PDA

View Full Version : từ điển chuyên ngành , nhờ pà kon giúp đỡ nao...sóc
26-08-2011, 10:46 AM
T́nh h́nh là ḿnh đang cần t́m một cuốn từ điển về toán học chi tiết một chút. :83:
Nhà ḿnh ai biết th́ pm ḿnh với :69:
Ah , mà có bạn nào có vốn từ nhiều về toán học th́ cho ḿnh add nick yahoo hoặc skype để học hỏi thêm .:) có ǵ ḿnh xin hậu tạ
Thân
:thumbs-up-nomi::thumbs-up-nomi: