PDA

View Full Version : Make complete sentencePyro Dragon
03-06-2007, 09:32 PM
1. When/scouting/begin/England ?
=>
2. You/like/take part/sports?
=>
3. It/take/him/minutes/repair/bike/yesterday.
=>
4. When/he/boy/like/eat/sweets.
=>
5. Last year/I/be/bad/English.
=>
6. I/used/practice/speak/English/my friends.
=>
7. teacher/say/she/be/happy/I/make/progess/English.
=>
8. residents/store owners/concerned/new mall/few months
=>
9. mother/too/tired/cook/ten people/tonight.
=>
10. can/help/me/these bags?
=>

dokhanh
03-06-2007, 10:00 PM
1. When/scouting/begin/England ?
=>When does England begin scouting?
2. You/like/take part/sports?
=> Do you like to take part in sports?
3. It/take/him/minutes/repair/bike/yesterday.
=>It took him minutes to repair bike yesterday
4. When/he/boy/like/eat/sweet?
=>When dose he boy like to eat sweets?
5. Last year/I/be/bad/English.
=> Last year, I was bad at English
6. I/used/practice/speak/English/my friends.
=>I was used to practising speaking English to my friends
7. teacher/say/she/be/happy/I/make/progess/English.
=>teacher said that shẻ was happy as I made progessin English
8. residents/store owners/concerned/new mall/few months
=>:confused:
9. mother/too/tired/cook/ten people/tonight.
=> mother is too tired to cook for ten people tonight
10. can/help/me/these bags?
=>Can you help me with these bags?

Mấy cu ny hay thật đấy !!
Thanks for sharing

The Blademaster
04-06-2007, 11:07 PM
Theo mình câu 8 nên là:
Residents and store owners have been concerned about the new mall.

Pyro Dragon
05-06-2007, 07:24 AM
Các câu trên các bạn làm đúng rồi ( trừ câu 4 - mình có cảm giác rằng nó bị sai )
Còn câu 8 thì sai bét .
Residents and store owners have concerned a new mall since few months

Nhoc_Green
05-06-2007, 07:35 AM
Câu 4 : Did he like to eat sweets when he was a boy ?

Okie ?

Pyro Dragon
05-06-2007, 07:40 AM
Cu 4 : Did he like to eat sweets when he was a boy ?

Okie ?

Sai lun rồi bạn h ! Đy l một cu khẳng định nhưng bạn lại viết thnh cu hỏi ???:confused:

4. When he was a boy, he liked eating sweets

Nhoc_Green
05-06-2007, 07:46 AM
Hum ? Thì thấy dokhanh đổi thành câu hỏi nên nhóc mới làm vậy :)) , nhưng về ý thì chắc đúng nhờ :D

mit2710
05-06-2007, 11:16 AM
neu cau 6 minh vit la speaking with co duoc ko

Nhoc_Green
05-06-2007, 11:30 AM
neu cau 6 minh vit la speaking with co duoc ko

Nhc cũng hem r, nhưng chắc l dc >_<

dokhanh
05-06-2007, 11:55 AM
neu cau 6 minh vit la speaking with co duoc ko
"speaking with" cũng dc bạn ạh

ngườitithuơng
05-06-2007, 12:10 PM
Người Anh dng talk/ speak to sb, người Mỹ dng talk/ speak with sb cc bạn ạ.