PDA

View Full Version : Unit 2 Những điều cần biết _ A ReadingXgirl_1418712
02-08-2007, 05:40 PM
T́nh h́nh là tớ thấy không ai thích vào thảo luận hay sao ư. Nếu bạn nào có thắc mắc ǵ về nội dung hay ngữ pháp trong Unit 2 th́ post vào đây nhé Tuần này, thay v́ thảo luận, chúng ta sẽ focus on writing. Mọi người cố gắng chữa bài của nhau nhé. tớ sẽ cố gắng đóng góp ư kiến nhiều nhất theo khả năng của tớ:smilie_goodjob: to' cung rat mong nhận được sự giúp đỡ từ tất cả các thành viên trong diễn đàn dethi.com.Nhưng chúng ta sẽ chỉ sửa lỗi về ngữ pháp và cách dùng từ, cách diễn đạt. Ư kiến cá nhân là optional. Mọi người chịu khó viết nhé
Topic for writing :
1,How is your ideal teacher? use specific reasons to support your idea
2, some people choose friends wh are different from themselves . Others choose friends who are similar to themselves . What's your opinion? . Use specific reasons to support your idea
3, can you tell us a story at school that had a major influence on your life

smile pasta
04-08-2007, 10:14 PM
In my opinion, an ideal teacher should be strict but also gentle. Why? First, strict teachers can make students look up to them and they will study diligently such as studying all lessons, doing all the exercises and so on ( if not, students never do what teachers ask ^^). In the other hand, teachers who are gentle and understand what the students feel and think as " Always listen to everyone, Always understand everybody " certainly get a lot of sympathy from students and the relative between teachers and students will be better.


********************************************
It's hard to say about friends but about myself, I will choose friends who are similar to me because friends are people who I could share with them about my happiness, my sorrow ... . They understand me and they could know my mood so they easily help me to feel better. Morever, I usually talk to friends who have the same lifestyle and hobbies as me easier. The other thing is I can't find any interest in chatting with friends who are different from me because they are completely contrary to me.
Although my English now is not good but it's certainly better than before. When I was in class 4, I used to hate studying English but luckily, my English teacher helped me a lot in studying it and she makes me like learning it until now. I am very thankful to her.
( I know that my writing still has a lot of mistakes but I hope everybody will hel me correct it. Thanks ^^ )

Xgirl_1418712
05-08-2007, 10:02 AM
First, strict teachers can make students look up to them and they will study diligently
look up to = respect or admire . i don't know what do u mean

In the other hand, >>> on the other hand^

teachers who are gentle and understand what the students feel and think as " Always listen to everyone, Always understand everybody " certainly get a lot of sympathy from students and the relative between teachers and students will be better.
> Why ? u should explain your topic sentence specifically


and the relative between teachers and students
relative >>relationship

********************************************

It's hard to say about friends but about myself, I will choose friends who are similar to me because
Should be no "because" . Stop the sentence here , and start a new sentence. ( nếu để because , 1người đọc có cảm giác bị coi thường , 2câu văn không chặt chẽ , 3người Mĩ không thik dùng thé^^)

friends are people who I could share with them
just say :friends are people who I could share with

Morever, I usually talk to friends who have the same lifestyle and hobbies as me easier.
>Morever, I find talking to friends whose lifestyles and hobbies are the same as mine easier


he other thing is I can't find any interest in chatting with friends who are different from me because they are completely contrary to me.
>The others, I can't find any interest in chatting with them . they are completely contrary to me.

WHAT DO U THINK ABOUT HER OPINION? SHE FINDS A STRICT BUT GENTLE TEACHER IS THE BEST AND WANT TO MAKE FRIEND WITH PEOPLE WHOSE HOBBIES AND LIFESTYLES ARE THE SAME AS HER .WHAT ABOUT A TEACHER WHO IS NOT STRICT AT ALL BUT HAS HIS OWN SPECIAL METHOD TO CONVERT THE LAZY AND RUDE STUDENT TO GOOD STUDENT?

The more u share, the better your writing is :)

thepinkmouse_61195
08-08-2007, 10:30 AM
Sao lại ko có ai thích thảo luận cơ ch­­­­­ứ.Bạn cứ nghĩ vớ vẩn ,mình thích thảo luận lắm nhưng ko có thời gian mà vốn tiếng anh cũng ko nhìu.Bi giờ mình viết có gì các bạn sửa giúp mình nhe,thanks:smilie_goodjob:
.
She taught me 1 year but i love she very much
She taught me 1 year but i love her very much
.
Special she also reply all of my letter i send for her ,
Especially she also replies all of the letters i send her
.
And i proud of my teacher:shuriken:
I am proud of ....

who always litstens me
listen to me
.
I always tell to my friends
.I always tell my friends

I Am so sorry you . I intended to help u tho check your article but i clicked unintended button . That's my carelessness . can you forgive or let me off ?

