PDA

View Full Version : Managers- executives and directorsbookworm
20-07-2007, 02:57 PM
http://aycu23.webshots.com/image/21382/2005660577187140027_rs.jpg


http://aycu35.webshots.com/image/21914/2005608372186282032_rs.jpg

milky_way112
24-07-2007, 10:15 PM
thanks. i think it's quite useful

cccbbb
04-11-2007, 03:43 PM
hiihi mới nhập môn business nên cái này rất hữu dụng. Thanks bạn nhé , nhân tiện cho hỏi cái non excutive là gì thế hả bạn

MEI YING PAN
03-01-2008, 10:29 PM
non-executive la những người cũng tham gia vào việc lănh đạo trong công ty như vạch ra các chiến lược bằng cách tham dự các đại hội cổ đông nhưng ko có quyền tham gia ra quyết định v́ họ chỉ góp vật chất thui, c̣n các executive mới có đầy đủ các quyền của một nhà quản trị cấp cao, cấp trung hay cấp thấp

thu112003
30-01-2008, 03:13 PM
Chao cac ban. Minh moi di lạm Xep giao cho minh may hop dong, bien ban de dich sang tieng Ạnh Ngon ngu hop dong kho tim lạm Mong may ban giup minh nhẹ Cam on truọc:new:

thu112003
30-01-2008, 03:14 PM
Cac ban co the post nhung cau, hay nhung cum tu thuong thay trong ban hop dong dc khọng Co ai co mau cac van ban hop dong thi tot qua, cho minh xin. Chan thanh cam on