PDA

View Full Version : học tiếng anh qua thành ngữ---enjoy itkittenkut3
08-08-2007, 09:57 AM
*A stranger nearby is better than a far-away relative.
Bà con xa không bằng láng giềng gần

*Tell me who's your friend and I'll tell you who you are.
Hăy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào

*Time and tide wait for no man
Thời gian và nước thủy triều không đợi ai cả.

*Silence is golden
Im lặng là vàng

*Don't judge a book by its cover
Đừng trông mặt mà bắt h́nh dong

*The tongue has no bone but it breaks bone
Cái lưỡi không xương đôi đường lắt léo


*You will reap what you will sow
Gieo nhân nào gặt quả nấy

*A wolf won't eat wolf
Chó sói không bao giờ ăn thịt đồng loại

*Don't postpone until tomorrow what you can do today.
Đừng để những việc cho ngày mai mà bạn có thể làm hôm nay

*A little better than none
Có c̣n hơn không

*Diamond cuts diamond
Vỏ quưt dày có móng tay nhọn

*It is the first step that is troublesome
Vạn sự khởi đầu nan

*Slow and steady win the race
Chậm mà chắc

*He who laughs today may weep tomorrow
Cười người xin chớ cười lâu
Cười người hôm trước hôm sau người cười

Honour charges manners
Giàu đổi bạn, sang đổi vợ

*Curses come home to roost
Gieo gió, gặt băo

*The cobbler should stick to his last
Biết th́ thưa thốt, không biết th́ dựa cột mà nghe

*The early bird catches the worm
Trâu chậm uống nước đục

*Do not cast your pearls before swine
Đàn khảy tai trâu

*Don't look a gift horse in the mouth
Được voi đ̣i.....Hai Bà Trưng....ủa lộn.... đ̣i tiên

*Little strokes fell great oaks
Nước chảy đá ṃn

*There's no accounting for taste
Mười người mười ư

*The bad workman always blames his tools
Vụng múa chê đất lệch

*Beauty is only skin deep
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

*Don't lock the stable door after the horse has been stolen
Mất ḅ mới lo làm chuồng


*Every sin brings its punishment
Nhân nào quả đấy

*He laughs best, who laughts last
Cười người hôm trước, hôm sau người cười.

*Courtesy costs nothing
Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa ḷng nhau.

*A friend in need is a friend indeed
Hoạn nạn mới biết bạn hiền

*An oz of luck is better than a pound of wisdom
Mèo mù gặp cá rán

*I would rather die on my feet than live on my knee
Chết vinh c̣n hơn sống nhục


*Xa mặt cách ḷng.
Long absent, soon forgotten;
Out of sight, out of mind

*Quá giận mất khôn.
Anger and hate hinder good counsel;
When a man grows angry, his reason rides off

*Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
An apple never falls far from the tree

*Con sâu làm rầu nồi canh.
The rotten apple harms its neighbors

*Tiên hạ thủ vi cường.
Attack is the best form of defense

*Nhà làm săng chết trần không áọ
The shoemaker's children always go barefoot

*Thùng rỗng kêu tọ
Empty barrels make the most noise

*Bán anh em xa mua láng giềng gần.
Better a neighbor near than a brother far off

*Thà làm bé ông lớn c̣n hơn làm lớn ông bé.
Better to be an old man's darling than a young man's slave

*Nhất tiễn sát song điêu .
To kill two birds with a stone

*Kinh cung chi điểu .
Once bitten, twice shy;
A burned child dreads fire;
A scalded cat fears hot water

*Chơi dao có ngày đứt tay .
If you play with fire you get burned

*Trong xứ mù kẻ chột làm vuạ
In the country of the blind, the one-eyed man is king

*Chớ xem mặt mà bắt h́nh dung.
Don't judge a book by its cover

*Chơi với chó, chó liếm mặt.
Familiarity breeds contempt

*Cẩn tắc vô ưu .
A pound of care will not pay a pound of debt

*Của rẻ là của ôi .
What costs little is little esteemed

*Đừng chưa thăm ván đă bán thuyền.
Do not count your chickens before they are hatched:

*Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ.
Children and fools cannot lie;
Children and fools tell the truth

*Có nằm trong chăn mới biết có rận.
The best cloth may have a moth in it

*Chở cũi về rừng.
To carry coals to Newcastle

* Gần mực th́ đen gần đèn th́ sáng.
A man is known by the company he keeps

*Cây to không sợ gió.
A clear conscience fears no false accusation

*Lắm thầy thối ma .
Too many cooks spoil the broth

*Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa ḷng nhaụ
Courtesy costs nothing

*Nuôi ong tay áo .
He who brought up a crow to pick out his own eyes

*Thuốc đắng giă tật.
No pain no cure

*Chết là hết nợ .
Death pays all debts

*Hể nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.
Talk of the devil and he is sure to appear

*Ván đă đóng ḥm.
The die is cast

*Thiên tài yểu mệnh.
Whom the gods love die young

*Bệnh quỷ thuốc tiên.
Desperate diseases must have desperate remedies

*Lợn lành chữa thành lợn què.
The remedy may be worse than the disease

*Đồng bệnh tương lân .
Two in distress make sorrow less

*Tay đă nhúng chàm;
Things done cannot be undone

*Nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục.
When in Rome do as Romans do

*Thà làm đầu chuột c̣n hơn đuôi trâu .
Better the head of a dog than a tail of a lion

*Gần mực th́ đen.
If you lie down with dogs yoúll get up with fleas

*Đừng quấy hủ mắm.
Let sleeping dogs lie

*Tre già khó uốn.
You cannot teach an old dog new tricks

*Tai vách mạch rừng.
Walls have ears
:smilie_clap: :dancing-banana: :smilie_goodjob:
I'm new comer...

AnhKông
05-09-2007, 02:59 PM
Hay thía mà hok ai zô----> lạ thiệt !
Tớ góp vui nhá :
Easy come, easy go
Của phù vân như của để ngoài ngõ
Idleness is the roof of all evils
Nhàn cư vi bất thiện
Where there is a will, there is a way
Có chí thì nên

----To be continued-----
(Sr em có hẹn mất rùi, mai post típ zậy)

kittenkut3
10-09-2007, 10:24 PM
kit thíck câu Nhàn cư vi bất thiện!!!!

avril_vn
02-01-2008, 08:39 PM
a friend in need is a friend indeed

=>>cực thix câu này

Misus
04-01-2008, 01:44 AM
Don't let the grass grow under your feet! ^_^ Misus thích này nhất!

Mr ZigZag
04-01-2008, 08:12 PM
Mấy đứa trong lớp ZZ nó thường nói câu này nè :
I love you more than I can say

teresaroserain
04-01-2008, 11:36 PM
Góp thêm nè:
It is a long road that has no turning: Sông có khúc ,người có lúc.
East or West - home is best: ư tương tự câu "Ta về ta tắm ao ta,dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn"
He that seeks trouble never misses: c̣n câu này là "Đi đêm có ngày gặp ma":Devil:

thanhtung50989
15-05-2008, 08:42 PM
Doing nothing is doing ill--> nhàn cư vi bất thiện
Be dreamer-Be doer: dám nghĩ dám làm
Old love burns strong:t́nh cũ ko rủ cũng đến
Love you love your dog: yêu em yêu cả đường đi lối về
If u lose one go, try another: thua keo này ta bày keo khác
Money is first, than come the lawn: tiền đi trước, luật đi sau
Women with beauty, men with ability: trai tài gái sắc
Beautiful wife is shared wife: vợ đẹp là vợ người ta
You get what you pay: tiền nào của nấy

Đóng góp cho zui với mọi ngừi, nếu thấy hay th́ thanks hen^__^

hieu_nguyen2
02-07-2008, 09:22 PM
học tiếng anh qua thành ngữ không hiệu quả đâu bạn ạ.

Học tiếng anh bằng các phrase thông dụng th́ hiệu quả hơn.