Xgirl_1418712
10-08-2007, 10:00 AM
.
She taught me 1 year but i love she very much
She taught me 1 year but i love her


who always remembers your birthday and send for you a gift
>who always remembers your birthday and send you a gift

.Special she also reply all of my letter i send for her ,she always shares my feeling and makes me smile
>Especially she also reply all of my letters i send her ,she is always sympathetic to my feeling and makes me smile send sb sth / send sth to sb


.And i proud of my teacher
I am proud of my teacher


In addition an ideal teacher is a person who always litstens me and understands all of things i want to say.
In addition, an ideal teacher is a person who always litstens to me and understands all of things i want to say


I always tell to my friends
I always tell sb sth / tell sth to sb

I thing that u lack the first topic sentence and supporting sentences for the second topic sentences

Phnam
10-08-2007, 04:12 PM
Read the small talks (P.22) and write another about yourself using both the clues below and the talks you’ve read :
-Greeting
-Name/Age
-Where you live
-Where you’re studying/Which class
-Interests/Hobbies
-What subjects you often learn at school/Which subjects you like and dislike.Why?
-….
Next, name as many subjects as you can :
English, Maths, Physics,…
Then do task 1 and task 2 in your student book :

Read the talks once again and answer the questions :
1.Where does Phong study?
2. How many students are in Phong’s class?
3. Which subject does Phong like best? Why?
4.Where does Miss Phuong teach English? How is it?
5.How does she think about teaching?
6.Where do Phong and his father live ?
7.What does Mr Ha worry about?

Xgirl_1418712
05-09-2007, 04:54 PM
Ui ui , lớp sao không ai vào viết bài thía này :(
Mọi người thử nghĩ về đề tài này nhé : What do u like the most and hate the most at school?

Xgirl_1418712
18-09-2007, 03:42 PM
A _ Reading
Trong phần A reading/ Before you read của Unit 2 có yêu cầu " when you meet your friends, which of the following topics do you often talk about ?
*Sports and games
*entertainment
*health problems
*hobbies
*holidays
*films
*weather
*work and study

Vì vậy, Các bạn thủ liệt kê các tù vựng liên quan dến chủ đề này nhé . Nếu bạn nào đặt đc những câu thật ấn tượng có chứa những từ đó thì sẽ nhớ những từ đó rất lâu đấy :dancing-banana:
* tên các môn thể thao/ game( EX :soccer, table tennis....)
* Tên các loại bệnh( EX headache, constipation ^^)
* Các thể loại film( EX : documentary , science fiction..)
*Cáctừ ngữ có thể miêu tả về thời tiết ( EX sunny, hot , overcast..)
* Các từ ngữ miêu tả về công việc/ sự nghiệp học hành^^( EX :stresful work , hard-working ...)
* các môn học trong trường
Note
Trong phần reading này , bạn cần nhớ những cụm từ sau
* trong phân` while you read
have a lesson
Help with: chính xác là help sb with sth hoặc help sb to do sth hoặc help sb do sth mang nghĩa giúp đỡ ai làm gì đấy
Cũng có cấu trúc help sb in sth/ doing sth : giúp đỡ ai trong việc gì đấy
To be stuck/ get stuck : bị tắc nghẽn....
in heavy traffic : nôm na là mật độ giao thông dày đặc
worry about sth : lo lắng về cái rì
crowded with : đông (j` j` đấy )VD trong bài có câu : crowded with shoppers( rất đông khách hàng
live far from
at school. At school thi` dc dung` nhiu` trong TA Anh . In school dc dung` nhieu` trong TA Mi~
teaching profession. TEaching là danh từ cảu động từ teach. Profesion là nghề nghiệp.

After you read
* What subject you like the best and why
*What you like or dislike doing at school
*What you worry about at school

Trong bài cũng có một câu hỏi rất hay : Why does Phong like English. Thế còn các bạn? Chẳng nhẽ lúc nào cũng trả lời Because its very intersting???^^
*HAyx trả lời câu hỏi " Why do you like English?
*Trong bài có từ teaching profesion. Vậy sự khác biệt giữa profession/job/career/ work/ trade/ occupation là gì? các bạn thử tìm những ngữ cảnh có mặt từ đấy và tìm hiểu nhé^^

vhoaithanh
19-09-2007, 11:49 AM
In my opinion, an ideal teacher should be creative and have a good sense of humor. As we know, in our school or in our class, there are recently some teachers who make their students feel unsatisfied and sleepy with the way they teach. However, these teachers haven't recognised that they need to change and innovate themselves. The creative teaching method helps both teachers and students feel convinient and attractive with the lesson, as well having a good sence of humor creates a comfortable environment in class and creates a good relationship between the teacher and students.

