PDA

View Full Version : Cần bài tập cho lớp 8 THCS.phungthilien
20-08-2012, 03:25 PM
Ḿnh đang cần bài tập nối câu về cấu trúc: S+verb + Adv + enough + to- V. Không phải S +be + adj + enough +to -v đâu nhé! Ai có post cho ḿnh một ít. Thanks!