Lịch khai giảng cc lớp học OFFLINE 2018

Học tiếng Anh online mọi lc mọi nơi chỉ với 149k

www.OnThiTOEIC.vn - Website n thi TOEIC miễn ph

Facebook Group Học tiếng Anh MIỄN PH


Top 15 Stats
Latest Posts Loading...
Loading...
Loading...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiện kết quả 1 đến 10 trong tổng số 10

Đề ti: [4] Simple Future (Tương lai đơn)

 1. #1
  Avatar của kawaiami
  kawaiami vẫn chưa có mặt trong diễn đ n Chuyn gip đỡ thnh vin mới
  - Từng Trợ l Writing for Beginners
  - Từng Trợ l lớp nghe
  Tham gia ngy
  Dec 2006
  Nơi cư ngụ
  12D1, LHP High <3
  Bi gửi
  1,996
  Cm ơn
  1,316
  Được cm ơn 1,369 lần

  Post [4] Simple Future (Tương lai đơn)

  IV. The Simple Future Tense (Th tương lai đơn)

  1) Form (Dạng):

  will + verb (Viết tắt : 'll verb)( will + động từ nguyn mẫu)
  Eg:
  + will go, will eat, will like.....
  + I'll go, she'll like.....

  2) Cc thể:
  1. Thể khẳng định: Subject (Chủ từ) + will + verb (+ Object)

   Eg:
   + I will help you
   + She will do it
  2. Thể phủ định: đổi will thnh will not (viết gọn : won't)

   Eg:
   + I will not (won't) help you.
   + She will not (won't) do it
  3. Thể nghi vấn : đưa will ra đầu cu, thm dấu chấm hỏi cuối cu

   Eg:
   + Will you help me?
   + Will she do it?
  3) Usage (Cch dng):
  1. Một việc vừa mới quyết định (quyết định ngay khi ni ra):
   Eg:
   + Wait, I will help you
   + Can you go buy some fruits? _ Ok, I will go!
  2. Việc m bạn biết hoặc nghĩ n sẽ xảy ra trong tương lai (Ko lin quan g đến dự định hay kế hoạch của bạn):
   Eg:
   + She will be sixteen next Monday.
   + This job won't take long.
  3. Dng cho 1 yu cầu, 1 lời hứa, 1 kiến hay 1 lời đề nghị:
   Eg:
   + Will you buy some eggs on your way home?
   + We'll be back early.
   + I'll help you with your homework.
  4. 1 việc xảy ra trong tương lai m khng thể điều khiển được (dự đon):
   Eg:
   + It will rain tomorrow
   + People won't go to Jupiter before the 22nd century.
  5. Special** Khi động từ chnh l be, chng ta c thể dng Simple Future Tense d chng ta đ c 1 quyết định chắc chắn hay 1 kế hoạch trước khi ni :
   Eg:
   + I'll be in London tomorrow.
   + I'm going shopping. I won't be very long.
   + Will you be at work tomorrow?
  4) Cc dấu hiệu nhận biết:
  1. in + time : in 10 minutes, in a week...
   Eg:
   + I will be there in 10 minutes
  2. next week/month/year...: tuần/thng/năm tới
  3. tomorrow : ngy mai
  4. I think, probably, we might …, perhaps, maybe.
   Eg:
   + I think I'll go to the gym tomorrow.
   + Maybe we'll stay in and watch television tonight.
   + He will probably come back tomorrow.
  ***Ch : Khi ni về dự định, hay 1 kế hoạch, khng bao giờ dng Future Simple Tense (Khi ni về ci ny, sẽ dng present continuous tense hay be going to)

  Cấu trc "be going to"

  1) Form:

  Subject + to be + going to + Verb_bare infinitive

  2) Usage:
  1. Dng cho việc m bạn đ quyết định/lập kế hoạch:
   Eg:
   + This weekend, I'm going to visit my parents .
   + She's going to take part in that competition.

   **Special: Khi "be going to" đi với động từ "to go" th ta c thể lược bỏ động từ "to go" :
   Eg:
   + I'm going to (go to) the museum with my friends on Monday
   + She's going to (go to) that old apartment.
  2. Dng cho việc m bạn chắc chắn sẽ xảy ra :
   Eg:
   + There's a hole in front of him. He's going to fall.
   + The sky is very cloudy. It is going to rain.

