PDA

View Full Version : Cần t́m tài liệu !!!!!haiyenheoo
02-04-2015, 04:46 PM
Các bạn nào có sách anh văn của thầy Vĩnh BÁ th́ chia sẻ cho ḿnh với , cảm ơn các bạn nhiều :p

Hoc De
02-04-2015, 08:38 PM
Các bạn nào có sách anh văn của thầy Vĩnh BÁ th́ chia sẻ cho ḿnh với , cảm ơn các bạn nhiều :p

Bạn cần nói rơ sách về cái ǵ th́ mọi người mới có thể giúp được chứ .

haiyenheoo
12-04-2015, 01:46 PM
Bạn cần nói rơ sách về cái ǵ th́ mọi người mới có thể giúp được chứ .
Ḿnh cần cuốn

Chuyên đề rèn luyện từ vựng tiếng anh - 1 từ dành cho 3 câu (3 nghĩa khác nhau) của thầy,

Hoc De
12-04-2015, 08:31 PM
Ḿnh cần cuốn

Chuyên đề rèn luyện từ vựng tiếng anh - 1 từ dành cho 3 câu (3 nghĩa khác nhau) của thầy,

Ḿnh thấy các shop quảng cáo nhiều lắm....đến đó là nhanh nhất .:)

Nếu không th́ chịu khó tra từ điển một chút ...th́ một từ có khi nhiều hơn 3 nghĩa 3 câu ...! :)