PDA

View Full Version : can't stay here in heaven-Tears In Heaven lyricsbolzano_1989
18-07-2007, 09:40 AM
Trong Tears In Heaven lyrics c khc sau nhờ cc bạn dịch gim mnh:
Cause I know I just can't stay
Here in heaven

Cause I know I don't belong
Here in heaven
Thanks for help.

bonghongxanh82
19-07-2007, 11:52 AM
Vì anh biết rằng mình không thể ở lại
Nơi chốn này của thiên đường

Vì anh biết rằng mình cũng không thuộc về
Nơi chốn đây của thiên đường