  **Special : Present Continuous Tense đi khi cũng được dng với nghĩa tương tự như "be going to". Theo Grammar In Use của Murphy th Present Continuous Tense với nghĩa tương lai thường được dng nhiều hơn "be going to". Nhưng trong thực tế, bạn dng ci no cũng được

  Eg:
  + She's travelling abroad tomorrow = She's going to travel abroad tomorrow
  + They're visiting their granparents at weekend = They're going to visit their granparents at weekend.

  ****Để biết được l will hay be going to th phải dựa vo hon cảnh v nghĩa của cu, v thế, khi lm bi cc bạn hy ch nh!


  Happy studies
  Sửa l̀n cúi bởi kawaiami : 06-04-2008 lúc 08:37 AM

  Lich khai giang TOEIC Academy


 2. 5 thnh vin cm ơn kawaiami v bi viết hữu ch

  bin_master (06-04-2008),Huynh Bao Bich Lien (11-04-2008),Mr ZigZag (05-04-2008),nhoccoibmt (06-04-2008),vic zhou (10-04-2008)

 3. #2
  Avatar của vic zhou
  vic zhou vẫn chưa có mặt trong diễn đ n Phụ trch "Ngữ php dnh cho người mới bắt đầu"
  Phụ trch Box TA lớp 11 năm học 08-09
  Tham gia ngy
  Oct 2007
  Nơi cư ngụ
  Ở đu ta?
  Bi gửi
  648
  Cm ơn
  139
  Được cm ơn 322 lần

  Mặc định Bi Tập !!!

  I. Use “be going to” or “will” .
  1) I think the house is on fire !
  - I …… ( phone) the fire brigade.
  2) Haven’t you finished those letters yet ?
  - No, I ……. ( stay) late and finish them.
  3) …… (you/have) another cake ?
  - No, thank you. I’ve already had two.
  4) Do you want to go to the park this afternoon ?
  - I can’t . I……( visit) my grandparents.
  5) This box is very heavy !
  - Don’t worry. I ……..( carry) it for you.
  6) Have you bought a birthday present for Sally ?
  - Yes, I……..( give) her a bottle of perfume.
  7) Look at those black clouds in the sky ! It ……..(rain)
  8) I’ve lost my pen.
  -I ……( bring) it back tonight.
  10) What ………( you/do) tonight ?
  - Well, I ……..( not/do) anything special .
  11) Stop worrying about the exam. You ….( pass) it easily.
  12) I think Brazilians ……. (win) the football match tomorrow.
  13) Have you heard the news ? Jane ……..( have) a baby.
  14) Why don’t you change your hair style ? You…….(look) much better.
  15) Why do you want to sell your flat ?
  -I …..(move) to Madrid .


  Chc cc bạn lm tốt nha !^^!

  Học từ vựng


 4. 4 thnh vin cm ơn vic zhou v bi viết hữu ch

  bin_master (06-04-2008),kawaiami (07-04-2008),Mr ZigZag (06-04-2008),nhoccoibmt (06-04-2008)

 5. #3
  Tham gia ngy
  Feb 2008
  Bi gửi
  65
  Cm ơn
  54
  Được cm ơn 22 lần

  Mặc định

  I. Use “be going to” or “will” .
  1) I think the house is on fire !
  - I …will phone… ( phone) the fire brigade.
  2) Haven’t you finished those letters yet ?
  - No, I …am going to stay…. ( stay) late and finish them.(cu ny nhc nghĩ c thể dng được cả will stay cũng được, dĩ nhin l n sẽ mang nghĩa khc ^^")
  3) …will you have… (you/have) another cake ?
  - No, thank you. I’ve already had two.
  4) Do you want to go to the park this afternoon ?
  - I can’t . I…am going to visit…( visit) my grandparents.
  5) This box is very heavy !
  - Don’t worry. I …will carry…..( carry) it for you.
  6) Have you bought a birthday present for Sally ?
  - Yes, I…am going to give…..( give) her a bottle of perfume.
  7) Look at those black clouds in the sky ! It …is going to rain…..(rain)
  8) I’ve lost my pen.
  -I …will bring…( bring) it back tonight.
  10) What …will you do……( you/do) tonight ?
  - Well, I …won't do …..( not/do) anything special .
  11) Stop worrying about the exam. You …will pass .( pass) it easily.
  12) I think Brazilians …will win…. (win) the football match tomorrow.
  13) Have you heard the news ? Jane …is going to have…..( have) a baby.
  14) Why don’t you change your hair style ? Yơu…will look….(look) much better.
  15) Why do you want to sell your flat ?
  -I …am going ( to move)..(move) to Madrid .

