Lịch khai giảng các lớp học OFFLINE 2018

Học tiếng Anh online mọi lúc mọi nơi chỉ với 149k

www.OnThiTOEIC.vn - Website Ôn thi TOEIC miễn phí

Facebook Group Học tiếng Anh MIỄN PHÍ


Top 15 Stats
Latest Posts Loading...
Loading...
Loading...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trang 1 / 4 1234 CuốiCuối
Hiện kết quả 1 đến 10 trong tổng số 39

Đề tài: Cách Đánh TrỌng âm

 1. #1
  Tham gia ngày
  Jun 2008
  Bài gửi
  2
  Cám ơn
  0
  Được cám ơn 0 lần

  Lightbulb Cách Đánh TrỌng âm

  Muốn nghe tiếng anh cần ngheTRỌNG ÂM. Nhưng khó quá!
  Có QUI TẮC j ko?HAY CÓ CÁCH G̀ KO?

  Lich khai giang TOEIC Academy


 2. #2
  Tham gia ngày
  Jun 2008
  Bài gửi
  2
  Cám ơn
  0
  Được cám ơn 0 lần

  Mặc định

  Ai BiẾt TrẢ LỜi Cho Ḿnh Đi.

  Học từ vựng


 3. #3
  Tham gia ngày
  Jun 2008
  Bài gửi
  8
  Cám ơn
  0
  Được cám ơn 1 lần

  Mặc định

  Her, help me !!!!
  Tớ Stupid quá , i don't know...

  Thi thử TOEIC MIỄN PHÍ

  Thi thử TOEIC tại TOEIC Academy

  Thi thử như thi thật, đề thi sát đề thật

  Ôn thi TOEIC miễn phí

  www.OnThiTOEIC.vn

  Ôn thi TOEIC trực tuyến miễn phí với TOEIC Academy


 4. #4
  Tham gia ngày
  Jun 2008
  Nơi cư ngụ
  MD, Vietnam
  Bài gửi
  8
  Cám ơn
  0
  Được cám ơn 44 lần

  Mặc định

  I/ Từ có 2 âm tiết:
  1/ Với động từ:
  a/ Nếu âm tiết thứ hai của động từ có chứa một nguyên âm dài hoặc một nguyên âm đôi, hoặc kết thúc bằng hai phụ âm trở lên th́ trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ 2
  Ví dụ:
  Apply / ə'plai / arrive / ə'raiv/
  attract / ə'trækt / assist / ə'sist /
  b/ Nếu âm tiết thứ hai của động từ có chứa một nguyên âm ngắn và kết thúc bởi một (hoặc không có) phụ âm th́ trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.
  Ví dụ:
  enter / 'entə / open /'oupən /
  envy /'envi / equal / 'i:kwəl/
  c/ Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu nếu âm tiết thứ hai có chứa nguyên âm /əu/
  Ví dụ:
  Borrow /'bɔrəu/ follow / 'fɔləu/

  2/ Với tính từ, trạng từ, và giới từ: quy tắc tương tự
  Ví dụ:
  Lovely / 'lʌvli/ even /'i:vn /
  hollow/'hɔləu / correct /kə'rekt/
  alive /ə'laiv/ devine/di:'vain/
  ngoại lệ: honest /'ɔnist/, perfect /'pə:fikt /

  3/ Với danh từ:
  a/ Nếu âm tiết thứ hai có chứa một nguyên âm ngắn th́ trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất
  Ví dụ:
  money / 'mʌni / product /'prɔdəkt /

  b/ các trường hợp c̣n lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai
  Ví dụ:
  estate / is'teit / balloon /bə'lu:n /
  design / di'zain/

  II/ Từ có ba âm tiết:

  1/ Động từ:
  a/ Nếu âm tiết cuối có chứa một nguyên âm ngắn và kết thúc bởi một (hoặc không) phụ âm th́ âm tiết đó sẽ không được nhấn, trọng âm sẽ chuyển sang âm tiết ngay trước đó (âm thứ 2)
  Ví dụ:
  encounter / in'kauntə / determine /di'tə:min /
  b/ Nếu âm tiết cuối chứa một nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc bởi hai âm tiết , trọng âm sẽ rơi vào âm tiết cuối
  Ví dụ:
  entertain /entə'tein/ resurrect /rezə'rekt/

  2/ Danh từ
  a/ Nếu âm tiết cuối chứa một nguyên âm ngắn hoặc /əu/ , âm này sẽ không được nhấn giọng. Nếu âm tiết ngay trước đó chứa một nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc bởi hai phụ âm th́ trọng âm sẽ chuyển sang âm tiết thứ hai này.
  Ví dụ:
  mimosa /mi'mouzə/ disaster /di'zɑ:stə/
  potato /pə'teitou/ synopsis /si'nɔpis/

  b/ Nếu âm tiết chứa một nguyên âm ngắn hoặc /əu/ và âm tiết giữa chứa một nguyên âm ngắn và kết thúc bởi một (hoặc không) phụ âm th́ trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên
  Ví dụ:
  quantity /'kwɔntəti/ cinema /'sinimə/
  emperor /'empərə / custody /'kʌstədi/

  c/ Nếu âm tiết cuối chứa một nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, th́ trọng âm chính sẽ luôn rơi vào âm tiết đầu tiên, và trong một số trường hợp âm tiết cuối cũng được nhấn giọng (trọng âm phụ)
  ví dụ:
  intellect /'intə,lekt / marigold /'mæri,gould/
  Alkali /'ælkə,lai/

