PDA

View Full Version : Lession xxx : Cry on my shoulder[GreenMoon]
29-05-2007, 10:13 PM
Bài này dễ nghe lắm nhé mà lại hay nữa mọi người làm đi nhé
ḿnh sẽ post đáp án lên sau
(tự làm đi nhé đừng lên mạng t́m lời đấy)
Link:http://www.nhaccuatui.com/music.aspx?music=1&id=1
(để nghe chứ ko phải để down)If the (1)......never comes to you
If you need someone you're (2)........
If you're away from love and you'(3).......
If you call your (4)...... and nobody's home
You can run away but you can't (5).......
(6)....... a storm and through a lonely night
Then I show you there's a (7)........
The best things in life
They're free

Chorus:

But if you (8)....... cry
Cry on (9)........
If you need someone who (10)...... for you
If you're (11).......your heart gets colder
Yes I show you what (12)......can do

If your sky is (13)...... oh let me know
There's a place in (14)....... where we'll go
If heaven is (15)......years away
Oh just call me and I make your day
When the nights are (16).......and blue
When the days are (17)......for you
I will always stay here by your side
I (18).....you I'll never hide

Repeat chorus

What (19).........can do
What love can do
What real love can do
What love can do
What real love can do
What love can do


P/S : Ai dịch được bài này th́ tốt:p

khanhlinh_1403
30-05-2007, 01:06 AM
1/hero
2/felling Blue
3/re Alone
4/friends
5/hide
6/through
7/destiny
8/wanna
9/my Shoulder
10/cares
11/felling Sad
12/real Love
13/grey
14/heaven
15/a Million
16/getting Cold
17/getting Hard
18/promise
19/real Love

rockgirl3012
30-05-2007, 05:00 PM
If the hero never comes to you
If you need someone you're blue
If you're away from love and you're alone
If you call you friends and nobody's home
You can run away but you can't hide
Through a storm and through a lonely night
Then I show you there's a destiny
The best things in life
They're free

Chorus:

But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone who cares for you
If you're feeling sad your heart gets colder
Yes I show you what real love can do

If your sky is grey oh let me know
There's a place in haven where we'll go
If heaven is million years away
Oh just call me and I make your day
When the nights are getting cold and blue
When the days are getting hard for you
I will always stay here by your side
I promise you I'll never hide

Repeat chorus

What real love can do
What love can do
What real love can do
What love can do
What real love can do
What love can do

thuc
30-05-2007, 05:44 PM
i am a new student so i don't understand your lesson
can you help me ?:( :confused:

thuc
30-05-2007, 05:50 PM
ai co the dich bai nay khong ?[/FONT]Happy new year

No more champagne
And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue
It's the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday
Now's the time for us to say...


Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend

Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I


Sometimes I see
How the brave new world arrives
And I see how it thrives
In the ashes of our lives
Oh yes, man is a fool
And he thinks he'll be okay
Dragging on, feet of clay
Never knowing he's astray
Keeps on going anyway...Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend

Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I


Seems to me now
That the dreams we had before
Are all dead, nothing more
Than confetti on the floor
It's the end of a decade
In another ten years time
Who can say what we'll find
What lies waiting down the line
In the end of eighty-nine...


Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend

Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I

[GreenMoon]
30-05-2007, 06:24 PM
i am a new student so i don't understand your lesson
can you help me ?:( :confused:

bạn có thể click vào link ở trên đầu bài hát để nghe sau đó điền những chỗ bị thiếu trong lời bài hát
đơn giản vậy thôi :)

Ngo Hoang Yen
30-05-2007, 09:32 PM
If the heronever comes to you
If you need someone you're feeling blue
If you're away from love and you'alone
If you call your friends and nobody's home
You can run away but you can't hide
Through a storm and through a lonely night
Then I show you there's a destiny
The best things in life
They're free

Chorus:

But if you wannacry
Cry on my shoulder
If you need someone who cares for you
If you're feeling sadyour heart gets colder
Yes I show you what realcan do

If your sky is grey oh let me know
There's a place in heaven where we'll go
If heaven is millionyears away
Oh just call me and I make your day
When the nights are getting coldand blue
When the days are hardfor you
I will always stay here by your side
I promiseyou I'll never hide

Repeat chorus

What realcan do
What love can do
What real love can do
What love can do
What real love can do
What love can do

[GreenMoon]
31-05-2007, 11:25 PM
hôm nay vào thấy ít bạn nộp bài quá
post thêm bản dịch các bạn xem có hay ko nhé

Nếu người hùng trong mơ đã chẳng đến bên em
Nếu em cảm thấy buồn…
Em thấy cần một ai kia bên cạnh
Nếu em đang phải xa người mình yêu…
Em thấy mình đơn lạnh
Nếu em gọi điện mà…
Bạn bè em chẳng ai có ở nhà
Em có thể trốn chạy, nhưng nào thể vượt qua
Những cơn bão lòng, những đêm dài đơn độc
Nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận
Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời…
Nào phải mất tiền mua

Chorus:

Nhưng nếu lòng em muốn khóc
Hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc nghe em
Nếu em cần một người thực quan tâm đến em
Nếu lòng em buồn… con tim em giá lạnh
Khi ấy một tình yêu chân thành có thể làm được gì
…Anh sẽ chỉ em xem

Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối
Hãy cho anh hay…
Bởi nơi nào đó trên thiên đường là chỗ của chúng mình
Dù với em thiên đường có ngàn xa, xa lắm
Hãy gọi tên anh, anh sẽ giúp em đến nơi ấy… cùng anh

Nếu màn đêm phủ lên em bao giá lạnh, u buồn
Nếu mỗi ngày qua, bao khó khăn vẫn ngăn em cất bước
Anh sẽ vẫn mãi luôn bên em, cùng hướng về phía trước
Anh hứa đấy, anh sẽ chẳng khi nào lẩn trốn đâu em

(Chorus)

Những gì một tình yêu chân thành có thể làm được

thaomai
01-06-2007, 04:53 AM
i am sorry but i can't load this website, what wrong?

thuy_anh_a11
13-06-2007, 11:41 AM
this song is very beautiful. thanks very much
my answers:

1- hero
2- feeling blue
3-'re lone
4- friends
5-hide
6- through
7-
8- wanna
9-my shoulder
10-cares
11-feeling sad
12-real love
13-grey
14-heaven
15-million
16-getting colder
17-gettung hard
18-promise
19-real love

thuy_anh_a11
13-06-2007, 11:42 AM
17-
getting hard
:wacko: :smilie_goodjob:

kawaiami
13-06-2007, 12:56 PM
Tiếc thật mà bài này mình thuộc lời mấy năm rùi bạn à :smilie_goodjob: . Ko cần nhạc cũng điền ngon ơ :dancing-banana:


If the hero never comes to you
If you need someone you're feeling blue
If you're away from love and you're alone
If you call your friends and nobody's home
You can run away but you can't hide
Through a storm and through a lonely night
Then I show you there's a destiny
The best things in life
They're free

Chorus:

But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone who cares for you
If you're feeling sad your heart gets colder
Yes I show you what real love can do

If your sky is grey oh let me know
There's a place in heaven where we'll go
If heaven is a million years away
Oh just call me and I make your day
When the nights are getting cold and blue
When the days are getting hard for you
I will always stay here by your side
I promise you I'll never hide

Repeat chorus

What real love can do
What love can do
What real love can do
What love can do
What real love can do
What love can do

[GreenMoon]
20-06-2007, 12:10 AM
đáp án về đây :

If the hero never comes to you
If you need someone you're feeling blue
If you're away from love and you're alone
If you call your friends and nobody's home
You can run away but you can't hide
Through a storm and through a lonely night
Then I show you there's a destiny
The best things in life
They're free

Chorus:

But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone who cares for you
If you're feeling sad your heart gets colder
Yes I show you what real love can do

If your sky is grey oh let me know
There's a place in heaven where we'll go
If heaven is a million years away
Oh just call me and I make your day
When the nights are getting cold and blue
When the days are getting hard for you
I will always stay here by your side
I promise you I'll never hide

Repeat chorus

What real love can do
What love can do
What real love can do
What love can do
What real love can do
What love can do

1/hero
2/felling Blue
3/are Alone
4/friends
5/hide
6/through
7/destiny
8/wanna
9/my Shoulder
10/cares
11/felling Sad
12/real Love
13/grey
14/heaven
15/a Million
16/getting Cold
17/getting Hard
18/promise
19/real Love


các bạn nghe rất tốt^^
khanhlinh_1403 : không sai lỗi nào 10 điểm
Ngo Hoang Yen : (17) : getting hard
(19) : real love
bạn sai 2 lỗi sẽ được 17:19 x 10 = 9 (thực ra là 8.9)
rockgirl 3012 : 10 điểm
thuy anh a11: 9 điểm (Gettung nghe cung dc doa')
nhung ma` bạn quên chưa điền câu số 7 đó
(7) : destiny
kawaiamy : 10 diem (mi`nh cung thuoc ba`i na`y da'y)
cám ơn các bạn đã tham gia ủng hộ mình

đức thắng 1993
21-06-2007, 10:11 PM
If the (1)hero never comes to you
If you need someone you're (2)feeling blue
If you're away from love and you'(3)re alone
If you call your (4)friends and nobody's home
You can run away but you can't (5)hide
(6)through a storm and through a lonely night
Then I show you there's a (7)destiny
The best things in life
They're free

Chorus:

But if you (8)wana cry
Cry on (9)my shoulder
If you need someone who (10)care for you
If you're (11)feeling sad your heart gets colder
Yes I show you what (12)real love can do

If your sky is (13)grey oh let me know
There's a place in (14)heaven where we'll go
If heaven is (15)milions years away
Oh just call me and I make your day
When the nights are (16)getting cold and blue
When the days are (17)getting hard for you
I will always stay here by your side
I (18)promise you I'll never hide

Repeat chorus

What (19)real love can do
What love can do
What real love can do
What love can do
What real love can do
What love can do

hoang tung
16-07-2007, 10:41 AM
́f You Waiting For Loving When You're Alone

hoang tung
16-07-2007, 10:45 AM
Ḿnh ThẤy Ráp VỪa Hay LẠi DẼ Nghe TẠi Sao LẠi Không NhỈ