Lịch khai giảng cc lớp học OFFLINE 2018

Học tiếng Anh online mọi lc mọi nơi chỉ với 149k

www.OnThiTOEIC.vn - Website n thi TOEIC miễn ph

Facebook Group Học tiếng Anh MIỄN PH


Top 15 Stats
Latest Posts Loading...
Loading...
Loading...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiện kết quả 1 đến 10 trong tổng số 10

Đề ti: Grammar Unit 3: REPORTED SPEECH

 1. #1
  Avatar của nhuthao
  nhuthao vẫn chưa có mặt trong diễn đ n Từng Phụ trch chuyn mục "Tiếng Anh lớp 12"
  Từng Phụ trch chuyn mục "Tiếng Anh lớp 11"
  Tham gia ngy
  Jun 2007
  Nơi cư ngụ
  Mười hoa chuyn hi
  Bi gửi
  752
  Cm ơn
  409
  Được cm ơn 562 lần

  Smile Grammar Unit 3: REPORTED SPEECH

  Unit 3:
  Way of socialising
  Grammar: Reported speech
  Trong phần ngữ php của Unit 3, chng ta sẽ n lại cu tường thuật.
  Ty theo cc dạng cu ni m người ta c cch chuyển khc nhau:
  A. Trường hợp cu ni trực tiếp l cu pht biểu (Statements)
  CCH CHUYỂN:
  - Lặp lại động từ giới thiệu SAY hoặc chuyển sang TELL, nếu SAY c thể bổ tc từ gin tiếp ( dạng SAY TO + O)
  - Dng lin từ THAT thay cho dấu hai chấm , sau đ bỏ dấu ngoặc kp
  - Chuyển đại từ nhn xưng v tnh từ sở hữu , nếu cần thiết ty theo nghĩa của cu
  V dụ :
  I ==> He/She ; me ==> his , her
  Nếu động từ giới thiệu trong cu ni trực tiếp ở dạng qu khứ th khi chuyển sang cu tường thuật , động từ trong cu tường thuật được thay đổi theo quy luật sau :
  CCH NI TRỰC TIẾP
  1. Hiện tại đơn (Simple Present)
  2. Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)
  3. Hiện tại hon thnh (Present Perfect)
  4. Qu khứ đơn ( Simple Past)
  5. Qu khứ tiếp diễn (Past Continuous)
  6. Tương lai đơn (Simple Future)
  7. Tương lai hon thnh (Future Perfect)
  8. Điều kiện ở hiện tại ( Present Conditional)
  CU TƯỜNG THUẬT
  1. Qu khứ đơn (Simple Past)
  2. Qu khứ tiếp diễn (Past Continuous)
  3. Qu khứ hon thnh (Past Perfect)
  4. Qu khứ hon thnh (Past Perfect)
  5. Qu khứ hon thnh tiếp diễn ( Past perfect Continuous)
  6. Tương lai ở qu khứ ( Future in the past : Would + V)
  7. Điều kiện hon thnh ( Perfect Conditional )
  8. Điều kiện hon thnh ( Perfect Conditional )
  Ty theo số m chuyển đổi : 1--1 , 2--2 ,......
  * Lưu : Qu khứ hon thnh (Past Perfect ) , v điều kiện hon thnh ( Perfect Conditional) vẫn ko đổi.
  - Chuyển trạng từ chỉ nơi chốn v thời gian theo quy luật

