Bên cơ bản đă huy động lực lượng UP đĩa CD Tiếng anh lớp 11 cơ bản lên !!

Nếu ai học ban Xă hội mà đă Kiếm được đĩa th́ Up lên cho bà con học với !! Cảm ưn rất nhiều !!( Cứ t́nh h́nh nè chắc tết xài đĩa Leak .....)