PDA

View Full Version : Một số dạng bị động NGOẠI LỆ thường gặp nhấtNga Aloha
22-07-2015, 04:40 PM
Một số dạng BỊ ĐỘNG ngoại lệ thường gặp nhất
http://kenhsinhvien.net/images/smilies/cj7/CJ7-06.gifCó 6 dạng bị động ngoại lệ thường gặp gồm:
1. Bị động với các động từ tường thuật.

-Các động từ tường thuật này bao gồm: said, believe, claim, estimate, expect, hope, prove, consider, feel, report, think, understand, acknowledge,…

Các động từ tường thuật này nằm trong cấu trúc sau:

S+ Động từ tường thuật+ That+ clause.

Eg: people said that she is very cute.

– Để chuyển câu tường thuật trên sang câu bị động ta có 2 cách sau:

Cách 1: It+ (be)+ said+ that+ clause.

Cách 2: S+ (be)+ said+ to verb.

“Be” trong cấu trúc trên được chia theo động từ tường thuật, nếu động từ tường thuật ở hiện tại th́ “be” được chia là “ am, is, are” c̣n khi động từ tường thuật ở quá khứ th́ “be” chia là “was, were”

Vậy ta chuyển câu trên như sau:

C1: It was said that she is very cute.

C2: She was said to be very cute
http://image.slidesharecdn.com/passivevoicepresentation-110820204341-phpapp02/95/passive-voice-presentation-23-728.jpg?cb=1313873080
2. Bị động với câu mệnh lệnh.

Ta xét ví dụ sau:
Active: Read this book immediately.
Passive: Let this book be read immediately.
- Thêm Let đầu câu

- Đem túc từ câu trên xuống

- Thêm be vào sau túc từ (be để nguyên mẫu không chia)

- Đổi động từ thành P.P

- Các phần c̣n lại (nếu có) viết lại hết

Xem tiếp 4 dạng c̣n lại tại web học tiếng Anh online miễn phí các bạn nhé http://kenhsinhvien.net/images/smilies/yahoo/4.gif
http://tienganhthongminh.com/conten...050569200af/get (http://kenhsinhvien.net/redirect/?url=http%253A%252F%252Ftienganhthongminh.com%252F content%252Flesson%252Fi%252F90833e80-3052-11e5-bc8c-0050569200af%252Fget)

quatimmau
24-07-2015, 05:25 PM
Thực sự mà nói th́ dạng bị động này rất khó mà học nhanh được?quá khó luôn.

passion-for-english
29-07-2015, 03:03 PM
Thực sự mà nói th́ dạng bị động này rất khó mà học nhanh được?quá khó luôn.

Các phần kiến thức này không khó đâu v́ tất cả các dạng cơ bản hay nâng cao đều có quy tắc chung hết em nhé.
Thân,