Xgirl_1418712
19-09-2007, 10:30 PM
wow. What a great idea. do you agree with him about his ideal teacher? What do you disagree with him? What about your own ideal teacher? Please your ideal so that we can improve our writing and reject other argument.

Cloudee
21-09-2007, 08:10 PM
Follow me, an ideal teacher should be humorous and he or she should talk to their students a lot. With the sense of humor, the teacher will receive the love from students, and with the chatting s, he or she will be a real friend of us students. I am very happy that my head teacher now is an ideal teacher ^_^. In every lesson, she always tries to make us feel comfortable and excited by telling a lot of stories of literature( she is a teacher of Literature). After class, she often talks with us about all things: friendship, love^^, school, literature, etc. I love my teacher so mụch

rikatoji
22-09-2007, 10:01 PM
I think that having a close friend may be the happiest in our life. We cannot deny that finding a good friend is vert difficult, however, it isn't impossible . Everyone can choose friends in different ways , some people choose friends who are diffirent from themselves, other choose friends who are similar to themselves .............In my opinion, we don't need to choose who are too different or similar to ourselves . A friend who are different can make us change our thought and characters, help us have various funs and diffirently interesting things in our life .In addition , we will become a more comprehensive people when we learn from them . However, a similar friend is the best person that we can talk to and share our opinons and thoughts because they have the same things as us .
Therefore, i will choose a friend who have different as well as similar things .
Ḿnh ko tài nào gơ được tiếng anh nên đánh rất lâu , giúp ḿnh với.//////////////?????????????????????

thaoquaxanh
29-09-2007, 03:45 PM
I think friendship has many kinds : friendship in studying,in public,on business...Therefore I don't mind about the people who have similar or different character with me. A friend who has similar character like me can understand when I am happy, sad ,or need to share. They make me feel comfortable, and safe.A friend who has mutually hostile character with me can make me change a lot. As the sun and the moon, black and white, water and fire, although we are mutually hostile, we always deeply attached to each other in some ways. That friend can see the world different from me. It can be stupid,interesting,funny, or crazy. Making friends with them, I smile more often, and I find the world beautiful in different ways. I think everybody should have a close friend. That friend is not only faithful but also keep our secret. He knows to advise us when we make mistakes, dares to slap us strongly when our mistakes are really very bad. A loyal friendship can last forever wherever we are.

Xgirl_1418712
02-10-2007, 01:59 PM
.A friend who has mutually hostile character with me can make me change a lot. As the sun and the moon, black and white, water and fire, although we are mutually hostile, we always deeply attached to each other in some ways. That friend can see the world different from me. It can be stupid,interesting,funny, or crazy. Making friends with them, I smile more often, and I find the world beautiful in different ways. I think everybody should have a close friend. That friend is not only faithful but also keep our secret. He knows to advise us when we make mistakes, dares to slap us strongly when our mistakes are really very bad. A loyal friendship can last forever wherever we are.
wow , i marvel at your opinion ^^ . You must be an open-minded and tolerant person. I have the same idea as yours. Each friend is a meaningful present that God offers us . the importance is whether we detect how meaningful he or she is . We can learn a lot from each action, talk, behaviour... by our friends and that is invisible meaningful presents for us . The more friend we have , the more various of view we can see and infer useful thing for yourself . Beside , friends are people whom we can trust even rather our relatives . We are fellow friend :smilie_goodjob: . Obviously , people can not exist till now without share and support .

however , we are having a discussion about " who doyou prefer? " and you must choose .:Devil: . There is no word " perfect " in this arange-of -choice world . Who do you prefer ? a close friend with the same character as yours or one different in character as yours ?

Xgirl_1418712
02-10-2007, 02:13 PM
Languge focus

1 , pronunciation

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/pron/index.shtml vào đây tha hồ luyện phát âm nhé.

2,Grammar
Có bạn nào có thể liệt kê mọt số gerund và to infinitive hay dùng không nhỉ
Wh-question đã được viết rất đầy đủ ở đây nè : http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=8429

thaoquaxanh
06-10-2007, 04:02 PM
maybe I prefer a close friend with the same character to one different in character as me. Really I never think about who I like more.Everybody,whether they are twin or not, hve personal features.My friends usually say that going shopping with me is their most mistake because in my eyes, everything are all beautiful, nothing is uglier, nothing is more lovely.To be honest, I have also never
hated someone since I was small.I am only angry with them in a few minutes and after that I forget immediately.I am too eccentric,amnot I?
So Nguyen Thuy Dung, you have the same idea with me, do you want to make friend with me although I don't live in Hanoi