PDA

View Full Version : Ai am hiểu về đồng hồ dịch hộ ḿnh đoạn này vớiNewliv
05-09-2007, 08:45 PM
1..USER EXPLANATION

1. ITEM EXPLANATION
1) This item is Analogue Quartz Watch of stepmotor Type
2) Action range is between -5 0C -450C and monthly error is not exceeding +- 15 seconds.
3) Secondary function is setting hour, minute, second, date and day
4) It uses 1.55V oxidized silver battery

2. TIME SETTING
* SETTING WAY FOR WATCHES WITHOUT DATE & DAY
1) Pull the crown out to 2 when the second hand is on 12 o’clock, then second hand will be stopped
2) Adjust the time by turning the crown in the desired time
3) Push back the crown into 1, then the second hand will start moving.

2...* SETTING WAY FOR WATCHES WITH DATE & DAY
1) Pull the crown out to 3 when the second hand is on 12 o’clock, then second hand will be stopped
2) Adjust time by turning the crown in the desired time.
3) Push back the crown into 1, then the second hand will start moving

*SETTING WAY OF DATE & DAY
1) Pull the crown out to 2 (second hand keeps moving)
2) Turn the crown clockwise to set the date. Turn the crown anticlockwise to set the day
3) Push back the crown into 1
4) Avoid setting date 7 day between 9:30 pm and 3:00 am is because the gear of date & day is operated during this time

Có người nhờ ḿnh dịch hộ nhưng ḿnh chưa thấy cái đồng hồ đó nên có 1 số khái niệm không biết dịch sao cho chuẩn

Conan Doyle
07-09-2007, 02:28 PM
1..USER EXPLANATION

1. ITEM EXPLANATION
1) This item is Analogue Quartz Watch of stepmotor Type
2) Action range is between -5 0C -450C and monthly error is not exceeding +- 15 seconds.
3) Secondary function is setting hour, minute, second, date and day
4) It uses 1.55V oxidized silver battery

2. TIME SETTING
* SETTING WAY FOR WATCHES WITHOUT DATE & DAY
1) Pull the crown out to 2 when the second hand is on 12 o’clock, then second hand will be stopped
2) Adjust the time by turning the crown in the desired time
3) Push back the crown into 1, then the second hand will start moving.

2...* SETTING WAY FOR WATCHES WITH DATE & DAY
1) Pull the crown out to 3 when the second hand is on 12 o’clock, then second hand will be stopped
2) Adjust time by turning the crown in the desired time.
3) Push back the crown into 1, then the second hand will start moving

*SETTING WAY OF DATE & DAY
1) Pull the crown out to 2 (second hand keeps moving)
2) Turn the crown clockwise to set the date. Turn the crown anticlockwise to set the day
3) Push back the crown into 1
4) Avoid setting date 7 day between 9:30 pm and 3:00 am is because the gear of date & day is operated during this time

Có người nhờ ḿnh dịch hộ nhưng ḿnh chưa thấy cái đồng hồ đó nên có 1 số khái niệm không biết dịch sao cho chuẩn


Trước khi dịch cho bạn th́ Conan thấy cần phải nói trước là Conan không am hiểu đồng hồ nên bài dịch chỉ có giá trị tham khảo :evil:Hướng dẫn sử dụng

1. Giới thiệu chủng loại:

1) Đây là chủng loại đồng hồ cơ đeo tay tinh thể thạch anh
2) Môi trường họat động từ -5 độ C đến 45 độ C và sai số hàng tháng không quá ± 15 seconds.
3) Chức năng thứ yếu là cài đặt giờ, phút, giây, ngày và thứ.
4) Nó chạy bằng pin được tráng bạc 1.55V.

2. Cài đặt thời gian:

2.1 Đối với chủng loại đồng hồ không có ngày và thứ:

1) Kéo cần chỉnh giờ đến nấc thứ hai khi kim giây chỉ đúng 12 giờ th́ kim giây sẽ dừng lại.
2) Chỉnh thời gian bằng cách xoay cần chỉnh.
3) Đẩy lại cần chỉnh về nấc thứ nhất th́ kim giây bắt đầu chuyển động lại.

2.2 Đối với chủng loại đồng hồ có ngày và thứ:

1) Kéo cần chỉnh giờ đến nấc thứ ba khi kim giây chỉ đúng 12 giờ th́ kim giây sẽ dừng lại.
2) Chỉnh thời gian bằng cách xoay cần chỉnh.
3) Đẩy lại cần chỉnh về nấc thứ nhất th́ kim giây bắt đầu chuyển động lại.

*Cách chỉnh ngày và thứ

1) Kéo cần chỉnh giờ đến nấc thứ hai (kim giây vẫn tiếp tục chạy)
2) Xoay cần chỉnh theo chiều kim đồng hồ để chỉnh ngày và xoay ngược chiều để chỉnh thứ.
3) Đẩy lại cần chỉnh về nấc thứ nhất.
4) Tránh chỉnh ngày và thứ trong khoảng thời gian từ 9:30 tối tới 3:00 sáng v́ khi đó bánh răng của ngày và thứ đang hoạt động.

Thân,
Conan