  Tính từ cũng tương tự
  insolent /'insə,lənt/ opportune /'ɔpə,tju:n /

  Facebook Group Học tiếng Anh MIỄN PHÍ


 5. 18 thành viên cám ơn thuyha_cfl v́ bài viết hữu ích

  Anbu (07-05-2010),andaihiep (12-07-2008),cafesua_91 (20-08-2010),caubedolac (02-01-2010),lyoko_90 (12-05-2010),mất dép (30-04-2010),maily_2610 (20-09-2008),minhhen (20-08-2010),ngoc_smile (15-08-2008),Phạm Thị Hằng (15-07-2008),pham tru duc (30-07-2008),phoebe_92 (07-08-2008),thusuongle (30-07-2008),Tranphuongnam (26-02-2009),valentino7 (27-02-2009),violetrose87 (16-03-2009),yumybi (28-02-2009),yusa_ja (18-07-2008)

 6. #5
  Tham gia ngày
  Jun 2008
  Nơi cư ngụ
  MD, Vietnam
  Bài gửi
  8
  Cám ơn
  0
  Được cám ơn 44 lần

  Mặc định

  Trọng âm trong một từ phức (bao gồm nhiều đơn vị ngữ pháp như từ có chứa phụ tố hoặc từ ghép)
  I/ Từ có thêm phụ tố
  1/ Hậu tố:
  a/ Các hậu tố luôn mang trọng âm chính: Với các hậu tố này, trọng âm chính luôn nằm ở âm tiết đầu tiên của hậu tố. Và nếu từ gốc có hơn một âm tiết th́ trọng âm phụ sẽ nằm ở âm tiết đầu tiên của từ gốc.
  ‘-ain’ (chỉ động từ): entertain / entə'tein/ ascertain/,æsə'tein/
  ‘-ee’: refugee /,refju:'dʒi:/ evacuee/,ivækju'i:/
  ‘-eer’:mountaineer /,maunti'niə/ volunteer /,vɔlən'tiə /
  ‘- ese’: Portugese /,pɔ:tju'gi:z/ journalese /,dʒə:nə'li:z/
  ‘-ette’: cigarette /,sigə'ret/ laundette /lɔ:n'dret /
  ‘- esque’, ‘-ique’: unique/ju:'ni:k / picturesque /,pikt∫ə'resk/

  b/ Các hậu tố không ảnh hưởng đến vị trí trọng âm ở t ừ gốc
  -able’: comfort /'kʌmfət/ comfortable/'kʌmfətəbl/
  ’-age’: anchor/
  'æηkə/ anchorage /'æηkəridʒ/

  ‘-al’ : refuse /ri'fju:z / refusal /ri'fju:zl /
  ‘-en’ : wide / / widen / /
  ‘-ful’ : wonder/ / wonderful/ /
  ‘-ing’: amaze / / amazing / /
  ‘-like’: bird / / birdlike/ /
  “-less”: power / / powerless / /
  ‘-ly’ : hurried / / hurriedly/ /
  ‘-ment’ (trong danh từ): punishment / /
  ‘-ness’ : Yellow / / yellowness / /
  ‘-ous’: poisonous / /
  ‘-fy’, ‘-wise’, ‘-y’

  c/ Các hậu tố ảnh hưởng đến trọng âm: trọng âm sẽ luôn rơi vào âm tiết cuối cùng của từ gốc
  ‘-eous’
  ‘-graphy’
  ‘-ial’
  ‘-ic’
  ‘-ion’
  ‘-ious’
  ‘-ity’
  ‘-ive’
  d/ Các hậu tố ‘-ance’, ‘-ant’‘-ary’, trọng âm sẽ rơi vào âm thứ nhất hoặc thứ hai của từ gốc theo các quy tắc trọng âm của các từ đơn
  2/ Tiền tố: tiền tố thường không ảnh hưởng đến trọng âm của từ

  Học tiếng Anh chất lượng cao

  Lớp học OFFLINE của TiengAnh.com.vn

  Ngữ pháp, Ngữ âm, Giao tiếp, Luyện thi TOEIC

  English to Vietnamese translation

  English to Vietnamese translation

  English to Vietnamese translation


 7. 18 thành viên cám ơn thuyha_cfl v́ bài viết hữu ích

  Anbu (07-05-2010),cafesua_91 (20-08-2010),Candy2903 (03-07-2008),donhanlong (05-09-2010),huynhthuake (06-08-2008),maily_2610 (20-09-2008),ngoclong_sp (10-12-2009),Phạm Thị Hằng (15-07-2008),pham tru duc (30-07-2008),phamphatmoi (01-05-2010),phoebe_92 (07-08-2008),StNothing (18-07-2008),SUPER UFO (20-08-2010),Tranphuongnam (26-02-2009),Truongdracula (27-07-2008),valentino7 (27-02-2009),Vơ Thùy Vân (07-08-2008),You Complete My Soul (21-04-2010)

