PDA

View Full Version : Bác nào học writing task 1 trong IELTS rồi giúp ḿnh vớie-pluv
19-09-2012, 07:19 PM
Mọi người chỉ giúp ḿnh chiến lược để viết writing task 1 về bar chart với.
Ḿnh thấy bar chart có 2 loại ( thường là multiple bar chart )
1. those that show change over the time
ví dụ như thế này :

13205

2. those that compare different items:

13206

Mong các bác chỉ giáo giùm với :59: (c̣n dạng nào nữa không nhỉ ???)

Thinkhuat
20-09-2012, 12:54 PM
Mọi người chỉ giúp ḿnh chiến lược để viết writing task 1 về bar chart với.
Ḿnh thấy bar chart có 2 loại ( thường là multiple bar chart )
1. those that show change over the time
ví dụ như thế này :

13205

2. those that compare different items:

13206

Mong các bác chỉ giáo giùm với :59: (c̣n dạng nào nữa không nhỉ ???)

C̣n nhiều dạng nữa mà bạn:
1) Linegraph (Biểu đồ đường): tỉ lệ ra đề là 18.5%

2) BarChart (Biểu đồ cột): tỉ lệ ra đề là 18.5%

3) Piechart (Biểu đồ Quạt): tỉ lệ ra đề là 15.5%

4) Table (Bảng thông tin): tỉ lệ ra đề là 30%.

5) Process or Cycle (Miêu tả 1 ṿng tuần hoàn, 1 quá tŕnh): tỉ lệ ra đề là 12.5 %

6) Map (Bản đồ): tỉ lệ ra đề là 5%.

Thinkhuat
20-09-2012, 01:20 PM
Ḿnh có 1 vài suggestion thế này:
Mở bài
Tip: Bạn nên luyện tập sử dụng thành thạo các mẫu câu thường dùng khi viết mở bài.
- The chart/barchart/graph/… shows/illustrates/reveals/represents/indicates/gives information about… What? Where? When?
VD:
This graph illustrates the number of international students studying in Beijing over a five-year period
Thân bài:
Ở phần thân bài, các bạn cho giám khảo 1 cái nh́n tổng quan về mấy cái biểu đồ trước, ví dụ như trends nó lên xuống thế nào, hay bạn phân chia các thông số ra sao.
Đi sâu vào thân bài, các bạn đưa các số liệu vào theo từng năm, theo từng mục, đưa ra so sánh giữa các phần… (nhiều quá, nhiều quá ) Để làm tốt phần này, các bạn cần phải biết phân tích đề kĩ, xếp loại nó, dạng nào, dạng table th́ xem phần hướng dẫn table, dạng chart th́ xem hướng dẫn chart.
Kết bài :
Tip: phần mở bài bạn viết ǵ, phần kết bài bạn cũng có thể viết lại nội dung đó, nhưng phải sử dụng từ ngữ, cách viết khác. Trước tiên, luôn luôn mở câu kết bài bằng các từ dùng chỉ tổng thế: Overall, It is evident/ obvious/ apparent/ clear/ that… Sau đó, nêu các nhận định chung về các chart, poll ḿnh đang làm.

VD: It is evident that the graph highlights a considerable difference between the number of students studying at Beijing and those studying at other cities over the period from 2002 to 2007