PDA

View Full Version : học ngữ pháp như thế nào cho tốtconveo
03-10-2007, 09:39 PM
tôi đang ôn thi toeic, thấy phần nghe là phần khả thi nhất, nhưng phần ngữ pháp th́ khó quá không biết học như thế nao. Không biết có bạn nào có cách học ngữ pháp hay chỉ bảo cho tôi vợi
Thank!

ngườitôithuơng
03-10-2007, 11:48 PM
Hiểu được lư thuyết, học thuộc và làm bài tập áp dụng thât nhiều!!! Bạn thi TOFLE th́ làm bài tập dạng TOFLE cho nhiều sẽ quen tay.