PDA

View Full Version : happytomtep
23-10-2007, 12:48 PM
Is there any difference between "happy with" and "happy about"???:question:

langdzu
24-10-2007, 08:23 AM
Is there any difference between "happy with" and "happy about"???:question:

+ happy with/ in/ about (oxford advanced learner’s dictionary & Macmillan English Dictionary ) không thấy có sự phân biêt.

Ai có y kien thêm xin lên tiếng nhé

thienthan_hay_acquy
27-10-2007, 09:25 PM
Chắc vậy á. Bởi vì mình cũng không thể nghĩ ra được, điểm khác biệt của nó