PDA

View Full Version : Cch luyện nghe hay nhất cng Lyrics TrainingYamiYugi2196
14-12-2017, 02:58 PM
Nguồn: Jobo.asia (https://www.5giay.vn/redirect/?to=aHR0cDovL2tlbmhzaW5odmllbi52bi9yZWRpcmVjdC8%2F dXJsPWh0dHAlMjUzQSUyNTJGJTI1MkZiaXQubHklMjUyRjJ5cV J1emQ%3D)

Cc bạn thn mến,

C thể nghe - hiểu tiếng Anh chưa bao giờ l một điều dễ dng đối với người học. Bn cạnh đ, cch học nghe thụ động truyền thng nhm chn m chng ta đ p dụng bấy lu cũng đ gp phần lm giảm động lực để chng ta c thể pht triển kĩ năng ny ln xa hơn.

Để gip cc bạn c những giờ học nghe cực kỳ th vị, LyricsTraining đ ra đời với cch học nghe chủ động tch hợp với tr chơi rất hấp dẫn. No cn chờ g nữa. Hy cng LyricsTraining tận hưởng những giờ học th vị nh! https://www.5giay.vn/styles/default/xenforo/clear.png (https://www.5giay.vn/styles/default/xenforo/clear.png)

https://preview.ibb.co/iFWn76/4.jpg (https://preview.ibb.co/iFWn76/4.jpg)

https://preview.ibb.co/jCmn76/1.jpg (https://preview.ibb.co/jCmn76/1.jpg)

https://image.ibb.co/f9n5um/2.jpg (https://image.ibb.co/f9n5um/2.jpg)

https://image.ibb.co/ecypLR/3.jpg (https://image.ibb.co/ecypLR/3.jpg)

https://ibb.co/jBzULR (https://ibb.co/jBzULR)https://image.ibb.co/djiOfR/4.jpg (https://image.ibb.co/djiOfR/4.jpg)
https://ibb.co/evPJEm (https://ibb.co/evPJEm)
https://ibb.co/iaOOfR (https://ibb.co/iaOOfR)
https://ibb.co/jmbLS6 (https://ibb.co/jmbLS6)
https://ibb.co/bwhun6 (https://ibb.co/bwhun6)
Bn cạnh đ, p dụng kiến thức cũng l một việc rất quan trọng; đi lm cc cng việc c sử dụng tiếng Anh cũng l một phần trong đ. Bạn no muốn tm những cng việc lin quan đến tiếng Anh, hy tm hiểu chng cng Jobo tại đy (https://www.5giay.vn/redirect/?to=aHR0cDovL2tlbmhzaW5odmllbi52bi9yZWRpcmVjdC8%2F dXJsPWh0dHAlMjUzQSUyNTJGJTI1MkZiaXQubHklMjUyRjJ5cV J1emQ%3D) nh.