  Ch : Mu nu l dng cho Cu ni trực tiếp mu đỏ l cu tường thuật
  This ==> That
  These ==> Those
  Now ==> Then
  Here ==> There
  Today ==> That day
  Tomorrow ==> The next day / The following day / The day after
  Yesterday ==> The day before / The previous day
  Next week , month year ==> The following week / month / Year
  Last night / week / month /year ==> The night/week / year before hoặc the previous night/ week / month / year
  Tonight ==> that night
  Ago ==> Before ( Ex : 2 days ago ==> 2 days before )
  - Cc động từ của mệnh đề chnh trong cu tường thuật l : SAY , TELL , ANNOUNCE , INFORM , DECLARE , ASURE , REMARK , DENY.....
  Eg: He said : "I want to go to see An tomorrow"
  => he said that he wanted to go to see An the next day
  * Ch : Sau động từ TELL bao giờ cũng phải c 1 bổ tc từ trực tiếp (TELL + O)
  Eg: An said to me : " I will buy a car"
  => An told me that he would buy a new car
  - Trong cu tường thuật , THAT c thể được bỏ đi
  Eg: She said : "I have worked here for one year"
  => She said ( that ) she had worked there for one year
  ( C ấy ni c ấy đ lm việc ở đ được 1 năm )
  * Thường th dng THAT sẽ hay hơn
  - Trong cu tường thuật , động từ khiếm khuyết MUST thường đc chuyển thnh HAD TO , NEEDN'T chuyển thnh DID NOT HAVE TO , nhưng MUST , SHOULD , SHOULDN'T khi chỉ sự cấm đon , lời khun vẫn được giữ nguyn
  Eg:
  1. His father said to him : "You must study harder"
  => Hisfather told him that he had to study harder
  2. Hoa said :"You needn't water the flowers because it rained last night"
  => Hoa said that he didn't have to water the flowers because it had rained the day before
  3. The doctor said to Nam : "You should stay in bed"
  => The doctor told Nam that he should stay in bed
  - Nếu cu ni trực tiếp diễn tả 1 sự thật hiển nhin th khi chuyển sang cu tường thuật động từ vẫn ko đổi .
  Eg: The professor said : "The moon revolves around the earth"
  => The professor said that the moon revolves around the earth
  - Nếu động từ giới thiệu trong cu ni trực tiếp ở th hiện tại hoặc tương lai ( SAY/WILL SAY , HAVE SAID ...) th động từ trong cu tường thuật v cc trạng từ chỉ thời gian v nơi chốn khi được đổi sang vẫn ko đổi
  Eg : She says : "The train will leave here in 5 minutes"
  => She says that the train will leave there in 5 minutes
  - Vi cch chuyển đại từ nhn xưng v tnh từ sỡ hữu từ cu ni trực tiếp sang cu tường thuật .
  CU NI TRỰC TIẾP
  I
  We
  Me / You
  Us
  Mine
  Ours
  My
  Our
  Myself

  CU NI TƯỜNG THUẬT
  He /She
  They
  Him /Her
  Them
  His / Hers
  Theirs
  His / Her
  Their
  Himself / herself
  B. Trường hợp cu ni trực tiếp l cu hỏi (Questions) :
  Cch chuyển
  - Đổi động từ gii thiệu SAY thnh ASK ( hoặc WONDER , WANT TO KNOW...)sau đ thm bổ tc từ sau động từ ASK nếu cần thiết ( EX : Ask me , ask Tom...)
  - Bỏ dấu 2 chấm , dấu ngoặc kp v dấu chấm hỏi .
  - Lặp lại từ nghi vấn (WHO , WHEN WHAT...) của cu ni trực tiếp . Nếu cu ni trực tiếp ko c từ nghi vấn th đặt IF hay WHETHER trước chủ ngữ của cu ni được tường thuật lại .
  - Chuyển đại từ nhn xưng v đại từ sỡ hữu cho ph hợp với nghĩa của cu , nếu cần thiết.
  - Đặt chủ ngữ trước động từ trong cu pht biểu .
  - Nếu động từ trong cu ni trực tiếp ở dạng qu khứ th chuyển th của động từ theo quy luật như trường hợp cu pht biểu .
  - Chuyển trạng từ chỉ thời gian v nơi chốn theo quy luật theo trường hợp cu pht biểu .
  Eg :
  1. Dung said :"What did you do yesterday ?"
  = > Dung asked me what I had done the day before
  2. Dung asked him : "Do you like swimming ?"
  = > Dung asked him if he liked swimming .
  C. TRƯỜNG HỢP CU NI TRỰC TIẾP L CU CẦU KHIẾN (COMMAND)
  *Cch chuyển
  - Đổi động từ giới thiệu sang TELL (hoặc ASK , ORDER , BEG...) ty theo nghĩa của cu ..
  Sau đ thm bổ tc từ vo sau TELL (hoặc AsK , ORDER , BEG...) .
  Eg : Ask him , Order the soldier, tell me .
  Bỏ dấu 2 chấm , dấu ngoặc kp , dấu chấm than v từ PLEASE ( nếu c)
  - Nếu cu cầu khiến ở thể khẳng định , ta đổi động từ sang nguyn mẫu c TO theo mẫu :
  TELL / ASK / ...+ PRONOUN / NOUN / + TO -INFINITIVE
  - Nếu cu cầu khiến ở thể khẳng định , ta đổi động từ theo mẫu
  TELL / ASK / ...+ PRONOUN / NOUN / + NOT +TO -INFINITIVE
  - Đổi đại từ nhn xưng , tnh từ sỡ hữu , trạng từ chỉ thời gian v nơi chốn như cc trường hợp trước nếu cần thiết .
  * Ghi ch :
  + Pronoun : đại từ
  + Noun : danh từ
  +To -infinitive : động từ nguyn mẫu c TO ( Ex : to do , to complain )
  Eg :
  1/ She said : "Close the door and go away !"
  = > She told me to close the door and go away.
  2/ Nam said to his brother : "Don't turn of the radio"
  = > Nam told his brother not to turn of the radio
  3/ The commandor said to his soldier : "Shoot !"
  The commandor ordered his soldier to shoot.

