PDA

View Full Version : giúp em với 1 câu này thôivhcometrue
13-02-2012, 08:34 PM
she wanted to serve some coffee to her guests. However,.........
a. there was not a great amount of the sugar.
b.she did not have much sugar.
em thấy cả hai phương án đều đúng về cả ngữ nghĩa lẫn ngữ pháp nên k biết phải làm sậoi giải thich cho em vơi..............................:30_002::30_00 2:

wellfrog
13-02-2012, 09:11 PM
she wanted to serve some coffee to her guests. However,.........
a. there was not a great amount of the sugar.
b.she did not have much sugar.
em thấy cả hai phương án đều đúng về cả ngữ nghĩa lẫn ngữ pháp nên k biết phải làm sậoi giải thich cho em vơi..............................:30_002::30_00 2:
Đây thuộc về văn phong chứ không phải sai về ngữ pháp. Em chú ư câu đầu dùng chủ từ she th́ câu sau phải dùng she chứ không nói trống không. Cái này luyện thi TOFEL nó dạy kĩ lắm :smilie_goodjob:

vhcometrue
16-02-2012, 07:19 PM
ra thế a!câu này th́ em hiểu rồi nhưng mà ss/bro có thể cho em một vài ví dụ kiểu này nữa được k a?bởi v́ em đoán là dạng này cũng có nhiều khi thị
nhân tiện đây em cũng hỏi một câu có trong bài 15p của tụi ẹm
what will happen if we live........... air.
ạ withọut b.among c.in
em nghĩ là nếu chọn là without th́ câu này phải là điều kiện loại 2 k có thật ở hiện tai.n không biết nên điền ǵ và nghĩa ntn?

wellfrog
16-02-2012, 08:24 PM
ra thế a!câu này th́ em hiểu rồi nhưng mà ss/bro có thể cho em một vài ví dụ kiểu này nữa được k a?bởi v́ em đoán là dạng này cũng có nhiều khi thị
nhân tiện đây em cũng hỏi một câu có trong bài 15p của tụi ẹm
what will happen if we live........... air.
ạ withọut b.among c.in
em nghĩ là nếu chọn là without th́ câu này phải là điều kiện loại 2 k có thật ở hiện tai.n không biết nên điền ǵ và nghĩa ntn?
Em xem thêm ví dụ dạng này:

kathy studies very hard, and she is seen in the library night and day.
Câu này khó t́m lỗi sai v́ nó chuyên sâu về một vấn đề văn phạm ít được đề cập trong chương tŕnh phổ thông ở VN. Đó là về VOICE. Nói ngắn gọn là cách dùng active và pasive trong văn phong tiếng Anh. Câu này vi phạm nguyên tắc dùng 2 h́nh thức active và passive trong cùng 1 câu một cách không cần thiết. Ở đây sai B, phải dùng active : is seen => studies

Để hiểu rỏ hơn em có thể xem các ví dụ sai sau đây:

1. When I came home, a big dog standing at the door was seen by me.

Câu đúng:

When I came home, I saw a big dog standing at the door.
2. I like badminton, and tennis is liked by me.

Câu đúng:

I like badminton and tennis.

Lỗi văn phạm này chủ yếu dùng cho writing và nếu em có học TOEFL th́ cũng sẽ được học kỹ cái này.

Câu 2: đây không phải câu điều kiện loại 2 v́ chuyện hoàn toàn có thể xảy ra việc không có không khí, ví dụ như ở trong pḥng kín, dưới hầm sâu .... Chuyện nhiều người chết ngạt v́ lí do này lí do khác trên đời vẫn xảy ra mà

vhcometrue
23-02-2012, 04:21 PM
:27_003:hôm nọ em làm đề của truong trần phú hải phong để chuẩn bị thi loại có cái ń rất chi là thắc mắc lại k có đáp án nên post lên đay hỏi xem có bác nào biet th́ giảng hộ em cái:
1.many of his friends found it surprising .......his career as a worker in a steel factory.
a.that david began
b. when david began
c.david began
d.to know david began
2.it is necessary that every student in our class.............
a.work hard for the exam
b.works hard for the exam
c.should work hard for the exam.
3.chả là hôm nọ ḿnh thi có một câu viết lại hay hay ntn:
why didn'd you tell your teacher that you were ill?
ḿnh làm là you should have told your teacher that you were ill
nhưng đáp án lại là
you might have told your teacher that you were ịll
ḿnh thấy vô lí quá v́ might have phải dùng trong trường hợp cái ǵ có thể đă xảy ra trong qua khứ chứ nhi?hay là c̣n cách dùng nào khác
ai biết th́ nhanh giải đáp hộ ḿnh nhé ḿnh cảm ơn trước:07::07:

thaonguyen981
12-04-2012, 11:38 AM
1.d 2.a câu might ḿnh cũng chịu đấy :|

sóng mây xanh
16-04-2012, 08:27 PM
1d.2a.3c should have told có nghĩa là ước ǵ đă nói=> không chọn
might have told lại co nghia là có thể đă nói+> không chọn nốt. thao minhccaau này đáng ra phải dùng could have told : lẽ ra phải nói.