voice

 1. #1
  Avatar của wonderland_232000
  wonderland_232000 vẫn chưa có mặt trong diễn đ n Từng Phụ trch tiếng Anh khối 12- Từng Phụ trch tiếng Anh khối 11
  Tham gia ngy
  Jan 2008
  Bi gửi
  193
  Cm ơn
  78
  Được cm ơn 149 lần

  Post Grammar Unit4: Passive Voice

  UNIT 4:
  SCHOOL EDUCATION SYSTEM
  GRAMMAR: PASSIVE VOICE
  Trong phần ngữ php của Unit4, chng ta cng review lại Passive voice(bị động)
  *Cc điểm lưu :
  + C 1 số động từ khng bao giờ đổi sang bị động : seem,appear,have.
  + Khi đổi sang bị động những thnh phần trong cu chủ động khng đổi :trạng ngữ chỉ thời gian,chỉ địa điểm,....phải giữ nguyn vị tr như trong cu chủ động
  + Nếu trong cu chủ động chủ ngữ l Nobody,no one,th khi đổi sang cu bị động,động từ sẽ để ở thể phủ định
  Cng Thức Chung: S + Be + past participle( P2)
  I/CC CNG THỨC CỤ THỂ CỦA CC TH:
  1. Đối với Hiện tại đơn : S + am/is/are+P2

  2. Đối với Hiện tại tiếp diễn : S +am/is/are+being+P2

  3. Đối với Hiện tại Han thnh: S + have/has+been+P2

  4. Đối với Qu khứ đơn : S + was/were+p2

  5. Đối với Qu khứ tiếp diễn: S + was/were+being+P2

  6. Đối với Tương lai đơn: S + will+be+P2

  7. Đối với Tương lai gần: S + to be+going to+Be+P2

  8. Đối với Tương lai han thnh: S + will have been+P2

  9. Đối với Qu khứ hon thnh: S + had been+P2

  Notes: Cc th HTHT tiếp diễn, TLHT tiếp diễn, TL tiếp diễn, QKHT tiếp diễn khng đổi được sang bị động.

  II/THỂ BỊ ĐỘNG CỦA MODAL VERB
  1/ Cấu trc 1: S + modal Verb +Verb infinitive(Vinf)
  Dng để chỉ hnh động xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai.
  >>> Thể bị động S+modal verb + be +P2.
  EX: I must do this homework.
  >> I must be done this homework.
  2/Cấu trc 2:
  S + modal Verb + have +P2
  Dng để chỉ những hnh động cần phải lm trong qu khứ hoặc đng lẽ phải xảy ra nhưng khng lm. Hoặc những hnh động đon biết chắc hẳn phải xảy ra trong qu khứ.
  >>>Bị động: S + modal Verb + have been +P2

  III/ CC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT:
  1/ It's your duty to+Vinf
  >>> bị động: You're supposed to+Vinf
  EX: It's your duty to make tea today.
  >> You are supposed to make tea today.
  2/ It's impossible to+Vinf
  >>>bị động: S + can't + be + P2
  EX: It's impossible to solve this problem.
  >> This problem can't be solved.
  3/ It's necessary to + Vinf
  >>> bị động: S + should/ must + be +P2
  EX: It's necessary for you to type this letter.
  >> This letter should/ must be typed by you.
  4/ Mệnh lệnh thức + Object.
  >>> bị động: S + should/must + be +P2.
  EX: Turn on the lights!
  >> The lights should be turned on.

  IV/ BỊ ĐỘNG CỦA ĐỘNG TỪ MAKE/ LET.
  Cng thức chủ động :
  S + make/ let + sb+ Vinf.
  >>> Bị động: S + be+ made/ let + to + Vinf.
  EX: My parent never let me do anything by myself.
  >> I'm never let
  to do anything by myself.

  V/ BỊ ĐỘNG CỦA CẤU TRC " NHỜ AI LM G".
  Chủ động: S + have(get) + sb + (to)Vinf
  >>>Bị động: S + have/ get + st +done.
  EX: I have my father repair my bike.
  >> I have my bike repaired by my father.


  Lich khai giang TOEIC Academy


 2. 14 thnh vin cm ơn wonderland_232000 v bi viết hữu ch

  becon_ak (26-12-2008),diem hang (06-01-2009),duccnnd (29-09-2008),duongquy (05-12-2010),junior2612 (21-08-2008),nganpda (13-10-2008),nguyentuanson (24-09-2008),nhuthao (19-08-2008),niko (20-09-2011),Phamnhunguyet (19-08-2008),pro090 (10-07-2012),tintn05c1c (08-03-2009),tuanlong (18-08-2008),yuu_kun (19-12-2008)

 3. #2
  Avatar của wonderland_232000
  wonderland_232000 vẫn chưa có mặt trong diễn đ n Từng Phụ trch tiếng Anh khối 12- Từng Phụ trch tiếng Anh khối 11
  Tham gia ngy
  Jan 2008
  Bi gửi
  193
  Cm ơn
  78
  Được cm ơn 149 lần

  Mặc định

  VI/ BỊ ĐỘNG CỦA ĐỘNG TỪ ĐI SAU N L MỘT ĐỘNG TỪ Ở DẠNG VING.
  Cc động từ như : love, like, dislike, enjoy, fancy, hate, imagine, regret, mind, admit, involve, deny, avoid....etc
  >> Chủ động: S + V + sb +Ving.
  Bị động: S + V + sb/st + being + P2
  EX: I like you wearing this dress.
  >> I like this dress being worn by you.

  VII/ BỊ ĐỘNG KP.
  1/ Khi main verb ở thời HIỆN TẠI.
  Cng thức:
  People/they + think/say/suppose/believe/consider/report.....+ that + clause.
  >> Bị động:
  a/ It's + thought/said/ supposed/believed/considered/reported...+ that + clause
  ( trong đ clause = S + Vinf + O)
  b/ Động từ trong clause để ở th HTDG:
  S + am/is/are + thought/ said/supposed... + to + Vinf
  EX: People say that he is a good doctor.
  >> It's said that he is a good doctor.
  He is said to be a good doctor.
  c/ Động từ trong clause để ở thời QKDG hoặc HTHT.
  S + am/is/are + thought/ said/ supposed... + that + to + have + P2.
  EX: People think he stole my car.
  >> It's thought he stole my car.
  He is thought to have stolen my car.
  2/ Khi main verb ở thời QU KHỨ.
  Cng thức:
  People/they + thought/said/supposed...+ that + clause.
  >>Bị động:
  a/ It was + thought/ said/ supposed...+ that + clause.
  b/ Động từ trong clause để ở th HTDG:
  S + was/were + thought/ said/ supposed... + to + Vinf.
  EX: People said that he is a good doctor.
  >> It was said that he is a good doctor.
  He was said to be a good doctor.
  c/ Động từ trong clause ở th QKDG hoặc HTHT:
  S + was/were + thought/ said/ supposed... + to + have + P2.
  EX: They thought he was one of famous singers.
  >> It was thought he was one of famous singers.
  He was thought to have been one of famous singers.
  VIII/ BỊ ĐỘNG CỦA TM ĐỘNG TỪ ĐẶC BIỆT.
  Cc động từ : suggest, require, request, order, demand, insist(on), recommend.
  Cng thức:
  S + suggest/ recommend/ order/ require... + that + clause.
  ( trong đ clause = S + Vinf + O)
  >> Bị động:
  It + was/ will be/ has been/ is... + P2( of 8 verb) + that + st + be + P2.
  ( trong đ "be" l khng đổi v động từ trong clause ở cu chủ động ở dạng Vinf)
  EX: He suggested that she buy a new car.
  >> It was suggessted that a new car be bought.
  IX/ BỊ ĐỘNG CỦA CẤU TRC CHỦ NGỮ GIẢ " IT".
  Cng thức:
  It + be + adj + for sb + to do st.
  >>Bị động:
  It + be + adj + for st + to be done.
  EX: It is difficult for me to finish this test in one hour
  >> It is difficult for this test to be finished in one hour.
  X/ BỊ ĐỘNG TRONG TRƯỜNG HỢP 2 TN NGỮ.
  Trong đ : Oi = Indirect Object.
  Od = Direct Object.
  Cng thức:
  S + V + Oi + Od
  >>Bị động:
  1/ Oi + be + P2( of V) + Od.
  2/ Od + be + P2( of V) + to Oi.
  ( ring động từ " buy" dng giới từ " for" ).
  EX: My friend gave me a present on my birthday.
  >> A present was given to me by my friend on my birthday.
  I was given a present on my birthday by my friend.
  9 day
  Thn,
  Wonderland_232000