  Lich khai giang TOEIC Academy


 2. 17 thnh vin cm ơn nhuthao v bi viết hữu ch

  0987909644 (28-06-2009),bin_master (23-08-2008),dieu_vien95 (16-11-2010),ILOVEUS (23-09-2008),linh59 (27-06-2009),littleTuna (19-05-2009),MrVampireclick (07-09-2009),nganpda (22-08-2008),nhok_stupit (06-10-2010),nhOx195 (21-09-2008),organ (16-08-2008),peden (16-09-2008),Phamnhunguyet (17-08-2008),Toi yeu tieng Anh (25-06-2010),tuanlong (17-08-2008),wellfrog (14-08-2008),xuongronggai_ttkb93 (30-06-2010)

 3. #2
  Avatar của nhuthao
  nhuthao vẫn chưa có mặt trong diễn đ n Từng Phụ trch chuyn mục "Tiếng Anh lớp 12"
  Từng Phụ trch chuyn mục "Tiếng Anh lớp 11"
  Tham gia ngy
  Jun 2007
  Nơi cư ngụ
  Mười hoa chuyn hi
  Bi gửi
  752
  Cm ơn
  409
  Được cm ơn 562 lần

  Mặc định

  D. Reported speech with gerund:
  Chng ta sử dụng gerund với cc động từ sau:
  * Suggest:
  Eg:
  1. Shall we go for a swim now?
  She suggested going for a swim then.
  2. What about playing tennis?
  He suggested playing tennis.
  * Admit:
  Eg:
  1. I know I am wrong
  He admited being wrong.
  2. Ive bronken the mirror
  He admited breaking the mirror.
  * Insist on:
  Eg:
  1. I really need a break after lunch
  The boy insited on having a break after lunch.
  2. Please come on! Lend me some money
  The woman insist on lending her some money.
  * Apologize for:
  Eg:
  1. Sorry! Ive hurt you
  He apologized for hurting me.
  2. Sorry Im late
  She apologized for being late.
  * Note: Cc động từ cũng được dng như trn gồm c: Accuse sb of ; Dream of; prevent sb from; deny; thank sb for; think of; look forward to
  == Hết == Chc cc bạn học tốt phần ny :*
  NT

  P/S: Đọc xong l thuyết rồi th sang đy lm bi tập nh

  Học từ vựng


 4. 11 thnh vin cm ơn nhuthao v bi viết hữu ch

  chau01 (14-09-2008),hoangfcb (14-08-2008),linh59 (27-06-2009),littleTuna (19-05-2009),organ (16-08-2008),Phamnhunguyet (17-08-2008),sweet As (21-09-2008),Toi yeu tieng Anh (25-06-2010),tuanlong (17-08-2008),wellfrog (14-08-2008),wonderland_232000 (02-10-2008)

 5. #3
  Tham gia ngy
  Oct 2007
  Bi gửi
  55
  Cm ơn
  46
  Được cm ơn 19 lần

  Mặc định

  D. Reported speech with gerund:
  Nếu c tn ngữ th ntn???
  VD: Apologise to sb for...
  ci ni m hay nhầm...???

  Thi thử TOEIC MIỄN PH

  Thi thử TOEIC tại TOEIC Academy

  Thi thử như thi thật, đề thi st đề thật

  n thi TOEIC miễn ph

  www.OnThiTOEIC.vn

  n thi TOEIC trực tuyến miễn ph với TOEIC Academy


 6. Thnh vin sau cm ơn Phamnhunguyet v bi viết hữu ch

  nhuthao (18-08-2008)

 7. #4
  Avatar của nhuthao
  nhuthao vẫn chưa có mặt trong diễn đ n Từng Phụ trch chuyn mục "Tiếng Anh lớp 12"
  Từng Phụ trch chuyn mục "Tiếng Anh lớp 11"
  Tham gia ngy
  Jun 2007
  Nơi cư ngụ
  Mười hoa chuyn hi
  Bi gửi
  752
  Cm ơn
  409
  Được cm ơn 562 lần

  Mặc định

  Trch Nguyn văn bởi Phamnhunguyet Xem bi viết
  D. Reported speech with gerund:
  Nếu c tn ngữ th ntn???
  VD: Apologise to sb for...
  ci ni m hay nhầm...???
  cũng thế apologise to sb for V-ing ...

  Facebook Group Học tiếng Anh MIỄN PH


 8. Thnh vin sau cm ơn nhuthao v bi viết hữu ch

  Phamnhunguyet (17-08-2008)

 9. #5
  Tham gia ngy
  Oct 2007
  Bi gửi
  55
  Cm ơn
  46
  Được cm ơn 19 lần

  Mặc định

  đồng ^^ Nhưng m cn cc trường hợp cn lại kia th ntn ???
  Cn trường hợp no c tn ngữ nữa khng? Nếu c th giới từ thế no nhỉ ???

  Học tiếng Anh chất lượng cao

  Lớp học OFFLINE của TiengAnh.com.vn

  Ngữ php, Ngữ m, Giao tiếp, Luyện thi TOEIC

  English to Vietnamese translation

  English to Vietnamese translation

  English to Vietnamese translation


 10. Thnh vin sau cm ơn Phamnhunguyet v bi viết hữu ch

  nhuthao (18-08-2008)

 11. #6
  Avatar của nhuthao
  nhuthao vẫn chưa có mặt trong diễn đ n Từng Phụ trch chuyn mục "Tiếng Anh lớp 12"
  Từng Phụ trch chuyn mục "Tiếng Anh lớp 11"
  Tham gia ngy
  Jun 2007
  Nơi cư ngụ
  Mười hoa chuyn hi
  Bi gửi
  752
  Cm ơn
  409
  Được cm ơn 562 lần

  Mặc định

  Trch Nguyn văn bởi Phamnhunguyet Xem bi viết
  đồng ^^ Nhưng m cn cc trường hợp cn lại kia th ntn ???
  Cn trường hợp no c tn ngữ nữa khng? Nếu c th giới từ thế no nhỉ ???
  Ừ. Cc từ khc (ở trong dạng ny) đều dng như thế cả. (nghĩa l động từ giới thiệu + O + prep + V-ing.) :d
  Những từ c tn ngữ đi theo l: Accuse sb of ; prevent sb from; thank sb for, apologize to sb for ... ( + V-ing)
  Eg:
  "You took the money!" might be reported
  ==> He accused me of taking the money

  Lich khai giang TOEIC Academy


 12. Thnh vin sau cm ơn nhuthao v bi viết hữu ch

  Phamnhunguyet (18-08-2008)

 13. #7
  Avatar của wellfrog
  wellfrog vẫn chưa có mặt trong diễn đ n Tổng phụ trch chuyn mục "Thảo luận chung" v "TA khối THPT "
  Tham gia ngy
  Aug 2007
  Bi gửi
  9,628
  Cm ơn
  4,768
  Được cm ơn 14,252 lần

  Mặc định

  Thm vi ci nữa n :
  Blame sb for (doing) sth : đổ lỗi ai chuyện g
  Blame sth on sb : đổ lỗi chyện g cho ai
  Warn sb against sth : cảnh bo ai về chuyện g
  Congratulate sb on sth : chc mừng ai về chuyện g


 14. 3 thnh vin cm ơn wellfrog v bi viết hữu ch

  nhuthao (19-08-2008),Phamnhunguyet (17-09-2008),trangmb (08-10-2008)

 15. #8
  Avatar của peden
  peden vẫn chưa có mặt trong diễn đ n Cố vấn chuyn mục Tiếng Anh lớp 12
  Phụ trch chuyn mục n thi đại học
  Từng Phụ trch chuyn mục "TA lớp 11", trợ l Box Writing for Beginners
  Tham gia ngy
  Oct 2007
  Nơi cư ngụ
  HCM city
  Bi gửi
  1,854
  Cm ơn
  1,437
  Được cm ơn 2,509 lần

  Mặc định

  Căn bản ci ny học nhiều rồi...v nhuthao đ post rất kỹ nn PD chỉ post một số cơ bản để chốt lại v một số lưu c lẽ mọi người chưa bik học ko để ...