  Thi thử TOEIC MIỄN PH

  Thi thử TOEIC tại TOEIC Academy

  Thi thử như thi thật, đề thi st đề thật

  n thi TOEIC miễn ph

  www.OnThiTOEIC.vn

  n thi TOEIC trực tuyến miễn ph với TOEIC Academy


 6. Thnh vin sau cm ơn nhoccoibmt v bi viết hữu ch

  Mr ZigZag (07-04-2008)

 7. #4
  Tham gia ngy
  Feb 2008
  Bi gửi
  312
  Cm ơn
  222
  Được cm ơn 65 lần

  Cool Nộp bi n

  1) I think the house is on fire !
  - I …… ( phone) the fire brigade.
  --->I will phone the fire brigade.
  2) Haven’t you finished those letters yet ?
  - No, I ……. ( stay) late and finish them.
  ---> No, I am staying late and finish them.
  ---> No, I am going to stay late and finish them.
  3) …… (you/have) another cake ?
  --->Will you have another cake ?
  - No, thank you. I’ve already had two.
  4) Do you want to go to the park this afternoon ?
  - I can’t . I……( visit) my grandparents.
  ---> I can’t . I am visiting my grandparents.
  ---> I can’t . I am going to visit my grandparents.
  5) This box is very heavy !
  - Don’t worry. I ……..( carry) it for you.
  ---> Don’t worry. I will carry it for you.
  6) Have you bought a birthday present for Sally ?
  - Yes, I……..( give) her a bottle of perfume.
  ---> Yes, I am giving her a bottle of perfume.
  ---> Yes, I am going to give her a bottle of perfume.
  7) Look at those black clouds in the sky ! It ……..(rain)
  --->It is raining.
  --->It is to going rain.
  8) I’ve lost my pen.
  -I ……( bring) it back tonight.
  --->I will bring it back tonight.
  10) What ………( you/do) tonight ?
  --->What will you do tonight ?
  - Well, I ……..( not/do) anything special .
  --->Well, I wonot do anything special .
  11) Stop worrying about the exam. You ….( pass) it easily.
  You will pass it easily.
  12) I think Brazilians ……. (win) the football match tomorrow.
  I think Brazilians will win the football match tomorrow.
  13) Have you heard the news ? Jane ……..( have) a baby.
  --->Jane is have a baby.
  --->Jane is to going have a baby.
  14) Why don’t you change your hair style ? You…….(look) much better.
  --->You will look much better
  15) Why do you want to sell your flat ?
  -I …..(move) to Madrid .
  --->I am moving to Madrid .
  --->I am going to move to Madrid .
  Mnh lm bi ca gj` sai xt th cc bạn gip đỡ mnh thiệt tnh nha
  Thanks very muck !
  Sửa l̀n cúi bởi bin_master : 06-04-2008 lúc 09:58 PM

  Facebook Group Học tiếng Anh MIỄN PH


 8. Thnh vin sau cm ơn bin_master v bi viết hữu ch

  Mr ZigZag (07-04-2008)

 9. #5
  Tham gia ngy
  Aug 2007
  Bi gửi
  52
  Cm ơn
  58
  Được cm ơn 31 lần

  Mặc định

  1) I think the house is on fire !
  - I will phone the fire brigade.
  2) Havent you finished those letters yet ?
  - No, I will stay late and finish them.
  3) Will you have another cake ?
  - No, thank you. Ive already had two.
  4) Do you want to go to the park this afternoon ?
  - I cant . I am going to visit my grandparents.
  5) This box is very heavy !
  - Dont worry. I will carry it for you.
  6) Have you bought a birthday present for Sally ?
  - Yes, I am going to give her a bottle of perfume.
  7) Look at those black clouds in the sky ! It is going to rain
  8) Ive lost my pen.
  -I am going to bring it back tonight.
  10) What will you do tonight ?
  - Well, I won't do anything special .
  11) Stop worrying about the exam. You will pass it easily.
  12) I think Brazilians will win the football match tomorrow.
  13) Have you heard the news ? Jane is going to have a baby.
  14) Why dont you change your hair style ? You will look much better.
  15) Why do you want to sell your flat ?
  -I am going tol move to Madrid .

