PDA

View Full Version : tm lớp học toefl cho người đ đi lmconveo
08-10-2007, 11:21 AM
hiện ny mnh đ đi lm, cần n th toefl, bạn no biết c chỗ no n thi toefl vo buổi tối, m gi cung mềm một cht "hi" v mnh vừa đi lm chưa tch cp được nhiều
Mong cc bạn nhiệt tnh gip đỡ
thank