PDA

View Full Version : giúp ḿnh hiểu rơ từ 'later'pvccnttta
24-09-2007, 08:47 AM
các bạn có thể giúp ḿnh hiểu rỏ từ 'later' được không
, không biết nó là tính từ hay trạng từ, và cách dùng của nó ra sao
cảm ơn các bạn nhiều

wellfrog
24-09-2007, 10:44 AM
các bạn có thể giúp ḿnh hiểu rỏ từ 'later' được không
, không biết nó là tính từ hay trạng từ, và cách dùng của nó ra sao
cảm ơn các bạn nhiều

'latervừa là trạng từ vừa là tính từ có nghĩa là:sau, sau này
see you later ! hẹn gặp lại sau
Để thuật lại chuyện quá khứ với nghĩa : sau
Two years later he went to HN : Hai năm sau anh ta đến HN
later c̣n là so sánh hơn của late : trễ
I came later than you : tôi đến trễ hơn bạn (trạng từ )
I was later than you : tôi trễ hơn bạn (tính từ )