PDA

View Full Version : Nhờ các bạn xem giúp ngữ pháp câu nàylathanhnhan
22-09-2007, 12:44 AM
Ḿnh đang viết một bài luận, trong đó có một câu định viết đảo cú pháp như sau:

“I am just a fighter; you should do better, a defender”, said my father, a clinical professional, when I told him I wanted to succeed him.

Ḿnh nghĩ câu này đúng ngữ pháp, nhưng chưa chắc chắn 100% :smilie_goodjob: Xin nhờ các bạn góp ư về ngữ pháp cho câu này nhé. Câu nguyên bản là như vậy, nhưng có thể bỏ đi cụm từ bổ nghĩa "a clinical proffesional" cho dễ đánh giá (v́ cụm đó không ảnh hưởng ǵ đến ngữ pháp của câu).:dancing-banana:
Many thanks.

ngườitôithuơng
22-09-2007, 12:55 AM
NTT nghĩ câu này không có vấn đề ǵ, cụm từ "a clinical proffesional" = đồng vị cũng không ảnh hưởng ǵ, nhưng bạn nói đảo cú pháp chỗ nào?

lathanhnhan
22-09-2007, 01:05 AM
@ntt (ai hổng bít :Devil: ): nói đảo cú pháp có thể chưa chuẩn, nhưng ư ḿnh là ở chỗ cụm "said my father" đảo động từ lên trước đấy mà. Tại v́ ḿnh đọc truyện tiếng Anh thấy cách sử dụng này khá phổ biến nên đưa vào.:love:

wellfrog
22-09-2007, 07:30 AM
Ḿnh đang viết một bài luận, trong đó có một câu định viết đảo cú pháp như sau:

“I am just a fighter; you should do better, a defender”, said my father, a clinical professional, when I told him I wanted to succeed him.

Ḿnh nghĩ câu này đúng ngữ pháp, nhưng chưa chắc chắn 100% :smilie_goodjob: Xin nhờ các bạn góp ư về ngữ pháp cho câu này nhé. Câu nguyên bản là như vậy, nhưng có thể bỏ đi cụm từ bổ nghĩa "a clinical proffesional" cho dễ đánh giá (v́ cụm đó không ảnh hưởng ǵ đến ngữ pháp của câu).:dancing-banana:
Many thanks.
ư bạn khi nói là đăo cú pháp là đăo chữ say ra trước chữ my father ? ,đây là h́nh thức cũng thường đựoc dùng trong câu nói trực tiếp ,nếu viết b́nh thướng sẽ là :

my father, a clinical professional,said when I told him I wanted to succeed him.

ḿnh nghỉ không cần bỏ đi a clinical proffesional v́ nó làm rơ nghĩa thêm cho câu ,bạn nói bơ đi cho dễ phân tích th́ dễ hiểu hơn ,chứ nói dễ đánh giá ,người đọc sẽ không hiểu ư bạn

lathanhnhan
22-09-2007, 10:50 PM
:D đúng là các chuyên gia grammar có khác, ngôn từ chặt chẽ ghê.
@wellfrog: ư bạn có phải là câu của ḿnh hay được dùng trong văn nói? Nếu thế th́ chắc là không phù hợp lắm v́ đây là ḿnh đang viết luận mà, đưa văn nói vào sợ mất tính academic :dancing-banana:

tired
23-09-2007, 01:48 AM
no matter how là gì ?
..........................

lathanhnhan
23-09-2007, 10:40 AM
Ủa, câu của ḿnh đâu có no matter how nào đâu?:confused: Cụm từ đó (cùng với các cụm khác như no matter what/where/who...) có nghĩa là dù như thế nào (cái ǵ/ở đâu/là ai) đi nữa. Thí dụ câu này trong bài That's why (you go away) của MLTR:
You were never satisfied no matter how I tried
Dịch thô ra là: Em không bao giờ thỏa măn dù anh có cố thế nào đi nữa :Devil:

Dung_Nhi
27-09-2007, 04:20 PM
cho hỏi cái "a clinical proffesional" ngĩa là gì trong câu này vay? mà nói thẵng ra thì DN cũng ko hiễu câu này có ngĩa là gì luôn..sorry...my english is bad