PDA

View Full Version : adj & advnấm nùn
15-08-2007, 03:23 PM
cho tớ hỏi cách thức sử dụng adi và adv trong câu với.
Tại sao lại có thể dùng là financially problem mà ko fải là financial problem.:question: thanks trước.

tiennd
15-08-2007, 04:58 PM
Theo mình hiểu thì :
financially problem : Vấn đề về mặt tài chính
This project is financially problem : Dự án này có vấn đề về mặt tài chính
Còn :
financial problem : Vấn đề về tài chính

-------- Không hiểu có phải không nữa---

tiennd
15-08-2007, 05:21 PM
Xem ví dụ :
Our holiday was too short — the time went very quickly.

The driver of the car was seriously injured in the accident.

Quickly và seriously là những adverb.

Tuy nhiên không phải có đuôi –ly là Adv , ví dụ :

friendly lively elderly
lonely silly lovely

Adj hay Adv ???

• Các tính từ (quick/careful v.v...) đi với danh từ, trước danh từ và một số động từ, nhất là động từ to be

Còn trạng từ (quickly/carefully .v.v...) thì đi với động từ. Trạng từ cho ta biết hành động đó xảy ra thế nào :

Tom is a careful driver. (Khôgn dùng 'a careful driver')
Tom là 1 tài xế cẩn thận
Tom drove carefully along the narrow road. (Không nói 'drove careful)
Tom lái xe thận trọng trên con đường hẹp

We didn’t go out because of the heavy rain.
Ta không ra ngoài vì mưa to
We didn’t go out because it was raining heavily. (Không nói 'raining heavy').
Chúng là không ra ngoài vì trời mưa to

Please be quiet!
Làm ơn hãy im lặng
Please speak quietly! (không nói 'speak quiet')
Làm ơn nói khẽ

I was disappointed that my exam results were so bad.
Tôi thất vọng vì kết quả bài thi lại tệ đến như vậy.
I was disappointed that I did so badly in the exam (không nói 'did so bad').
Tôi thất vọng vì làm bài thi quá tệ

Chúng ta dùng tính từ sau các động từ : look/feel/sound .v.v.
Why do you always look so serious?
Why do you never take me seriously?

Hãy so sánh :
She speaks perfect English.
Adj+N

She speaks English perfectly.
V+O+Adv

Ta cũng dùng Adv trước Adj hay các Adv khác :
reasonably cheap
terribly sorry
incredibly quickly
Ví dụ :
It’s a reasonably cheap restaurant and the food is extremely good.
Oh, I’m terribly sorry. I didn’t mean to push you.

Maria learns languagse incredibly quickly.
The examination was surprising easy.

Có thể dùng Adv trước P2 (injured/organised/written .v.v.):
Two people were seriously injured in the accident.
The meeting was very badly organised.

nấm nùn
15-08-2007, 09:46 PM
Theo ḿnh hiểu th́ :
financially problem : Vấn đề về mặt tài chính
This project is financially problem : Dự án này có vấn đề về mặt tài chính
C̣n :
financial problem : Vấn đề về tài chính

-------- Không hiểu có phải không nữa---
cái fần ví dụ sau th́ có hiểu nhưng vấn đề tài chính và vấn đề về mặt tài chính th́ tớ vấn chưa thấy được là nó khác nhau ở điểm nào,hix.:confused:

tiennd
16-08-2007, 07:01 AM
Thực tế mình thấy 2 cái này dùng lẫn cho nhau cũng được !

Conan Doyle
16-08-2007, 08:54 AM
cho tớ hỏi cách thức sử dụng adi và adv trong câu với.
Tại sao lại có thể dùng là financially problem mà ko fải là financial problem.:question: thanks trước.

Thực sự ḿnh chưa gặp financially problem như bạn đề cập mà chỉ có thể là financial problem chỉ khó khăn về mặt tài chính ,,,

Financially (adv), financial (adj) sẽ được sử dụng đúng với vai tṛ trong câu mà không có bất cứ sự khác biệt nào.

Thân

nấm nùn
17-08-2007, 11:20 PM
Thực sự ḿnh chưa gặp financially problem như bạn đề cập mà chỉ có thể là financial problem chỉ khó khăn về mặt tài chính ,,,

Financially (adv), financial (adj) sẽ được sử dụng đúng với vai tṛ trong câu mà không có bất cứ sự khác biệt nào.

Thân

tớ cũng thế nhưng lúc đọc truyện poor father rich father thấy nó lại dùng cả financially,chẹp,chắc là dùng cả 2 đều giống nhau
thanks mọi người nhạ:smilie_goodjob:

phspykid
28-09-2007, 04:59 PM
Đúng theo ngữ pháp chuẩn thì trước NOUN chỉ có thể là ADJ chứ ko thể là ADV.chắc đây là kiểu văn nói hay kiểu văn gì khác mà mình chưa biết