PDA

View Full Version : cho minh hỏi 1 cu nhỏ nhphạm minh hoa
06-08-2011, 08:13 PM
Tm lỗi sai trong cu :
The first important requirements for you to becomea mountain climber are your strong passion and yơu( have good health)
mnh nghĩ trong phần đng ngoặc sai nhưng ko chắc tm v sửa cho mnh nh thanks nhu

i_am_always_myself
06-08-2011, 08:35 PM
your good healthy
bạn tm đng đo nhưng cơ m phải sửa như vậy . v trước "and" ta c 1 cụm danh từ ==> sau n phải c 1 cụm từ c chức năng tương đương.