  Reported speech


  I. Cu pht biểu (statements in reported speech)
  1/ V dụ:
  - He said: " I have lost my pen this morning"
  --> He said that he had lost his pen that morning.
  - She said to him: " I will go ưith you tomorrow"
  --> She told him that she would go with him the next day

  2/ Ghi nhớ: muốn đổi một cu trực tiếp sang cu gin tiếp ta phải:
  ------- Giữ nguyn động từ giới thiệu said hoặc đổi thnh told nếu c tc từ.
  ------- Bỏ dấu hai chấm v dấu ngoặc kp rồi thm lin từ that
  ------- Thay đổi đại từ nhn xưng, tnh từ sỡ hữu...theo qui tắc sau: Ngi thứ 1 đổi thnh ngi thứ như chủ từ ở mệnh đề chnh. Ngi thứ 2 đổi thnh ngi thứ của tc từ. Ngi thứ 3 giữ nguyn ko đổi (thực ra th nhớ chi ci ny, cố gắng học từ m dịch nghĩa => dễ ko m, học g m thứ 1 thứ 2 đau đầu chết, ni thật PD cũng chẳng nhớ nổi )
  ------- Thay đổi th của động từ trong cu trực tiếp bằng cch cho li th 1 bậc (li sao chắc nhớ chứ ...ring past perfect v perfect condition l hết chỗ li rồi nn giữ nguyn)
  ------- Thay đổi một số từ chỉ thời gian v nơi chốn (ci ny cũng tự nhớ lại đi, hok nhớ th hỏi, PD chỉ nu một số ci ko thường gặp)
  the day before yesterday --> two days before
  the day after tomorrow --> in two days' time
  last Tuesday --> the Tuesday before
  right now --> at once


  3/ Ch :
  ------- Khi cu trực tiếp biểu thị một tập qun, một sự thật hay 1 chn l th khi đổi sang cu gin tiếp th của động từ ko thay đổi.
  Eg: The lecturer said :"The earth moves round the sun"
  --> The lecturer said that the earth moves round the sun
  ------- Khi cu c động từ giới thiệu ở hiện tại đơn, th của động từ trong cu gin tiếp khng đổi v cc từ chỉ thời gian hoặc nơi chốn vẫn giữ nguyn.
  Eg: The doctor says to her: "You will have to stay here until tomorrow"
  --> The docter tells her that she will have to stay here until tomorrow.

  II. Cu hỏi (question in reported speech) Ci ny phức tạp hơn ci trn, cần ch !!!
  1/ V dụ:
  - She said to me: "Do you like swimming?"
  --> She asked me if I liked swimming.
  - Tom said: "Has she finished her homework?"
  --> Tom wanted to know if she had finished her homework.
  - He asked me: "Why did you come home so late last night?"
  --> He asked me why I had come home so late last night.
  - Mary said: "What's he doing now?"
  --> Mary wondered what he was doing then.

  2/ Ghi nhớ:
  ------- Đổi said thnh asked( c hoặc khng c tc từ theo sau), wondered hay wanted to know (ko c tc từ theo sau)
  ------- Bỏ dấu hai chấm, dấu ngoặc kp v dấu chấm hỏi, giữ lại question-word (who, what, where, when,...) nếu l cu hỏi nội dung (wh-question) hoặc thm if (hay whether) nếu l cu hỏi c hay ko (yes-no question).

  III. Cu mệnh lệnh (commands in reported speech)
  1/ V dụ:
  - The teacher said: "Go to the blackboard, Peden"
  --> The teacher told Peden to go to the blackboard.
  - He said to them: "Don't be late tomorrow"
  --> He told them not to be late the next day.

