PDA

View Full Version : Một số Bi Ht Hay n b con ơi<@_@> Great Grand School
17-10-2011, 12:01 PM
Mnh tm được 1 số bi ht TA n. Mọi người thư gin v thưởng thức nh. Chc vui.


1.Say Say Say

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=0) - Michael Jackson

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Michael+Jackson)
2.Tonight - English Cover

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=1) - JD Relic

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=JD+Relic)
3.My Oh My

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=2) - Aqua

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Aqua)
4.Nobody (English version)

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=3) - Wonder Girls

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Wonder+Girls)
5.Oh! (English Version)

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=4) - Đang cập nhật

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=%C4%90ang+c%E1%BA%ADp+nh%E1%BA%ADt)
6.Fire (english version)

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=5) - Yumi (Joanvani)

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Yumi+%28Joanvani%29)
7.Always (English Version)

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=6) - BigBang

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=BigBang)
8.My Love

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=7) - Westlife

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Westlife)
9.Take Me To Your Heart

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=8) - Michael Learns To Rock

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Michael+Learns+To+Rock)
10.So hot (English Version)

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=9) - Wonder girls

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Wonder+girls)
11.All Rise

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=10) - Blue

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Blue)
12.2 Become 1

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=11) - Spice Girls

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Spice+Girls)
13.The Day You Went Away

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=12) - M2M

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=M2M)
14.Wannabe

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=13) - Spice Girls

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Spice+Girls)
15.Mirror Mirror

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=14) - M2M

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=M2M)
16.Don't Say You Love Me

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=15) - M2M

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=M2M)
17.Wait For Me

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=16) - M2M

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=M2M)
18.Everything

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=17) - M2M

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=M2M)
19.Wanna Be Where You Are

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=18) - M2M

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=M2M)
20.Girl In Your Dreams

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=19) - M2M

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=M2M)
21.I don't care (English version)

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=20) - Babiixj

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Babiixj)
22.Soledad

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=21) - Westlife

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Westlife)
23.Miss You

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=22) - Westlife

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Westlife)
24.Big Big World

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=23) - Emilia

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Emilia)
25.Every Little Thing You Do

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=24) - Westlife

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Westlife)
26.Because I'm Stupid ( English Version)

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=25) - David

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=David)
27.Tell me goodbye (Eng version)

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=26) - JD Relic & J Reyez & 3rd Degree

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=JD+Relic+%26+J+Reyez+%26+3rd+Degree+)
28.Tell Me (English.ver)

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=27) - Wonder Girls

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Wonder+Girls)
29.Listen To My Heart (English Version)

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=28) - BoA

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=BoA)
30.La La La (English Version)

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=29) - Big Bang

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Big+Bang)
31.We belong together ( english verison )

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=30) - GD + T.O.P feat Park Boom

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=GD+%2B+T.O.P+feat+Park+Boom)
32.Beautiful Hangover (English Version)

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=31) - JD Relic ft TY (天宇)

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=JD+Relic+ft+TY+%28%E5%A4%A9%E5%AE%87%29 )
33.A Fool (English Version)

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=32) - BigBang

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=BigBang)
34.I Need a Girl (English Cover)

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=33) - JD Relic

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=JD+Relic)
35.I'll Be There (English Version)

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=34) - Tae Yang

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Tae+Yang)
36.Wedding Dress - English Version

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=35) - J.Reyez

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=J.Reyez+)
37.heartbreaker(english version)

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=36) - JD relic

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=JD+relic)
38.Angel.

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=37) - Westlife

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Westlife)
39.Go_Away English_cover

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=38) - MoA

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=MoA)
40.Baby Good Night (English Version)

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=39) - J.Reyez & Joseph Vincent

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=J.Reyez+%26+Joseph+Vincent)
41.Breathe (english cover)

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=40) - JD Relic

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=JD+Relic)
42.Super Girl (English Cover)

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=41) - JD Relic

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=JD+Relic)
43.She's No You

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=42) - Jesse McCartney

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Jesse+McCartney)
44.I Wanna Go (Album Version)

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=43) - Britney Spears

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Britney+Spears)
45.Because You Live

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=44) - Jesse McCartney

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Jesse+McCartney)
46.Love ya (cover by JD Relic)

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=45) - JDrelic

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=JDrelic)
47.Lucky

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=46) - Britney Spears

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Britney+Spears)
48.Hold It Against Me

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=47) - Britney Spears

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Britney+Spears)
49.Toxic

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=48) - Britney Spears

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Britney+Spears)
50.Only Love

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=49) - Trade Mark

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Trade+Mark)
51.Barbie Girl (Radio Edit)

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=50) - Aqua

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Aqua)
52.Doctor Jone

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=51) - Aqua

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Aqua)
53.Around The World

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=52) - Aqua

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Aqua)
54.Lollipop

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=53) - Aqua

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Aqua)
55.Halloween

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=54) - Aqua

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Aqua)
56.Roses Are Red

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=55) - Aqua

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Aqua)
57.I made it

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=56) - Kevin Rudolf Ft. Lil Wayne Birdman & Jay Sean

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Kevin+Rudolf+Ft.+Lil+Wayne+Birdman+%26+ Jay+Sean)
58.Let It Rock (Feat. Lil Wayne)

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=57) - Kevin Rudolf

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Kevin+Rudolf)
59.Warriors Of The World United

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=58) - Manowar

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Manowar)
60.Grenade

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=59) - Bruno Mars

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Bruno+Mars)
61.Trouble Is A Friend

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=60) - Lenka

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Lenka)
62.Count On Me

(http://mp3.zing.vn/playlist/Grenade-Luu-dan-Dang-cap-nhat/IW90ZF6O.html?st=61) - Bruno Mars

(http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Bruno+Mars)

ngocanh062
17-10-2011, 12:05 PM
thank you ban nhieu!
minh la thanh vien moi cua dien dan,cho minh hoi cho luyen viet o dau vay ban?

<@_@> Great Grand School
17-10-2011, 12:26 PM
Luyện viết ? Ở đy n (http://www.tienganh.com.vn/forumdisplay.php?f=155)

nguyenhongqui
10-05-2012, 01:19 PM
cm ơn nh