PDA

View Full Version : FYI c nghĩa l g vậy?Edison
28-04-2007, 08:53 PM
Tớ xem phim v thấy người ta sử dụng cụm từ viết tắt "FYI". N c nghĩa g vậy? :confused:

springfield3
28-04-2007, 11:16 PM
FYI = For Your Information

:)

Edison
22-05-2007, 09:42 AM
Ừ, thanks bạn springfield3 nhé. ^^