  Học tiếng Anh chất lượng cao

  Lớp học OFFLINE của TiengAnh.com.vn

  Ngữ php, Ngữ m, Giao tiếp, Luyện thi TOEIC

  English to Vietnamese translation

  English to Vietnamese translation

  English to Vietnamese translation


 10. Thnh vin sau cm ơn .:Mez:. v bi viết hữu ch

  Mr ZigZag (11-04-2008)

 11. #6
  Tham gia ngy
  Jan 2008
  Bi gửi
  17
  Cm ơn
  18
  Được cm ơn 6 lần

  Mặc định lam bai tap

  I. Use be going to or will .
  1) I think the house is on fire !
  - I will phone the fire brigade.
  2) Havent you finished those letters yet ?
  - No, I am going to stay late and finish them.
  3) Will you have another cake ?
  - No, thank you. Ive already had two.
  4) Do you want to go to the park this afternoon ?
  - I cant . I am going to visit my grandparents.
  5) This box is very heavy !
  - Dont worry. I will carry it for you.
  6) Have you bought a birthday present for Sally ?
  - Yes, I am going to give her a bottle of perfume.
  7) Look at those black clouds in the sky ! It am going to rain
  8) Ive lost my pen.
  -I will bring it back tonight.
  10) What will you do tonight ?
  - Well, I amnot do anything special .
  11) Stop worrying about the exam. You are going to pass it easily.
  12) I think Brazilians will win the football match tomorrow.
  13) Have you heard the news ? Jane is going to have a baby.
  14) Why dont you change your hair style ? You will look much better.
  15) Why do you want to sell your flat ?
  -Iam going to move to Madrid .

  Lich khai giang TOEIC Academy


 12. #7
  Avatar của vic zhou
  vic zhou vẫn chưa có mặt trong diễn đ n Phụ trch "Ngữ php dnh cho người mới bắt đầu"
  Phụ trch Box TA lớp 11 năm học 08-09
  Tham gia ngy
  Oct 2007
  Nơi cư ngụ
  Ở đu ta?
  Bi gửi
  648
  Cm ơn
  139
  Được cm ơn 322 lần

  Mặc định Chấm điểm n!!

  Trch Nguyn văn bởi nhoccoibmt Xem bi viết
  I. Use “be going to” or “will” .
  1) I think the house is on fire !
  - I …will phone… ( phone) the fire brigade.
  2) Haven’t you finished those letters yet ?
  - No, I …am going to stay…. ( stay) late and finish them.(cu ny nhc nghĩ c thể dng được cả will stay cũng được, dĩ nhin l n sẽ mang nghĩa khc ^^")
  3) …will you have… (you/have) another cake ?
  - No, thank you. I’ve already had two.
  4) Do you want to go to the park this afternoon ?
  - I can’t . I…am going to visit…( visit) my grandparents.
  5) This box is very heavy !
  - Don’t worry. I …will carry…..( carry) it for you.
  6) Have you bought a birthday present for Sally ?
  - Yes, I…am going to give…..( give) her a bottle of perfume.
  7) Look at those black clouds in the sky ! It …is going to rain…..(rain)
  8) I’ve lost my pen.
  -I …will bring…( bring) it back tonight.
  10) What …will you do…… are you going to do tonight ?
  - Well, I …won't do …..( not/do) am not going to do anything special .
  11) Stop worrying about the exam. You …will pass .( pass) it easily.
  12) I think Brazilians …will win…. (win) the football match tomorrow.
  13) Have you heard the news ? Jane …is going to have…..( have) a baby.
  14) Why don’t you change your hair style ? Yơu…will look….(look) much better.
  15) Why do you want to sell your flat ?
  -I …am going ( to move)..(move) to Madrid .

