PDA

View Full Version : Nhờ các bạn dịch dùm bài BLOWING IN THE WINDT_hoa
10-08-2007, 12:35 PM
Phiền các bạn dịch dùm ḿnh bài hát này tí. Tựa bài hát ḿnh nghĩ ra nhiều ư mà vẫn thấy không ổn:confused: Thanks


blowin' in the wind
bob dylan

How many roads must a man walk down
Before you call him a man?
Yes, 'n' how many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand?
Yes, 'n' how many times must the cannon balls fly
Before they're forever banned?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,
The answer is blowin' in the wind.

How many times must a man look up
Before he can see the sky?
Yes, 'n' how many ears must one man have
Before he can hear people cry?
Yes, 'n' how many deaths will it take till he knows
That too many people have died?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,
The answer is blowin' in the wind.

How many years can a mountain exist
Before it's washed to the sea?
Yes, 'n' how many years can some people exist
Before they're allowed to be free?
Yes, 'n' how many times can a man turn his head,
Pretending he just doesn't see?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,
The answer is blowin' in the wind.

lamphong18
05-09-2007, 12:48 PM
rất tiếc mình chỉ mới học tiếng anh thôi ko giúp ban đc sorry T hoa

ngườitôithuơng
05-09-2007, 01:07 PM
Bạn cần dịch để hiểu hay dịch bay bướm, nghĩa là thoát ư?
Tựa đề TNK đề nghị là "Đang bay trong gió", và đoạn điệp khúc "The answer, my friend, is blowin' in the wind,
The answer is blowin' in the wind." là "Bạn ơi, câu trả lời đang bay trong gió." Nếu nói "Cuốn theo chiều gió" th́ thành "Gone with the wind" rồi.