PDA

View Full Version : Chance or opportunity?tomtep
17-09-2007, 01:32 PM
I'd like to take this ________ of wishing you all the best of luck with your exams.
And plase explain why!

tomtep
17-09-2007, 05:38 PM
And(A) Lastly(B) Last of all(C) Last(D) At last Help me!!!

esl
17-09-2007, 06:12 PM
Ai viết cu ny để lm "đề thi" nhỉ !?
Ni th người khc nghe hiểu, chứ viết th n chẳng nằm trong phần Văn Phạm tiếng Anh no cả. Nhưng c thể nằm trong tiếng BỒI (ở đy khng cần phải chọn " Opportunity hay l Chance", v cu hỏi "chưa viết đng Văn phạm" ).


Tội nghiệp v tội nghiệp cho những em học sinh gặp phải những vị Thầy C gio cho ra đề thi thế ny:
Chance or opportunity?

--------------------------------------------------------------------------------

I'd like to take this ________ of wishing you all the best of luck with your exams.
And plase explain why!


Cu hỏi khng ra g, TH CU TR LỜI ĐNG HAY SAI KHNG CN GI TRỊ NỮA!

esl
17-09-2007, 06:16 PM
To: TomtepAnd(A) Lastly(B) Last of all(C) Last(D) At last Help me!!!


Em viết g vậy? Chẳng hiểu em muốn viết về ci g?

tomtep
19-09-2007, 03:24 PM
em l 4 ci đ khc nhau ở chỗ no m :confused:
Lastly, Last of all, Last, At last.
Em cn gặp cu ny nữa:
Did you get any mail? - No, I haven't gotten a letter ________ .
(A) a long time before
(B) since a long time
(C) for a long time
(D) a long time
Đp n l D, em nghĩ l C:wacko:

tomtep
19-09-2007, 03:26 PM
http://luyenthianhvan.blogspot.com/ Mọi ngưòi vào trang này làm thử đi, chọn Tiếng Anh Level A (40), Tiếng Anh Level B (23), Tiếng Anh Level C (101) ấy
1 more:
Is that the picture ________ you are looking for?
(A) whose
(B) what
(C) zero
(D) that

esl
19-09-2007, 06:18 PM
To: Tomtep

Did you get any mail? - No, I haven't gotten a letter ________ .
(A) a long time before
(B) since a long time
(C) for a long time
(D) a long time
Đp n l D, em nghĩ l C


Với đp n " C " của em cho cu trn l "perfect" đấy !

Cn cu :

Is that the picture ________ you are looking for?
(A) whose
(B) what
(C) zero
(D) that

Em chọn " D ".

Chc em vui vẻ !