PDA

View Full Version : tm lỗi sai v sửa lạipindpham
14-06-2016, 09:45 AM
1.i spend most of my free time to read books
2.in spite interruption ,she was still able to finish her assignment before class
3.if i don't like you ,i wouldn't invite you to my house
4.the children are exciting about the field trip
5.marry very good about telling funny stories
6.she wants becoming a doctor
7.it are difficult to learn English

ngườitithuơng
15-06-2016, 01:33 AM
1.I spend most of my free time reading books
2.in spite of/ Despite interruption ,she was still able to finish her assignment before class
3.if i don't like you ,I won't invite you to my house
4.the children are excited about the field trip
5.Mary is very good at telling funny stories
6.she wants to become a doctor
7.it is difficult to learn English
Bạn phải vít hoa chữ "I" và từ mở đ̀u cu.
L̀n sau bạn nhớ nói 1 cu nhờ làm giúp và ́n nút cám ơn cho ai giúp mình. 4R đ̉ giúp l̃n nhau nhưng kg phải là cái máy đ̉ bạn post BT ln với cu ra ḷnh của đ̀u bài kg c̀n nói gì thm và máy sẽ chạy đáp án ra cho bạn. Hy vọng bạn hỉu ý NTT. :D

Phan Nghĩa
15-06-2016, 09:15 AM
1. to read---> reading
2.in spite ---> in spite of/despite
3. wouldn't -----> won't
4.exciting-----> excited
5.good about-----> good at
6.becoming----> to become
7.are-----> is

pindpham
15-06-2016, 10:25 AM
cảm ơn ,mnh sẽ rt kinh nghiệm do gửi lần đầu mnh khng biết :)))
Bạn phải vít hoa chữ "I" và từ mở đ̀u cu.
L̀n sau bạn nhớ nói 1 cu nhờ làm giúp và ́n nút cám ơn cho ai giúp mình. 4R đ̉ giúp l̃n nhau nhưng kg phải là cái máy đ̉ bạn post BT ln với cu ra ḷnh của đ̀u bài kg c̀n nói gì thm và máy sẽ chạy đáp án ra cho bạn. Hy vọng bạn hỉu ý NTT. :D