  COMBO 7 kha Luyện thi TOEIC online

  Học trn TruongNgoaiNgu.com . Chỉ 699k

  Học trọn đời, 24 h trong ngy, 7 ngy trong tuần

  n thi TOEIC miễn ph

  www.OnThiTOEIC.vn

  n thi TOEIC trực tuyến miễn ph với TOEIC Academy


 4. 15 thnh vin cm ơn wonderland_232000 v bi viết hữu ch

  bin_master (24-08-2008),duongquy (05-12-2010),hungclc30 (29-09-2008),junior2612 (21-08-2008),kieupy (10-09-2008),mr.hand (24-09-2008),nganpda (13-10-2008),ngo_htc (27-01-2010),nhuthao (19-08-2008),peden (19-08-2008),petertin (16-04-2009),Phamnhunguyet (19-08-2008),quyenttk0110 (14-01-2010),tuanlong (18-08-2008),uyen7034 (28-05-2011)

 5. #3
  Tham gia ngy
  Mar 2008
  Bi gửi
  89
  Cm ơn
  25
  Được cm ơn 22 lần

  Mặc định

  hi wonderland ! lu lắm mnh hok ln dethị bi cua bạn hay lắm, nhưng mnh thấy c chỗ ny c vẻ hok ổn !
  IV/ BỊ ĐỘNG CỦA ĐỘNG TỪ MAKE/ LET.
  Cng thức chủ động :
  S + make/ let + sb+ Vinf.
  >>> Bị động: S + make/ let + to + Vinf.
  (mnh nghĩ cng thức bị động ny l : S+ be+ made/let+ to+ Vinf )
  cn chỗ ny mnh hok hiểu lắm :
  IX/ BỊ ĐỘNG CỦA CẤU TRC CHỦ NGỮ GIẢ " IT".
  EX: It is difficult for me to finish this test in one hour
  >> It is difficult for this problem to be finished this test in one hour.
  c vẻ như v dụ ny bị sai y hic
  h ! mnh nghĩ mỗi cấu trc bạn nn cho nhiều v dụ hơn sẽ dễ hiểu hơn. cm ơn bạn !

  Lich khai giang TOEIC Academy


 6. Thnh vin sau cm ơn heavenlyboy v bi viết hữu ch

  wonderland_232000 (02-10-2008)

 7. #4
  Avatar của peden
  peden vẫn chưa có mặt trong diễn đ n Cố vấn chuyn mục Tiếng Anh lớp 12
  Phụ trch chuyn mục n thi đại học
  Từng Phụ trch chuyn mục "TA lớp 11", trợ l Box Writing for Beginners
  Tham gia ngy
  Oct 2007
  Nơi cư ngụ
  HCM city
  Bi gửi
  1,854
  Cm ơn
  1,437
  Được cm ơn 2,509 lần

  Mặc định

  Trch Nguyn văn bởi heavenlyboy Xem bi viết
  hi wonderland ! lu lắm mnh hok ln dethị bi cua bạn hay lắm, nhưng mnh thấy c chỗ ny c vẻ hok ổn !
  IV/ BỊ ĐỘNG CỦA ĐỘNG TỪ MAKE/ LET.
  Cng thức chủ động :
  S + make/ let + sb+ Vinf.
  >>> Bị động: S + make/ let + to + Vinf.
  (mnh nghĩ cng thức bị động ny l : S+ be+ made/let+ to+ Vinf )
  cn chỗ ny mnh hok hiểu lắm :
  IX/ BỊ ĐỘNG CỦA CẤU TRC CHỦ NGỮ GIẢ " IT".
  EX: It is difficult for me to finish this test in one hour
  >> It is difficult for this problem to be finished this test in one hour.
  c vẻ như v dụ ny bị sai y hic
  h ! mnh nghĩ mỗi cấu trc bạn nn cho nhiều v dụ hơn sẽ dễ hiểu hơn. cm ơn bạn !
  chỗ make/let chắc l wonder nhầm đ thui, M ni đng ri đ
  cn chỗ ở dưới chắc cũng l một sơ suất nhỏ của wonder
  It is difficult for this problem test to be finished this test in one hour.