  2/ Ghi nhớ:
  ------- Đổi said hay said to thnh told hay asked buộc phải c tc từ theo sau.
  ------- Dng to để thay thế cho dấu hai chấm v ngoặc kp khi cu l mệnh lệnh xc định v dng not to khi l mệnh lệnh phủ định (xem hai v dụ trn)


 16. 11 thnh vin cm ơn peden v bi viết hữu ch

  becon_ak (26-12-2008),bin_master (25-01-2009),dieu_vien95 (16-11-2010),linh59 (17-07-2009),littleTuna (19-05-2009),MrVampireclick (16-09-2009),msjinvn (21-09-2009),nhOx195 (21-09-2008),Phamnhunguyet (17-09-2008),wellfrog (16-09-2008),wonderland_232000 (02-10-2008)

 17. #9
  Tham gia ngy
  Aug 2008
  Bi gửi
  27
  Cm ơn
  31
  Được cm ơn 0 lần

  Mặc định

  ba ci ngữ php ny th em xin thua..!V thế m chắc viết bi luận bi gy l thế!


 18. #10
  Avatar của wonderland_232000
  wonderland_232000 vẫn chưa có mặt trong diễn đ n Từng Phụ trch tiếng Anh khối 12- Từng Phụ trch tiếng Anh khối 11
  Tham gia ngy
  Jan 2008
  Bi gửi
  194
  Cm ơn
  78
  Được cm ơn 149 lần

  Mặc định

  Trch Nguyn văn bởi peden Xem bi viết
  3/ Ch :
  ------- Khi cu trực tiếp biểu thị một tập qun, một sự thật hay 1 chn l th khi đổi sang cu gin tiếp th của động từ ko thay đổi.
  Eg: The lecturer said :"The earth moves round the sun"
  --> The lecturer said that the earth moves round the sun
  ------- Khi cu c động từ giới thiệu ở hiện tại đơn, th của động từ trong cu gin tiếp khng đổi v cc từ chỉ thời gian hoặc nơi chốn vẫn giữ nguyn.
  Eg: The doctor says to her: "You will have to stay here until tomorrow"
  --> The docter tells her that she will have to stay here until tomorrow.
  WDL bổ sung thm 1 trường hợp động từ hok thay đổi nữa( ci ny teacher của mnh cũng mới ni thi )
  Khi cu trực tiếp ở qu khứ m c thời gian,thời điểm cụ thể th khi đổi sang cu gin tiếp th hok giảm th ( thường ni về năm sinh)
  Ex :- " I was born in 1991 ", said WDL
  =>> WDL said she was born in 1991
  - He said " I left school when I was 20 years old"
  =>> He said that he had left school when he was 20 years old


 19. 7 thnh vin cm ơn wonderland_232000 v bi viết hữu ch

  becon_ak (26-12-2008),dieu_vien95 (16-11-2010),linh59 (17-07-2009),littleTuna (19-05-2009),msjinvn (21-09-2009),peden (12-10-2008),uyen7034 (28-05-2011)

Đ̀ tài tương tự

 1. Reported Speech
  By t.m.aluzu in forum Chương trnh tiếng Anh nng cao
  Trả lời: 3
  Bi cuối: 08-05-2011, 09:23 AM
 2. Unit 4: reported speech
  By success in forum Chương trnh tiếng anh nng cao
  Trả lời: 4
  Bi cuối: 24-05-2010, 11:05 AM
 3. Reported Speech (Basic & Advanced Grammar Reviews)
  By t.m.aluzu in forum Chương trnh tiếng Anh nng cao
  Trả lời: 5
  Bi cuối: 04-06-2009, 01:06 PM
 4. Reported Speech
  By phonglan_92 in forum Ngữ php tiếng Anh
  Trả lời: 3
  Bi cuối: 21-05-2008, 09:57 AM

Quyền sử dụng diễn đn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Facebook Chat
 Lớp học tiếng Anh chất lượng cao tại H Nội

luyện thi toeic, luyen thi toeic, sch luyện thi toeic, luyện thi toeic online miễn ph, trung tm luyện thi toeic, ti liệu luyện thi toeic miễn ph, luyện thi toeic ở đu, trung tam tieng anh uy tin tai ha noi, hoc tieng anh mien phi, trung tm tiếng anh, trung tam tieng anh, trung tm ngoại ngữ, trung tam ngoai ngu, học tiếng anh, hoc tieng anh, dạy tiếng anh, dạy tiếng anh uy tn, trung tm tiếng anh uy tn, tiếng Anh giao tiếp, tieng Anh giao tiep, Tieng Anh Giao tiep online, Tieng Anh Giao tiep truc tuyen, Tiếng Anh Giao tiếp online, Tiếng Anh Giao tiếp trực tuyến, học tiếng Anh Giao tiếp tốt