 8. #6
  Tham gia ngày
  Jun 2008
  Nơi cư ngụ
  MD, Vietnam
  Bài gửi
  8
  Cám ơn
  0
  Được cám ơn 44 lần

  Mặc định

  III/Lưu ư:

  Một số trường hợp ngoại lệ, một từ có thể được phép đọc với trọng âm ở các vị trí khác nhau như kilometer, ice-cream, controversy....
  Hoặc một số động từ có cách viết giống danh từ hoặc tính từ nhưng trọng âm khác nhau. Thường th́ trọng âm sẽ nằm ở âm thứ hai của động từ và nằm ở âm tiết đầu tiên của tính từ hoặc danh từ

  Lich khai giang TOEIC Academy


 9. 2 thành viên cám ơn thuyha_cfl v́ bài viết hữu ích

  valentino7 (27-02-2009),You Complete My Soul (21-04-2010)

 10. #7
  Tham gia ngày
  Jun 2008
  Nơi cư ngụ
  MD, Vietnam
  Bài gửi
  8
  Cám ơn
  0
  Được cám ơn 44 lần

  Mặc định

  II/Từ ghép:
  1/ Nếu phần đầu của từ ghép là một danh từ th́ trọng âm chính luôn rơi vào phần đó
  Ví dụ:
  typewriter , suitcase , tea-cup, sunrise

  2/ Nếu phần đầu của từ ghép là một tính từ th́ trọng âm chính thường nằm ở phần c̣n lại, trọng âm phụ nằm ở phần đầu
  ví dụ:
  loudspeaker , bad-tempered, second-class, three-wheeler
  Tuy nhiên có nhiều ngoại lệ, nhất là khi nghĩa của từ ghép không phải là sự kết nối của hai thành phần trong từ
  Ví dụ: greenhouse ( không phải là nhà màu xanh)


 11. 3 thành viên cám ơn thuyha_cfl v́ bài viết hữu ích

  lyoko_90 (12-05-2010),nhtl017838 (05-05-2010),You Complete My Soul (21-04-2010)

 12. #8
  Tham gia ngày
  Jun 2008
  Nơi cư ngụ
  MD, Vietnam
  Bài gửi
  8
  Cám ơn
  0
  Được cám ơn 44 lần

  Mặc định

  III/Lưu ư:

  Một số trường hợp ngoại lệ, một từ có thể được phép đọc với trọng âm ở các vị trí khác nhau như kilometer, ice-cream, controversy....
  Hoặc một số động từ có cách viết giống danh từ hoặc tính từ nhưng trọng âm khác nhau. Thường th́ trọng âm sẽ nằm ở âm thứ hai của động từ và nằm ở âm tiết đầu tiên của tính từ hoặc danh từ


 13. 2 thành viên cám ơn thuyha_cfl v́ bài viết hữu ích

  Le Manh Nien (17-12-2009),You Complete My Soul (21-04-2010)

 14. #9
  Tham gia ngày
  Jul 2008
  Nơi cư ngụ
  Thai Nguyen
  Bài gửi
  92
  Cám ơn
  23
  Được cám ơn 38 lần

  Mặc định

  oack!! cũng hay hay


 15. #10
  Tham gia ngày
  Jul 2008
  Bài gửi
  2
  Cám ơn
  3
  Được cám ơn 0 lần

  Mặc định

  bạn trả lời rất academic, có thể hỏi bạn tham khảo từ tài liệu nào không?


Trang 1 / 4 1234 CuốiCuối

Đề tài tương tự

 1. Cách HỌc TiẾng Anh
  By LongAnhHoa in forum Ngữ pháp tiếng Anh
  Trả lời: 35
  Bài cuối: 22-11-2011, 07:39 PM
 2. Cách ĐỌc ĐỊa ChỈ ?
  By wellfrog in forum Trao đổi, thảo luận về học Từ vựng
  Trả lời: 15
  Bài cuối: 06-10-2007, 11:07 AM

Quyền sử dụng diễn đàn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Facebook Chat
 Lớp học tiếng Anh chất lượng cao tại Hà Nội

luyện thi toeic, luyen thi toeic, sách luyện thi toeic, luyện thi toeic online miễn phí, trung tâm luyện thi toeic, tài liệu luyện thi toeic miễn phí, luyện thi toeic ở đâu, trung tam tieng anh uy tin tai ha noi, hoc tieng anh mien phi, trung tâm tiếng anh, trung tam tieng anh, trung tâm ngoại ngữ, trung tam ngoai ngu, học tiếng anh, hoc tieng anh, dạy tiếng anh, dạy tiếng anh uy tín, trung tâm tiếng anh uy tín, tiếng Anh giao tiếp, tieng Anh giao tiep, Tieng Anh Giao tiep online, Tieng Anh Giao tiep truc tuyen, Tiếng Anh Giao tiếp online, Tiếng Anh Giao tiếp trực tuyến, học tiếng Anh Giao tiếp tốt