PDA

View Full Version : các bạn giúp ḿnh bài này chútdoremol
16-05-2012, 03:57 PM
the pen.....so u should throw it away
A.won't write
B.doesn't write
C.can't write
D.ins't written

choobi
16-05-2012, 05:11 PM
the pen.....so u should throw it away
A.won't write
B.doesn't write
C.can't write
D.ins't written
ḿnh nghĩ đó là B

moonangel
16-05-2012, 08:17 PM
Ḿnh nghĩ là C bạn ạ

Mr.Love Lorn
31-05-2012, 07:42 PM
B bạn à, giống câu "water and oil don't mix together" th́ phải:59:

chacay
31-05-2012, 07:48 PM
the pen.....so u should throw it away
A.won't write
B.doesn't write
C.can't write
D.ins't written

Theo tôi là B. Nó cũng giống câu It doesn't work vậy.
Theo tôi không phải là can't write, bởi v́ can là chỉ khả năng, năng lực. Nếu nói The pen can't write có vẻ hơi vô lư bởi v́ Cái bút người ta làm ra nó là có khả năng viết mà. Nếu dùng can't write th́ phải để The pen can't write any more. Như vậy th́ câu mới diễn tả việc cây bút hiện tại không dùng được nữa rồi (chứ k phải bản thân cây bút là k thể dùng được).
C̣n đáp án doesn't write th́ lại được. Đây là hiện tại đơn mà, để tường thuật 1 sự thật, sự việc trong hiện tại. Doesn't write bản chất chỉ là thông báo, tường thuật thông tin là Cái bút này không viết được (chứ k hề chỉ khả năng của cái bút như can't write). Vậy nên dùng trong câu này không sai.

Miss you88
31-05-2012, 08:27 PM
theo minh chon dap an C
:59:

thaopro_tb_97
04-06-2012, 12:14 PM
B thi paj
neu bjt chjnh xac dap an thj post len ha

saokizay
04-06-2012, 01:04 PM
:47_002:............................

SUPER UFO
04-06-2012, 04:10 PM
the pen.....so u should throw it away
A.won't write
B.doesn't write
C.can't write
D.ins't written

We can use WILL NOT or WON'T to talk about unwillingness or refusal. (Micheal Swan)
- She won't open the door. (Cô ấy không chịu mở cửa.)
- The car won't start.(Cái xe không chịu nổ máy.)

siuCyrus
04-06-2012, 04:50 PM
the pen.....so u should throw it away
A.won't write
B.doesn't write
C.can't write
D.ins't written

B. Doesn't write
Giống như 1 bạn ở trên, ḿnh cũng dựa vào cái câu quen thuộc là "it's doesn't work" ( nó không hoạt động)

mtaq_lenguyen
04-06-2012, 06:34 PM
Đúng là có cụm từ it doesn't work , mà ḿnh cũng nghe câu it can't work nữa , chọn ǵ đây^^!

SUPER UFO
04-06-2012, 09:20 PM
Nếu theo OALD th́
7 to work correctly or in the way mentioned
-[I]This pen won't write.
http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/write

LHX
05-06-2012, 02:27 AM
the pen.....so u should throw it away
A.won't write
B.doesn't write
C.can't write
D.ins't written

As Super UFO has said, the correct answer should be A: won't write. Native speakers would use "will not" in this situation as "will not" implies a sense of refusal. Ex. I won't go => I refuse to go.

If we choose B, the pen "doesn't write", the answer is not as strong or firm as "will not write". Why not? That is because we can always find a way to repair the pen so that it can write again. Likewise, answer C is not as good as answer A.

Answer A implies that the pen is not repairable because no matter how much we have tried, it just will not write. And when something is beyond repair, that's when we should consider throwing it away.

happy_toto
09-07-2012, 07:59 AM
t chọn đáp án B