  Nhok ci lm sai 1 lỗi nha ! Cố gắng ln. Mark 9!
  Sửa l̀n cúi bởi vic zhou : 12-04-2008 lúc 06:53 PM


 13. Thnh vin sau cm ơn vic zhou v bi viết hữu ch

  nhoccoibmt (12-04-2008)

 14. #8
  Avatar của vic zhou
  vic zhou vẫn chưa có mặt trong diễn đ n Phụ trch "Ngữ php dnh cho người mới bắt đầu"
  Phụ trch Box TA lớp 11 năm học 08-09
  Tham gia ngy
  Oct 2007
  Nơi cư ngụ
  Ở đu ta?
  Bi gửi
  648
  Cm ơn
  139
  Được cm ơn 322 lần

  Mặc định Chấm điểm n!!

  Trch Nguyn văn bởi bin_master Xem bi viết
  1) I think the house is on fire !
  - I ( phone) the fire brigade.
  --->I will phone the fire brigade.
  2) Havent you finished those letters yet ?
  - No, I . ( stay) late and finish them.
  ---> No, I am staying late and finish them.
  ---> No, I am going to stay late and finish them.
  3) (you/have) another cake ?
  --->Will you have another cake ?
  - No, thank you. Ive already had two.
  4) Do you want to go to the park this afternoon ?
  - I cant . I( visit) my grandparents.
  ---> I cant . I am visiting my grandparents.
  ---> I cant . I am going to visit my grandparents.
  5) This box is very heavy !
  - Dont worry. I ..( carry) it for you.
  ---> Dont worry. I will carry it for you.
  6) Have you bought a birthday present for Sally ?
  - Yes, I..( give) her a bottle of perfume.
  ---> Yes, I am giving her a bottle of perfume.
  ---> Yes, I am going to give her a bottle of perfume.
  7) Look at those black clouds in the sky ! It ..(rain)
  --->It is raining.
  --->It is to going rain.
  8) Ive lost my pen. Bạn lm nhầm sang cu 9 ri , chưa chia cu 8 ?-I ( bring) it back tonight.
  --->I will bring it back tonight.
  10) What ( you/do) tonight ?
  --->What will you do are you going to do tonight ?
  - Well, I ..( not/do) anything special .
  --->Well, I wonot do am not going to do anything special .
  11) Stop worrying about the exam. You .( pass) it easily.
  You will pass it easily.
  12) I think Brazilians . (win) the football match tomorrow.
  I think Brazilians will win the football match tomorrow.
  13) Have you heard the news ? Jane ..( have) a baby.
  --->Jane is have a baby.
  --->Jane is to going have a baby.
  14) Why dont you change your hair style ? You.(look) much better.
  --->You will look much better
  15) Why do you want to sell your flat ?
  -I ..(move) to Madrid .
  --->I am moving to Madrid .
  --->I am going to move to Madrid .
  Mnh lm bi ca gj` sai xt th cc bạn gip đỡ mnh thiệt tnh nha
  Thanks very muck !
  Sai 1 cu n ! Mark 9, tuy nhin đề bi yu cầu chỉ dng will or be going to nn bạn chỉ cần chia theo 1 cch l be going to, khng cần thiết HTTD


 15. Thnh vin sau cm ơn vic zhou v bi viết hữu ch

  bin_master (13-04-2008)

 16. #9
  Avatar của vic zhou
  vic zhou vẫn chưa có mặt trong diễn đ n Phụ trch "Ngữ php dnh cho người mới bắt đầu"
  Phụ trch Box TA lớp 11 năm học 08-09
  Tham gia ngy
  Oct 2007
  Nơi cư ngụ
  Ở đu ta?
  Bi gửi
  648
  Cm ơn
  139
  Được cm ơn 322 lần

  Mặc định Chấm điểm n!!

  Trch Nguyn văn bởi .:Mez:. Xem bi viết
  1) I think the house is on fire !
  - I will phone the fire brigade.
  2) Havent you finished those letters yet ?
  - No, I will stay am going to stay late and finish them.
  3) Will you have another cake ?
  - No, thank you. Ive already had two.
  4) Do you want to go to the park this afternoon ?
  - I cant . I am going to visit my grandparents.
  5) This box is very heavy !
  - Dont worry. I will carry it for you.
  6) Have you bought a birthday present for Sally ?
  - Yes, I am going to give her a bottle of perfume.
  7) Look at those black clouds in the sky ! It is going to rain
  8) Ive lost my pen.
  -I am going to bringwill bring it back tonight.
  10) What will you do are you going to do tonight ?
  - Well, I won't doam not going to do anything special .
  11) Stop worrying about the exam. You will pass it easily.
  12) I think Brazilians will win the football match tomorrow.
  13) Have you heard the news ? Jane is going to have a baby.
  14) Why dont you change your hair style ? You will look much better.
  15) Why do you want to sell your flat ?
  -I am going tol move to Madrid .
  Sai 3 cu.Mark 7 n bạn ! Cố gắng nha !


