PDA

View Full Version : thac mac 1 so tu vung tu dai bbclamaitran
08-08-2012, 09:58 PM
1 số từ vựng ḿnh lấy từ đài bbc mà ko hiểu nghĩa của nó. Nhờ các bạn trả lời giúp nha. thanks trước nhiều lắm!
1. "Mubarak" nghĩa là ǵ nhỉ?
2. "recovery" bản thân nó là danh từ nghĩa là "sự đ̣i nợ" nhưng trên đài sử dụng nó như một verb. Ḿnh ko hiểu why sử dụng nó như 1 verb? và nếu là verb nó có nghĩa là ǵ?
3. "remain about" nghĩa là ǵ vậy? có thể cho minh đặt câu minh họa?
4. "bain capital", "breaking news", "jailed relatives", "champion tiger wood", "resume bilateral cricketing" tất cả chúng thể lọai và nghĩa là ǵ vậy?
5. "India Pakistan cricket" cụm từ này nghĩa là ǵ?

Monday Ah
06-09-2012, 01:06 PM
Mubarak means "Blessed"
recovery nghia la` phục hôi `
The India (http://en.wikipedia.org/wiki/India_national_cricket_team)–Pakistan (http://en.wikipedia.org/wiki/Pakistan_national_cricket_team) cricket rivalry is one of the most intense rivalries (http://en.wikipedia.org/wiki/Sports_rivalry) in the world