PDA

View Full Version : mọi người ơi, gip em ới _học in nhỏ mới toe nshihos
23-08-2011, 10:01 AM
C ai chỉ mnh khi no dng V bare khi no dng V_ing với cc động từ linking verb như watch, see, feel, hear,:48_002: .chỉ r rng nha mọi người. mnh mơ hồ lắm !!! thanks cả nh nhu nhu :32_002::grad:

Leo caca
23-08-2011, 10:47 AM
Hehe.

Sau cc động từ chỉ gic quan (Verbs of sense)- nhiều lm: hear, taste, see, watch, find, notice, spot, observe (quan st), feel, smell, .... + O + V-bare/V-ing.

Dng V-bare khi hnh động đ l hnh động ngắn, người ni chứng kiến ton bộ.
VD: I can't help laughing whenever I see someone slip on banana skin. (trượt vỏ chuối) - hnh động ngắn, trượt 1 pht thui m.

Dng V-ing khi đ l hnh động di, người ni chứng kiến 1 phần.

VD: I see her sleeping. Ngủ - hnh đng di. chả lẽ người ta ngủ c 2 giy rồi dậy ! - tương như với V: swim, smile, ....

Đi khi n cũng ty thuộc vo ngữ cảnh:
VD: Verb Climb
- nếu tro qua tường th hđ ngắn
- nếu leo ni thi hđ di r rồi.

good luck!!!!