PDA

View Full Version : ensure & insurebecky
27-10-2007, 04:09 PM
có ai cho ḿnh biết sự khác nhau giữa :"insure" và "ensure" ko?:question:
thanks a lot!:)

binh_sat_thu
27-10-2007, 08:58 PM
"có ai cho mình biết sự khác nhau giữa :"insure" và "ensure" ko?"-Bạn Becky
Nếu bạn "ensure"(bảo đảm) điều gì xảy ra, bạn làm mọi việc cần thiết để điều ấy xảy ra.(NAme là "insure")
Ex:Eating these foods ensures that you get enough vitamin C.
"Insure"(bảo hiểm) dùng để chỉ việc bảo vệ khỏi rủi ro.Bạn trả tiền cho các công ty bảo hiểm mà đồng ý thanh toán các rủi ro mất mát cho bạn.
Ex:If you bring your bicycle you must have it insured against theft.

ktc
12-11-2007, 01:18 PM
cả hai đều mang nghĩa là bảo đảm , nhưng "insure" còn mang nghĩa là "bảo hiểm"

antilove
12-11-2007, 10:11 PM
cả hai đều mang nghĩa là bảo đảm , nhưng "insure" c̣n mang nghĩa là "bảo hiểm"

insure h́nh như là Anh Mỹ
c̣n từ ensure cũng có nghĩa là bảo hiểm đó chứ nhưng mà đó là nghĩa cổ
nếu nói về bảo hiểm th́ người ta dùng insure hơn

becky
12-11-2007, 11:00 PM
cảm ơn tất cả mọi người nha!
have a nice day!