 17. Thnh vin sau cm ơn vic zhou v bi viết hữu ch

  .:Mez:. (12-04-2008)

 18. #10
  Avatar của vic zhou
  vic zhou vẫn chưa có mặt trong diễn đ n Phụ trch "Ngữ php dnh cho người mới bắt đầu"
  Phụ trch Box TA lớp 11 năm học 08-09
  Tham gia ngy
  Oct 2007
  Nơi cư ngụ
  Ở đu ta?
  Bi gửi
  648
  Cm ơn
  139
  Được cm ơn 322 lần

  Mặc định

  Trch Nguyn văn bởi Huynh Bao Bich Lien Xem bi viết
  I. Use be going to or will .
  1) I think the house is on fire !
  - I will phone the fire brigade.
  2) Havent you finished those letters yet ?
  - No, I am going to stay late and finish them.
  3) Will you have another cake ?
  - No, thank you. Ive already had two.
  4) Do you want to go to the park this afternoon ?
  - I cant . I am going to visit my grandparents.
  5) This box is very heavy !
  - Dont worry. I will carry it for you.
  6) Have you bought a birthday present for Sally ?
  - Yes, I am going to give her a bottle of perfume.
  7) Look at those black clouds in the sky ! It am is going to rain
  8) Ive lost my pen.
  -I will bring it back tonight.
  10) What will you do are you going to do tonight ?
  - Well, I amnot do am not going to do anything special .
  11) Stop worrying about the exam. You are going to pass it easily.
  12) I think Brazilians will win the football match tomorrow.
  13) Have you heard the news ? Jane is going to have a baby.
  14) Why dont you change your hair style ? You will look much better.
  15) Why do you want to sell your flat ?
  -Iam going to move to Madrid .
  Sai 3 cu , Mark 7. Lần sau cố gắng nha bạn


 19. 2 thnh vin cm ơn vic zhou v bi viết hữu ch

  Huynh Bao Bich Lien (21-04-2008),vothanhphatpro123 (24-06-2012)

Đ̀ tài tương tự

 1. Trả lời: 0
  Bi cuối: 22-03-2011, 11:49 AM
 2. What do you want to do in the future?
  By _Cherry_ in forum Topic Writing
  Trả lời: 13
  Bi cuối: 10-07-2010, 03:50 PM
 3. Simple future
  By miou_lovely in forum 3. Thắc mắc v giải đp
  Trả lời: 11
  Bi cuối: 08-09-2009, 10:29 PM
 4. Trả lời: 17
  Bi cuối: 02-02-2009, 10:59 PM
 5. future
  By ngochanguyen in forum 3. Thắc mắc v giải đp
  Trả lời: 1
  Bi cuối: 17-09-2008, 08:51 PM

Quyền sử dụng diễn đn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Facebook Chat
 Lớp học tiếng Anh chất lượng cao tại H Nội

luyện thi toeic, luyen thi toeic, sch luyện thi toeic, luyện thi toeic online miễn ph, trung tm luyện thi toeic, ti liệu luyện thi toeic miễn ph, luyện thi toeic ở đu, trung tam tieng anh uy tin tai ha noi, hoc tieng anh mien phi, trung tm tiếng anh, trung tam tieng anh, trung tm ngoại ngữ, trung tam ngoai ngu, học tiếng anh, hoc tieng anh, dạy tiếng anh, dạy tiếng anh uy tn, trung tm tiếng anh uy tn, tiếng Anh giao tiếp, tieng Anh giao tiep, Tieng Anh Giao tiep online, Tieng Anh Giao tiep truc tuyen, Tiếng Anh Giao tiếp online, Tiếng Anh Giao tiếp trực tuyến, học tiếng Anh Giao tiếp tốt