PDA

View Full Version : Rat Can Su Giup Suc Chia Se Cua Cac Bandoku
15-06-2007, 07:16 PM
1/ You know COBRA company has expensed quite a lot in the past in the last 5-6 years. COBRA expenses everyyear at the wage of 30-40%, employ more workers and we have no time to look into the system, so once IMPAC approached us for the IMPAC 10.000, we thought that should be a good thing that we would like to get some system in our company and also because of our production it’s seasonal we have low season and hi season, so I think quite good that we get more system in our company.

bookworm
15-06-2007, 09:11 PM
Công ty Cobra chúng tôi đã chi tiêu một khoảng tiền tương đối lớn trong quá khứ cũng như 5 đến 6 tháng gần đây. Trung bình hàng năm công ty chúng tôi phải chi gần 30 đến 40% tổng chi phí cho tiền lương, mướn thêm nhiều công nhân và chúng tôi gần như không có thời gian cho việc xem xét mở thêm các hệ thống. chính vì thế mà khi IMPAC đề nghị cung cấp cho chúng tôi khoảng 10 000, chúng tôi đã xem đây như một điều kiện thuận lợi để mở rộng thêm nhiều hệ thống của công ty. Song song đó, các sản phẩm của công ty thường bán theo thời vụ, có mùa bán chạy có mùa không, nên tôi nghĩ rằng có thêm nhiều hệ thống trong công ty sẽ tốt hơn


bạn học kinh tế hay ngoại thương hả, dịch toàn là về business không :-)

doku
15-06-2007, 09:22 PM
2/Before we start the program, our company has many problems about main system and cost control, even we already got ISO 9.001 and have many experienced managers to work with us but we still have the problem, the most reason about the communication problem or the managers dont go to the same direction.4/Hi Im Kym Thompson I take care and responsible for production 4 here at the COBRA international department the last 10-12 months involve with the IMPAC program that has been undertaking here at COBRA and program very satisfied and helpful in assisting me and control in my production have in good inside on day to day leve in my production and have felt that and absolutely right to work out and pre for what we get involved with.

doku
15-06-2007, 09:24 PM
5/Saving I think as of today I think we could save something like 32 million baht compared to claimed numbers of about 30 million baht better saving than plan.


6/For the productivity if we compare with before we start this program and after we finish this program we can see we got the saving in every production, in production 1, production2, production3, and production4. this is if we can continue like this in the next year we can see the success not so difficult for our company. Thank u.

7/For manufactory 1 we can got the saving in term of baht equal 11.107.000 baht, for manufactory 3 we can got the saving in term of baht 1.201.000 baht, the saving for manu 1 920.000 baht, for manufacturing 3 11.690.000 baht. This is the improvement at our company.

doku
15-06-2007, 09:26 PM
8/We can say that a lot of changes in the company we can see the company stronger consider that the differences in the lines its gettting better can see from most of the line leader supervisor manager giving much better consider the involvement from the work much better easily.

9/We can show more in our department have improve more in productivity and communication skill.

10/Many thing changed in our company, example in the manager level almost of the manager like now they try to increase in many parts of our program and also right now we have very clearly that mean all of operator will be going the same way and also this go target from the executive go down to all manager and also for the manager go to under them step by step


11/I think all we are quite satisfied with the IMPAC system we would like to continue the system and would like to improve to our system further.

doku
15-06-2007, 09:27 PM
12/Well, for me a great experience because initially all the executives in the company have been I can say autode we have technical background and maybe not enough management background its necessary to run the company so good
I have learnt a lot so I think everybody here has learnt a lot now we can say we going to starter
2004 year basic in comparison 2003.

13/Now at the IMPAC the first stage of the program I am happy to say that we will continue to use this too and training because we such value to in the sec of controlling and managing the line.

14/We saw its quite satisfied I think we have now better working system for our workers for the supervisor but also for our management.

bookworm
15-06-2007, 09:31 PM
(to be continued...)

Trước khi triển khai chương trình này, công ty chúng tôi phải đối mặt với nhiều vấn đề về hệ thống chủ và kiểm soát chi phí. Dù rằng công ty chúng tôi được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001 và có một đội ngũ cán bộ quản lý già dặn kinh nghiệm hỗ trợ, nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều vướng mắc, đặc biệt là về vấn đề giao tiếp và các cán bộ quản lý không hiểu ý chúng tôi lắm

vanhiep
15-06-2007, 09:50 PM
éefsefsefsefsefsefsefsefsefsefsefse