PDA

View Full Version : [12+LTDH2014] Thắc mắc về bi tập trong box 12 + LTDHCarpenters
01-08-2013, 04:47 PM
Tiếp thu kiến của bc welfrog, mnh xin lập thread ring về việc hỏi đp bi tập trong box 12 v LTDH để mọi người tiện việc theo di hơn. Bonus thm c thể đặt cu hỏi ngoi box cũng được; những cu bi tập trong cc đề luyện thi hay g đ m bạn cần gip đỡ.

Mnh xin post lại thắc mắc của Riki_kazuko v cu trả lời của tiểu thư mini; thắc mắc của Alan12

Thắc mắc của Riki:Mnh thắc mắc về đp n của một số cu trong box multiple choice, ai giải đp gim mnh với :wallbash:

7. What if I .. you that there is a good chance I can get tickets for the concert?
a. Were telling
b. Were to tell
c. Have told
d. Would to tell

2. It couldnt have been Mary that you heard shouting last night, as she is vacationing in Vermont at the moment.
a. I think Mary is on holiday in Vermont now, so you may be wrong in thinking that you heard her yelling last night.
b. Right now, Mary is having a holiday in Vermont, do it is impossible that it was she whose shouting you heard last night.
c. Are you sure it was Mary that shouted to you last night, because, as far as I know, she is on vacation in Vermont at the moment,
d. If it was Mary that you heard yelling last night, then she cant be taking a vacation in Vermont at the moment,

Mnh thấy về nghĩa cu B v C đều giống nhau :wallbash:

7. When replying to this advertisement, please.a stamped addressed envelope.
a. Present
b. Contain
c. Enclose
d. Include
Ai c thể phn biệt hộ mnh sự khc nhau về nt nghĩa của cc từ ny được khng? Tra từ đều dịch l bao gồm, chứa đựng

Thanks :grad:
Trả lời của tiểu thư mini:


Mnh thắc mắc về đp n của một số cu trong box multiple choice, ai giải đp gim mnh với :wallbash:

7. What if I .. you that there is a good chance I can get tickets for the concert?
a. Were telling
b. Were to tell
c. Have told
d. Would to tell

=> What if: hy tưởng tượng l...
Dạng ước muốn, điều kiện => loại a, c, d
Were to do: cấu trc đng :D
Carpenters bổ sung: Trong cu điều kiện, cấu trc were to... khiến cho cu trở nn t c khả năng xảy ra hơn.
2. It couldnt have been Mary that you heard shouting last night, as she is vacationing in Vermont at the moment.
a. I think Mary is on holiday in Vermont now, so you may be wrong in thinking that you heard her yelling last night.
=> đy l yếu tố lm sai lệch nghĩa ban đầu của cu
b. Right now, Mary is having a holiday in Vermont, do it is impossible that it was she whose shouting you heard last night.
=> Gần nghĩa v đng ngữ php nhất
c. Are you sure it was Mary that shouted to you last night, because, as far as I know, she is on vacation in Vermont at the moment?
=> "Bạn c chắc khng?" - Cu hỏi nghi vấn===> Trong khi cu gốc mang khẳng định quan điểm người ni :D
- Ngoi ra: "shouted to you": ht vo ( mặt) bạn :P ==> khc cu gốc rồi :D
d. If it was Mary that you heard yelling last night, then she cant be taking a vacation in Vermont at the moment.
Mnh thấy về nghĩa cu B v C đều giống nhau :wallbash:

:D _ :D


7. When replying to this advertisement, please.a stamped addressed envelope.
a. Present
b. Contain
c. Enclose
d. Include
Ai c thể phn biệt hộ mnh sự khc nhau về nt nghĩa của cc từ ny được khng? Tra từ đều dịch l bao gồm, chứa đựng

=> contain: bao gồm # include: bao gồm ,chứa đựng như sau:
- contain: Ex: The suicase contains my new hats and some book => Chiếc vali ny đựng những ci mũ mới của ti v vi quyển sch - ngoi chũng ra khng cn g nữa
- Include: nếu thay Contain bằng Include th c nghĩa ngoi những chiếc mũ v mấy quyển sch th vẫn c thể cn một số thứ khc nữa

- Cu ny đp n C. Enclose: gửi km theo ( trong thư từ, bưu phẩn)
Thanks :grad:

Carpenters
01-08-2013, 04:56 PM
Thắc mắc của Alan 12:

Mnh thắc mắc về đp n của một số cu trong box multiple choice, ai giải đp gim mnh với :wallbash:

2. It couldnt have been Mary that you heard shouting last night, as she is vacationing in Vermont at the moment.
a. I think Mary is on holiday in Vermont now, so you may be wrong in thinking that you heard her yelling last night.
b. Right now, Mary is having a holiday in Vermont, do it is impossible that it was she whose shouting you heard last night.
c. Are you sure it was Mary that shouted to you last night, because, as far as I know, she is on vacation in Vermont at the moment,
d. If it was Mary that you heard yelling last night, then she cant be taking a vacation in Vermont at the moment,

Mnh thấy về nghĩa cu B v C đều giống nhauChỗ chữ t l sao giải thch cho mnh với .cảm ơn .

Theo mnh nghĩ chỗ t đậm thứ nhất của bạn chắc l bị lỗi đnh my, c thể l "so it is".

Chỗ thứ 2 c lẽ tc giả dng cu chẻ để nhấn mạnh, nhưng mnh cũng chưa thấy trường hợp chữ "whose" bao giờ. Cu ny c lẽ đề khng được ổn.