  Facebook Group Học tiếng Anh MIỄN PH


 8. 3 thnh vin cm ơn peden v bi viết hữu ch

  duongquy (05-12-2010),MrVampireclick (05-11-2009),wonderland_232000 (02-10-2008)

 9. #5
  Tham gia ngy
  Sep 2011
  Bi gửi
  4
  Cm ơn
  1
  Được cm ơn 1 lần

  Mặc định

  nhiều ci t gặp trong cc dạng bi

  Học tiếng Anh chất lượng cao

  Lớp học OFFLINE của TiengAnh.com.vn

  Ngữ php, Ngữ m, Giao tiếp, Luyện thi TOEIC

  Học tiếng Anh chất lượng cao

  Lớp học OFFLINE của TiengAnh.com.vn

  Ngữ php, Ngữ m, Giao tiếp, Luyện thi TOEIC


 10. #6
  Tham gia ngy
  Jul 2012
  Bi gửi
  2
  Cm ơn
  1
  Được cm ơn 0 lần

  Mặc định

  Trch Nguyn văn bởi wonderland_232000 Xem bi viết

  EX: I must do this homework.
  >> I must be done this homework.
  Bạn wonderland viết bi ny hay qu! Mnh khng biết nhiều về bị động trước khi đọc bi của bạn. Mnh đ đọc v học bi của bạn rất kỹ. Thật bổ ch, cảm ơn bạn. Duy chỉ c chỗ ny mnh thấy chưa hợp l lắm th phải. Phải chăng nn sửa thế ny:
  EX: I must do this homework.
  >> This homework must be done.

  Facebook Group Luyện thi TOEIC mỗi ngy


 11. #7
  Tham gia ngy
  Jul 2012
  Bi gửi
  2
  Cm ơn
  1
  Được cm ơn 0 lần

  Mặc định

  Trch Nguyn văn bởi wonderland_232000 Xem bi viết
  EX: He suggested that she buy a new car.
  >> It was suggessted that a new car be bought.
  Hi, wonderland!
  Mnh nghĩ chỗ ny nn viết thnh:
  EX: He suggested that she buy a new car.
  >> She was suggessted that a new car be bought (by him).
  Viết thế sẽ giữ lại được nghĩa của cu chủ động ban đầu. Phải khng h? 12. #8
  Avatar của FORGETMENOT3195
  FORGETMENOT3195 vẫn chưa có mặt trong diễn đ n Phụ trch chuyn mục Luyện thi đại học
  Tham gia ngy
  Jun 2012
  Bi gửi
  813
  Cm ơn
  4,312
  Được cm ơn 1,459 lần

  Mặc định

  " I must do this homework ==> This homework must be done". Ci ny th đồng với bạn pro090, chắc l wonderland viết nhầm m.
  Cn cu: '' He suggested that she buy a new car " th viết lại như wonderland mới đng bạn pro090 .


Đ̀ tài tương tự

 1. ---Passive Voice---
  By Alo_Picasso in forum 1. L thuyết
  Trả lời: 146
  Bi cuối: 21-10-2013, 09:45 AM
 2. Passive voice: Who can?
  By Haiquanvn_yeutienganh in forum Ngữ php tiếng Anh
  Trả lời: 3
  Bi cuối: 23-04-2011, 06:52 PM
 3. Passive voice
  By Elliot in forum 3. Thắc mắc v giải đp
  Trả lời: 3
  Bi cuối: 26-08-2009, 05:17 PM
 4. Passive voice
  By muihech in forum L ngữ php, chồng bi tập, ni bi kiểm tra
  Trả lời: 19
  Bi cuối: 21-09-2008, 06:43 PM

Quyền sử dụng diễn đn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Facebook Chat
 Lớp học tiếng Anh chất lượng cao tại H Nội

luyện thi toeic, luyen thi toeic, sch luyện thi toeic, luyện thi toeic online miễn ph, trung tm luyện thi toeic, ti liệu luyện thi toeic miễn ph, luyện thi toeic ở đu, trung tam tieng anh uy tin tai ha noi, hoc tieng anh mien phi, trung tm tiếng anh, trung tam tieng anh, trung tm ngoại ngữ, trung tam ngoai ngu, học tiếng anh, hoc tieng anh, dạy tiếng anh, dạy tiếng anh uy tn, trung tm tiếng anh uy tn, tiếng Anh giao tiếp, tieng Anh giao tiep, Tieng Anh Giao tiep online, Tieng Anh Giao tiep truc tuyen, Tiếng Anh Giao tiếp online, Tiếng Anh Giao tiếp trực tuyến, học tiếng Anh Giao tiếp tốt