PDA

View Full Version : Care aboutwall_bellyT
30-07-2007, 11:09 AM
Xin hỏi là trong tiếng Anh có cụm phrasal verb nào là "Care about" không? E ḍ trong từ điển mà hok có

reddevil89
30-07-2007, 02:04 PM
có bạn ạ
care about sth/sb là để chỉ sự quan tâm đến 1 ai đó, 1 thứ nào đó, 1 vấn đề nào đó, etc.

wall_bellyT
30-07-2007, 02:39 PM
Thế nó có khác gì với chữ Care đừng riêng lẻ và Care for?

Conan Doyle
30-07-2007, 03:01 PM
Care about something: Cảm thấy cái ǵ đó cần quan tâm, lo lắng

Nhưng lưu ư rằng ở đây (care) không được dùng ở th́ tiếp diễn.

Các bạn cho ư kiến khác, nếu có.

Thân

wall_bellyT
30-07-2007, 04:29 PM
Thế nó khác với Care for chỗ nào ạ?

coolplay
30-07-2007, 05:01 PM
Theo mình chắc chắn có cụm từ "care about". Nhưng sự khác biệt ở đây là:
- Care for someone có nghĩa là chăm sóc 1 ai đó
- Care about có nghĩa là nó thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm hơn là sự chăm só.

Có thể chưa rõ ràng lắm, mong các bạn góp ý. :cool:

HongPhong07
31-07-2007, 01:34 PM
Vậy sao bạn không thử viết ra một vài câu xử dụng tới cụm từ ấy?
Trước khi mình đưa ra ví dụ, có một điểm bạn nên lưu ý rằng chữ "About" là một preposition.

You are the only one I care about - Anh là người duy nhất tôi quan tâm tới.

I don't care about you - Tôi không quan tâm đến anh.

She only cares about herself - Cô ấy chỉ quan tâm đển bản thân cô ta.

________________

Trước khi ra ví dụ cho cụm từ "care for," xin bạn lưu ý rằng "For" là preposition mà cũng là co-ordinating conjunction.

You are the only person I care for in this situation - Anh là người duy nhất tôi quan tâm tới trong vấn đề nầy.

I don't care for you because you're not worth it - Tôi không quan tâm đến anh vì anh không xứng đáng.

She only cares for herself during the evacuation - Cô ta chỉ quan tâm đển bản thân cô ta trong lúc tản cư.

Thật ra những cụm từ như "in this situation," "because you're not worth it," và "during the evacuation" không cần thiết trong câu nói, nhưng mình muốn viết ra để vạch rõ sự khác biệt giữa hai cụm từ "care for" và "care about."

Như bạn đã thấy rõ, sự khác biệt giữa hai cụm từ nầy là cái lý do phía sau của nó. Khi chúng ta viết "care about" chúng ta không cần giải thích lý do tại sao. Nhưng khi viết "care for," chúng ta cần phải chuẩn bị lý do để giải thích, bởi một lẽ hẳn hoi rằng chữ "for" có nghĩa là "vì." Ví dụ, "for that [vì vậy], for he has gone [vì anh ta đã đi], for such reasons [vì những lý do ấy]."
..................

Tóm tắc lại, khi chúng ta nói "care about" là chúng ta "quan tâm đến" một ai đó vô điều kiện, nhưng khi chúng ta nói "care for" một ai đó là chúng ta chỉ "quan tâm đến" người đó vì một lý do nào đó.