PDA

View Full Version : Hỏi về lư thuyết there+verbbastian
19-05-2007, 12:17 PM
Em không hiểu lắm về vấn đề này,xin đưa ra vài ví dụ cho các anh ptix dùm:
In a small town in Germany there once lived a poor shoemaker.
Suddenly there entered a strange figure dressed all in black.

ngườitôithuơng
19-05-2007, 02:36 PM
Đây là cấu trúc đảo ngữ thôi. Đối với Here, There, First, Last, có thể đặt: Here, There, First, Last + Verb + Subjest.
Ex: Here comes the bus!
(nhưng nếu chủ ngữ là đại từ th́ lại đặt sau động từ. Ex: Here he comes.)
Nghĩa câu không thay đổi.

bastian
19-05-2007, 05:40 PM
Vậy phiền anh trans mấy cái ex của em sang ko đảo ngữ

tomtep
20-05-2007, 12:01 AM
Vậy phiền anh trans mấy cái ex của em sang ko đảo ngữ
Xưng hô kiểu j vây? sao bít là anh???:confused: